Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 173 - 186 2020-03-29

Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi

Gülizar AKKUŞ [1] , Çetin AKKUŞ [2]Turizm tüketimi, özünde kendilik hissini keşfetmeye çalışan bireyle ilgilidir. Bu keşif ise çoğu zaman olumlu bir değişim yani kişisel gelişim ile sonuçlanmaktadır. Sırt çantalı gezginlerin de seyahat şekli ve süresi göz önüne alındığında, diğer turist tiplerine nazaran seyahatleri sonrasında kendilerinde algıladıkları ya da hissettikleri değişikliklerin daha fazla olduğu söylenebilir. Bu araştırmada Türk sırt çantalı gezginlerin seyahatleri sonrasında hissettikleri kişisel gelişimi tespit edebilmek ve gezginlerin demografik özelliklerine göre kişisel gelişimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Evrenin belirsizliği sebebiyle kartopu örneklemesine başvurulmuştur. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Sırt çantalı gezginlerin kişisel gelişimlerini ölçebilmek amacıyla Chen, Bao & Huang (2014) tarafından tasarlanan “sırt çantalı gezgin kişisel gelişim ölçeği”nden faydalanılmıştır. Veriler 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında toplanmıştır. Elde edilen verilere farklılık analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda gezginlerin cinsiyet dışında diğer tüm değişkenler açısından kişisel gelişimlerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.    


Tourism consumption, in essence, is about the individual who is trying to discover the sense of self. This discovery often results in a positive change, ie personal development. Considering the type and duration of travel of the backpackers, it can be said that the changes they perceive or feel after their travels more than the other types of tourists. In this study, it is aimed to determine the personal development of the Turkish backpackers after their travels and to determine whether their personal development differs according to the demographic characteristics of the travelers. Snowball sampling was applied due to the uncertainty of the universe. Survey technique was used as data collection tool. In order to measure the personal development of backpackers, “backpacker personal development scale” designed by Chen, Bao & Huang (2014) was utilized. Data were collected in September-October 2018. Difference analysis were applied to the data. As a result of the study, it was determined that the personal development of the travelers in terms of all variables other than gender showed significant differences.

Kişisel gelişim, Demografik özellikler, Sırt çantalı gezginler, Türkiye
 • Chen, G., Bao, J. ve Huang S (S). (2014), Developing a scale to measure backpackers’ personal development, Journal of Travel Research, 53(4), 522–536.
 • Chen, G. ve Huang, S (S). (2017), Toward a theory of backpacker personal development: cross-cultural validation of the bpd scale, Tourism Management, 59, 630-639.
 • Chen, G., Huang, S. (S) ve Hu, X. (2018), Backpacker personal development, generalized self-efficacy, and self-esteem: testing a structural model, Journal of Travel Research, 1–15.
 • Cohen, E. (1973), Nomads from affluence: notes on the phenomenon of drifter-tourism, International Journal of Comparative Sociology, 14(1), 89–103.
 • Desforges, L. (2000), Traveling the world: ıdentity and travel biography, Annals of Tourism Research, 27(4), 926-945.
 • Harman, S. (2012), Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve İlgilenimleri: İstanbul’a Gelen Sırtçantalı Turistler Üzerinde Bir Araştırma, (Yayımlanmış Doktora Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Harman, S., Çakıcı, A. C. ve Akatay, A. (2013), İstanbul’a gelen sırtçantalı turistlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 267-300.
 • Harman, S. (2014), Bağımsız seyahat eden yerli gezginlerin seyahat motivasyonları üzerine bir araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21), 107-128.
 • Hsu, C.-Y., Lee, W.-H. & Chen, W.-Y. (2017), How to catch their attention? taiwanese flashpackers ınferring their travel motivation from personal development and travel experience, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(2), 117-130.
 • Loker-Murphy, L. & Pearce, P. (1995), Young budget travelers: backpackers in Australia, Annals of Tourism Research, 22(4), 819-843.
 • MaccannelL, D. (1989), The tourist: a new theory of the leisure class, Schocken, New York.
 • Miao, X. (2016), The role of self-reflection in backpackers’ personal development: an autoethnographic perspective, Tourism Tribune, 31(11), 22-31.
 • Noy, C. (2004), This trip really changed me: backpackers’ narratives of self-change, Annals of Tourism Research, 31(1), 78–102.
 • Oliveira-Brochado, A. & Gameiro, C. (2013), Toward a better understanding of backpackers’ motivations, TÉKHNE - Review of Applied Management Studies, 11, 92-99.
 • O’reilly, C. C. (2006), From drifter to gap year tourist, mainstreaming backpacker travel, Annals of Tourism Research, 33(4), 998–1017.
 • Paris, C. M. (2010). Backpacker activities and personal values: an SEM approach, Annals of Leisure Research, 13(1-2), 239-258.
 • Paris, C. M. (2012), Flashpackers: An emerging sub-culture?, Annals of Tourism Research, C: 39, S: 2, ss. 1094–1115.
 • Paris, C. & Teye, V. (2010), Understanding backpacker motivations: a travel career approach, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19(3), 244-259.
 • Pearce, P. L. & Foster, F. A. (2007), ‘University of travel’: backpacker learning, Tourism Management, 28(5) 1285-1298.
 • Scarinci, J., & Pearce, P. (2012), The perceived ınfluence of travel experiences on learning generic skills, Tourism Management, 33(2), 380-386.
 • Thatcher, C. A. (2010), International Learning Adventures: A Phenomenological Exploration of International Backpacker-Style Study Abroad. Prescott College (Published Doctoral Dissertation), USA.
 • Uriely, N., Yonay, Y. & Simchai, D. (2002), Backpacking experiences: a type and form analysis, Annals of Tourism Research, 29(2) 520–538.
 • Wilson, D. (1997), Paradoxes of tourism in Goa, Annals of Tourism Research, 24(1), 52-75.
 • Yılmaz, G. (2018), Üniversite gençliğinin turizme bakış açısı: İstanbul Arel Üniversitesi örneği”. OPUS –Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1516-1538.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9262-2680
Author: Gülizar AKKUŞ (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6539-726X
Author: Çetin AKKUŞ
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed595180, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {173 - 186}, doi = {10.31592/aeusbed.595180}, title = {Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akkuş, Gülizar and Akkuş, Çetin} }
APA Akkuş, G , Akkuş, Ç . (2020). Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 173-186 . DOI: 10.31592/aeusbed.595180
MLA Akkuş, G , Akkuş, Ç . "Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 173-186 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/595180>
Chicago Akkuş, G , Akkuş, Ç . "Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 173-186
RIS TY - JOUR T1 - Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi AU - Gülizar Akkuş , Çetin Akkuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.595180 DO - 10.31592/aeusbed.595180 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 186 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.595180 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.595180 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi %A Gülizar Akkuş , Çetin Akkuş %T Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.595180 %U 10.31592/aeusbed.595180
ISNAD Akkuş, Gülizar , Akkuş, Çetin . "Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 173-186 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.595180
AMA Akkuş G , Akkuş Ç . Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 173-186.
Vancouver Akkuş G , Akkuş Ç . Sırt Çantalı Gezginlerin Demografik Özellikleri İle Kişisel Gelişimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 173-186.