Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 206 - 221 2018-12-31

6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği

Fatma Neval GENÇ [1] , Hüseyin ÖZERK [2] , Mehmet Sefa ÜLKÜ [3]


6360 sayılı kanunnın amaçları arasında ölçek ekonomisinden faydalanmak, kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliği artırmak, koordinasyon eksikliğini gidermek, ulaşım, çevre ve sanayileşmenin neden olduğu sorunları çözmek yer almaktadır. Bu kapsamda büyükşehir olma kriterleri değiştirilmiş, büyükşehir sayısı 30’a çıkarılmış ve büyükşehirlerdeki köyler ve belde belediyeleri mahalle olarak ilgili belediyeye bağlanmıştır. Aydın da 6360 sayılı kanunla büyükşehir statüsü elde etmiştir. Bu çalışmanın amacı, yeni büyükşehirlerde kanunUN amaçlarına ne derece ulaşıldığını ilçe belediyeleri açısından incelmektir. Çalışmada literatür taraması yanında anket ve görüşme formları veri elde etmek için kullanılmıştır. Bu amaçla Aydın’ın İncirliova ilçe Belediyesi örneğinde belediye başkanı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları (toplam 49 kişi) üzerinde 6360 sayılı kanuna ilişkin algılarını ölçmek üzere bir anket uygulanmıştır. Ankette elde edilen sonuçlar göstermektedir ki; İncirliova ilçe belediyesinde belediye yöneticileri ve muhtarlar 6360 sayılı kanun sonrasında ortaya çıkan durumu genellikle olumsuz değerlendirmektedir.9 punto, Times New Roman karekterinde, sağ ve sol kenarları ana metinden 1 cm içerden, tek satır aralıklı, tek paragraf halinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve 150-200 kelime arasında yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Türkçe Başlık” ve "Öz"; İngilizce ise “İngilizce Başlık” ve "Abstract" önce yazılmalıdır. 9 punto, Times New Roman karekterinde, sağ ve sol kenarları ana metinden 1 cm içerden, tek satır aralıklı, tek paragraf halinde, araştırmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve 150-200 kelime arasında yazılmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Türkçe Başlık” ve "Öz"; İngilizce ise “İngilizce Başlık” ve "Abstract" önce yazılmalıdır.  

6360 sayılı kanun, kamu hizmeti sunumu
  • Adıgüzel, S. (2012). “6360 Sayılı Kanun’nın Türkiye’nin Yerel Yönetim Dizgesi Üzerine Etkileri: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Toplum ve Demokrasi, Yıl 6, Sayı 13-14, Ocak-Aralık, s. 153-176.Bahadır, G. (2017). “6360 Sayılı Büyükşehir Kanunsı'nın Muhtarlıklar Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Vakfıkebir/Trabzon Örneği”, Avrasya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.Daşcı, S.( 2016). 6360 Sayılı Kanunnın Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydınİncirliova Belediyesi (2016) İncirliova Belediyesi Faaliyet Raporu (2016).Genç, F.N. (2014). “6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Özel Sayı (Sf:1-29)Genç, F.N. (2015), “Belediyelerin Temel Sorun Alanları”, İdari ve Mali Açıdan Türkiye’de Yerel Yönetimler, Bekad Yayınları, Ankara s.275-309.Genç ve Daşçı (2016). “6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Volume:6 Issue:2, ss: 1-32Gül, H. ve S. Batman, (2013). “Dünya Ve Türkiye Örneklerinde Metropoliten Alan Yönetim Modelleri Ve 6360 Sayılı Kanun” Yerel Politikalar Dergisi. 3, ss.7-47.http://aydin.bel.tr/detail/5010/16042014-tarihli-belediye-meclisi-kararlari (12.03.2017)http://aydin.bel.tr/detail/4380/kentte-tarim (27.02.2017)TUİK (2016) https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (20.02.2017)http://www.tbb.gov.tr/ (11.03.2017)http://www.yerelnet.org.tr/ilceler/ilce_koy_koordinat.php?ilceid=198315 (20.02.2017)http://www.tbb.gov.tr/storage/userfiles/rehber_ve_bilgi_notlari/6360_torba_personel_rehber.pdf (11.03.2017)http://www.illeridaresi.gov.tr/il-ve-ilce-kurulus-tarihleri ( 27.02.2017)Karayel, Y.E. (2016). 5227 Sayılı Kanun'un İncelenmesi ve Bu Kanunun Öngördüğü Yerelleşme Sisteminin 6360 Sayılı Kanun'la Karşılaştırılması, Muş Alparslan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muş.Koyuncu, E. ve Köroğlu, N.T. (2012). “Büyükşehir Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, http://www.tepav.org.tr/upload/files/13524625179.Buyuksehirler_Tasarisi_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf, 17.03. 2017Sezik, M. (2015). 6360 Sayılı Kanun'a Göre Büyükşehirlerde Bütünleşme Sürecinin Etkileri: Malatya Örneği, İnönü Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Malatya.Yıldırım , U., Gül, Z., Akın, S. (2015). “İl Mülki Sınırı Büyükşehir Belediye Modelinin Getirdiği Yenilikler”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ağustos 2015, 10 (2), 205-229Zengin, O. (2014) “Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi” 2014/ 2 Ankara Barosu Dergisi
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2014-2113
Author: Fatma Neval GENÇ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Hüseyin ÖZERK

Author: Mehmet Sefa ÜLKÜ

Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { aeusbed387117, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {206 - 221}, doi = {10.31592/aeusbed.387117}, title = {6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği}, key = {cite}, author = {Genç, Fatma Neval and Özerk, Hüseyin and Ülkü, Mehmet Sefa} }
APA Genç, F , Özerk, H , Ülkü, M . (2018). 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 206-221 . DOI: 10.31592/aeusbed.387117
MLA Genç, F , Özerk, H , Ülkü, M . "6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 206-221 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/42007/387117>
Chicago Genç, F , Özerk, H , Ülkü, M . "6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 206-221
RIS TY - JOUR T1 - 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği AU - Fatma Neval Genç , Hüseyin Özerk , Mehmet Sefa Ülkü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.387117 DO - 10.31592/aeusbed.387117 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 221 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.387117 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.387117 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği %A Fatma Neval Genç , Hüseyin Özerk , Mehmet Sefa Ülkü %T 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.387117 %U 10.31592/aeusbed.387117
ISNAD Genç, Fatma Neval , Özerk, Hüseyin , Ülkü, Mehmet Sefa . "6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (December 2019): 206-221 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.387117
AMA Genç F , Özerk H , Ülkü M . 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 206-221.
Vancouver Genç F , Özerk H , Ülkü M . 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: İncirliova Belediyesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 206-221.