Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 123 - 133 2018-12-31

İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri”

Aybike DAĞISTAN [1] , Nihat ÇALIŞKAN [2]


İletişim becerileri üzerine olan bu araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının ne tür kalıplaşmış düşüncelere eğilim gösterdiğini ortaya koymak ve kalıplaşmış düşünce eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilmiş 142’si kız, 30’u erkek olmak üzere 172 aday öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri kalıplaşmış düşünce eğilim formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler betimsel ve non-parametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının kalıplaşmış düşünce türlerinden 11 alt boyutunun 4 alt boyutuna eğilim gösterdikleri; 7 alt boyutuna eğilim göstermedikleri ortaya çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının kalıplaşmış düşünce türlerinden 11 alt boyutun 10 alt boyutunda istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmaması sebebiyle, cinsiyet değişkeni bağlamında genel olarak ayrımın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf düzeyi değişkenine göre öğretmen adaylarının kalıplaşmış düşünce türlerinden 11 alt boyutunun 4 alt boyutunda 1. sınıf lehine istatiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Bu durum dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının etkili iletişim dersi almış olması kalıplaşmış düşünce türlerine eğilim göstermemelerini desteklediğini düşündürmektedir. 

iletişim becerileri, kalıplaşmış düşünce eğilim formu
 • Blackburn, M. (2011). Depresyon ve başaçıkma yolları. N.H. Şahin ve R.N. Rugancı (Çev.). İstanbul: Remzi.
 • Cüceloğlu, D. (2013). Keşkesiz bir yaşam için iletişim. İstanbul: Remzi.
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 9 (2), 567-576.
 • Çiftçi, S. ve Taşkaya, S. M. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öz yeterlik ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Bildiriler Kitabı, Elazığ, 509-512.
 • Dilekmen, M., Başcı, Z. ve Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 223-231.
 • Dökmen, Ü. (2013). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Remzi.
 • Edward, C. (1997). Classroom Discipline and management. New Jersey: Printice hall.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kılcıgil, E., Bilir, P., Özdinç, Ö., Eroğlu, K. ve Eroğlu, B. (2009). İki farklı üniversitenin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (1), 19-28.
 • Küçükahmet, L. (2009). Program geliştirme ve öğretim. Ankara: Nobel.
 • Nacar, F. S. ve Tümkaya, S. (2011). Sınıf öğretmenlerinin iletişim ve kişilerarası problem çözme becerilerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(2), 493-511.
 • Özer, A. K. (2013). Ben değeri tiryakiliği. İstanbul: Sistem.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: MEB. Pehlivan, K. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 4 (2), 17-23.
 • Ünlü, S. (2016). Etkili iletişimde çatışma yönetimi. İçinde Demiray, U. (Ed.), Etkili iletişim (189-202). Ankara: Pegem.
 • Yılmaz, İ. ve Çimen, Z. (2008). Beden Eğitimi öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeyleri. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10 (3), 3-14.
 • Zlatic, L., Bjekic, D., Marinkovic, S. and Bojovic M. (2014). Development of teacher communication competence. Journal Of Social And Behavioral Sciences, 116, 606-610.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8022-8642
Author: Aybike DAĞISTAN
Institution: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6503-7432
Author: Nihat ÇALIŞKAN (Primary Author)
Institution: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { aeusbed446225, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {123 - 133}, doi = {10.31592/aeusbed.446225}, title = {İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri”}, key = {cite}, author = {Dağıstan, Aybike and Çalışkan, Nihat} }
APA Dağıstan, A , Çalışkan, N . (2018). İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri” . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 123-133 . DOI: 10.31592/aeusbed.446225
MLA Dağıstan, A , Çalışkan, N . "İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri”" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 123-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/42007/446225>
Chicago Dağıstan, A , Çalışkan, N . "İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri”". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 123-133
RIS TY - JOUR T1 - İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri” AU - Aybike Dağıstan , Nihat Çalışkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.446225 DO - 10.31592/aeusbed.446225 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 133 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.446225 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.446225 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri” %A Aybike Dağıstan , Nihat Çalışkan %T İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri” %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.446225 %U 10.31592/aeusbed.446225
ISNAD Dağıstan, Aybike , Çalışkan, Nihat . "İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri”". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (December 2019): 123-133 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.446225
AMA Dağıstan A , Çalışkan N . İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri”. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 123-133.
Vancouver Dağıstan A , Çalışkan N . İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma “Öğretmen Adaylarının Kalıplaşmış Düşünce Eğilimleri”. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 123-133.