Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 87 - 102 2018-06-27

Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri

Mustafa ÇOBAN [1]


Fütüvvet geleneğinin etkisiyle tesis edilmiş ve XIII-XX. yüzyıllar arası mevcudiyetini devam ettirmiş olan Ahîlik, ferdî, iktisadî, sosyal ve kültürel hayatımızda önemli etkileri olmuş bir esnaf teşkilatıdır. Esnafın belirli ilkeler etrafında eğitilerek sosyalleşmesinin sağlanması, ticarî hayatta oluşturulan güvenle sosyal sermayeye katkıda bulunması Ahîlik kurumunun önemini bir kat daha arttırmıştır. Günümüzde toplumun sıkça şikayet ettiği konulardan birisi de ticarî hayatı dizayn eden  ilkelerden sapılması sonucunda güven kaybı ve insanımızın ticarî faaliyetlerde aldanma, kaybetme endişesi taşımasıdır. Sosyal bir problemin özünü teşkil eden bu konu aslında  ekonomi-ahlâk dengesi şeklinde ele alınabilir. Literatür taraması yoluyla yapılan bu araştırma sonucunda geçmişte yaşanan önemli bir tecrübenin günümüz problemlerinin çözümüne katkı sağlayarak sosyal sermayenin artışında, sosyal huzurun sağlanması ve  değer kaybının önlenmesinde önemli etki yapabileceği    değerlendirilmektedir.

Ahîlik, Fütüvvet, Ahî Evran, Eğitim, Ahlâk
  • Akyüz, Y. (2009). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000-M.S.2009), Ankara: Pegem A Yayınları Anadol, C. (1991). Türk İslam Medeniyetinde Ahîlik Kültürü ve Fütüvvetnâmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları. Demirpolat, A. & Akça, G. (2004). Ahilik ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkıları, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırma Dergisi, 15, 376.356. Araş, O.N. (2012). Günümüz İşletmelerinde Ortaklık Kültürünün Tesisinde Ahîlik Temel İlkelerinin Yeri ve Önemi, Kırşehir: SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayınları. Aydın, N. (2011). Hz. Peygamber’in Sünnetinde Ahîlik Değerler Sisteminin Temel Referansları (Ed.) Ali Çavuşoğlu, Kayseri: Ahî Uluslar Arası Sempozyumu Kalite Merkezli Bir Yaşam Bildiri Kitabı. Bayram, M. (1981). Anadolu Selçuklulardan Günümüze Din Eğitimi, Türkiye'de I. Din Eğitimi Semineri, Ankara: A.Ü.İlahiyat Vakfı Yayınları. Bayram, M. (1993). Şeyh Evhadü'd-dîn Hâmîd el-Kirmânî ve Evhadiyye Tarikatı. Konya: Damla Matbaacı¬lık ve Ticaret Yayınları. Bıyıklı, Y. (2000). Ahîlik. Trabzon: Eser Ofset Matbaası. Bolay, S.H. (2013). Aşkın Değerler Buhranı, Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu. İstanbul: Dem Yayınları. Burak, D.M. (2012). Bireyin Toplumsallaşmasında Ahîliğin Yeri ve Önemi, (Ed.) K. Ceylan, II.Uluslar Arası Ahîlik Sempozyumu, Kırşehir. Çağatay, N. (1991). Ahîlik Nedir? Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları. Çalışkan, Y. & İkiz M. L. (1993). Kültür, Sanat ve Medeniyetimizde Ahîlik, Kültür Ankara: Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları. Çoban, M. (2016). Değerler Eğitiminin Referansları Bağlamında Hacı Bektaş-ı Velî’nin Makâlâtı, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları. 13 (1) 1-22. Demir, G. (2009). Ahîlik ve Yükselen Değerler, Görüş Dergisi, İstanbul: TÜSİAD Yayınları.4 (4) 102-117. Demirci, M. (1992) Ahîlikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları. 11(26) 83-90 Doğan, Hulusi, (2006). Ahîlik ve Örtülü Bilgi Günümüz İşletmecilerine Dersler, Ankara: Ekin Kitabevi Yayınları. Durak, İ. & Yücel, A. (2010). Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. 15 (2) 151-168. Ecer, A.V. (2201). Ahmet Yesevî Dervişi Ahî Evran ve Kayseri’de Ahîlik, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları. 3 (2)47-64. Ekinci, Y.(2008). Ahîlik, Özgün Matbaacılık, Ankara. Erdoğan, Recep Tayyip. (2014). Ahîlik Ansiklopedisi 1(Takdim yazısı. Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayınları. Erken, V. (2008). Bir Sivil Örgütlenme Modeli Ahîlik, Ankara: Berikan Yayınları. Ertürk, S. (2013). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Edge Akademi Yayınları. Göktaş, V. (2011). Ahîlik ve Tasavvuftaki Bazı Müşterek Ahlâki Öğeler, Kayseri Ahîlik Uluslar Arası Sempozyumu Kalite Merkezli Bir Yaşam. 107-124. Günşen, A. (2014). Ahîlik Ansiklopedisi 1. Ankara: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yayınları. Hacı Bektâş-ı Velî. (2011). Makalât. Ankara: TDV Yayınları. İvgin, H. (1996). Ahîlerde Ahlâki Değerler ve Bunların Ticarette Uygulaması, 1. Uluslar Arası Ahîlik Kültürü Sempozyum Bildiriler Kitabı, Ankara: Kültür Bak. Yayınları. 45- 58. Karakitapoğlu, Z. (1996), Contemporary value orientations of adults and university students. Unpublished Master Thesis, Ankara: METU The Graduate School of Social Sciences. Kaya, U. (2013). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Ahlâk Eğitimi, İstanbul: Dem Yayınları. Köksal, M.Fatih. (2006). Ahî Evran ve Ahîlik, Kırşehir: Kırşehir Valiliği Yayınları. Köylü, M. &Altaş N. (2014) Din Eğitimi, İstanbul: Ensar Yayınları. Meglino, B. M., & Ravlin, E. C. (1998). Individual Values In Organizations: Concepts, Controversies And Research Journal of Management, 24(3). South Carolina. Özgüven, İ. (1999). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları. Özköse, K. (2011). Ahîlikte Ahlâk ve Meslek Eğitimi, Cumhuriyet Ünv., İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları. 2 (1) 87-103. Sancaklı, S. (2008). Ahîlik Ahlâkının Oluşumunda Hadislerin Etkisi, 1.Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 901-928 Temel Britannica Temel Eğitim ve Kültür Ansiklopedisi 1.(1992). İstanbul: Ana Yayıncılık Turan, Kemal, (1996). Ahîlikten Günümüze Mesleki ve Teknik Eğitimin Tarihi Gelişimi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları. Türk Dil Kurumu (1998), Türkçe Sözlük 1. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Yayınları Uçma, İ. (2011). Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahîlik, İstanbul: İşaret Yayınları Ülgen, E. (1996). Ahîlik. Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul: İz Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa ÇOBAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2018

Bibtex @review { aeusbed337602, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {87 - 102}, doi = {10.31592/aeusbed.337602}, title = {Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri}, key = {cite}, author = {Çoban, Mustafa} }
APA Çoban, M . (2018). Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 87-102 . DOI: 10.31592/aeusbed.337602
MLA Çoban, M . "Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 87-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/37757/337602>
Chicago Çoban, M . "Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 87-102
RIS TY - JOUR T1 - Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri AU - Mustafa Çoban Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.337602 DO - 10.31592/aeusbed.337602 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 102 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.337602 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.337602 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri %A Mustafa Çoban %T Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.337602 %U 10.31592/aeusbed.337602
ISNAD Çoban, Mustafa . "Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (June 2018): 87-102 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.337602
AMA Çoban M . Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 87-102.
Vancouver Çoban M . Değerler Eğitimi ve Ahîlik İlkeleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 87-102.