Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 33 - 50 2020-03-29

Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği

Nazike KARAGÖZOĞLU [1]


Müzeler toplumların geçmişten günümüze her türlü sanatsal, kültürel, tarihsel yaşamının yansıtıldığı zengin öğrenme ortamlarıdır. Başlangıçta müzelerin kuruluş amaçları, geçmişe ait nesneleri toplamak, korumak, belgelemek ve sergilemekti. Ancak günümüzde bu amaçlar bireylerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak, geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kurabilmelerine yardımcı olmak, sanata ve tarihe olan duyarlılığı geliştirmek olarak değişmiştir. Bu çalışma, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. sınıf öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde gerçekleştirdikleri projede yapılan çalışmaları ve ortaokul öğrencilerinin müze eğitimine ilişkin görüşlerini içermektedir. Projenin amacı, öğrencilerin müzedeki etkileşimli etkinliklerle müzelere karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Proje Yozgat Müzesi'nde gerçekleştirilmiştir. Proje uygulamalarına, Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim görmekte olan 32 öğrenci katılmıştır. Etkinlikler 8 aday öğretmenin rehberliğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Uygulama sonrasında öğrenci görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin, aktif olarak katıldıkları müze etkinliklerini eğlenceli, faydalı ve ilgi çekici buldukları belirlenmiştir.

Müze eğitimi, tutum, Yozgat Müzesi
 • Akmehmet Tezcan, K. (2001). Müzelerin okul eğitimine katkıları. Yüksek öğretimde rehberliği tanıtma ve rehber yetiştirme vakfı (YÖRET) postası. 18. 05. 2019 tarihinde http://www.yoret.org.tr/download/posta/48.doc adresinden erişilmiştir.
 • Alpagut, B. (2006). Kent müzelerinde nasıl bir eğitim?. Kentler ve kent müzeleri: Kent Müzeleri Uluslararası Sempozyumu 21-22 Nisan 2006, Antalya, 117-121.
 • Altın, B. N. ve Oruç, S. (2007). Tarih ve coğrafya eğitiminde müze eğitimi ve yaratıcı drama. I. Ulusal İlköğretim Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Berry, S. Mayer (Eds). Virginia: Reston Altın, B. N.
 • Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihî mekânlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin müze eğitimine ilişkin görüşleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ve uygulamaları. (1. Baskı). Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları.
 • Çakır İlhan, A., Artar, M., Okvuran, A., ve Karadeniz, C. (2011). Müze eğitimi etkinlik kitabı. 18. 05. 2019 tarihinde UNICEF, http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/e/t/etkinlik paketi.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Güleç, S., ve Alkış, S. (2003). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 63-78.
 • Güler, A. (2011). Planlı bir müze gezisinin ilköğretim öğrencilerinin tutumuna etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 169-179.
 • Karadeniz, C. (2014). Çağdaş müzelerde eğitim yaklaşımları: Çocuk müzeleri ve bilim, teknoloji ve keşif merkezleri. Müzeler, oyunlar, oyuncaklar ve çocuklar. (Haz: Dilek Maktal Canko). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Karadeniz, C. ve Okvuran, A. (2014). Müzede bir gece: Ankara Üniversitesi öğrencileri ile Çorum Arkeoloji Müzesi’nde müze eğitimi. İlköğretim Online, 13(3), 865‐879.
 • Milletlerarası Müzeler Konseyi (İCOM).(1970).Türkiye milli komitesi yönetmeliği. Resmi Gazete, 5(10),356. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.71600.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Pekgözlü Karakuş, D. ( 2012). Müzelerde uygulanabilecek müze eğitim etkinlikleri, Mediterranean Journal of Humanities II/I, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 131-138.
 • Önder, A., Abacı O., ve Kamaraj I. (2009). Müzelerin eğitim amaçlı kullanımı projesi: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (25), 103-117.
 • Subaşı, M. ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, Y. A. (2007). Rahmi Koç Müzesi ve eğitim. Geçmişten geleceğe Türkiye'de müzecilik I. Sempozyum (21-22 Mayıs), Dizayn Ofset Basım Sanayi Matbaacılık, Ankara, s. 110-113.
 • Zayimoğlu-Öztürk, F. (2014). Sosyal bilgiler dersinde arkeolojik kazı çalışması ve müze gezisi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 4(1), 12-26.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7410-3286
Author: Nazike KARAGÖZOĞLU (Primary Author)
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed610442, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {33 - 50}, doi = {10.31592/aeusbed.610442}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği}, key = {cite}, author = {Karagözoğlu, Nazike} }
APA Karagözoğlu, N . (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 33-50 . DOI: 10.31592/aeusbed.610442
MLA Karagözoğlu, N . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 33-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/610442>
Chicago Karagözoğlu, N . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 33-50
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği AU - Nazike Karagözoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.610442 DO - 10.31592/aeusbed.610442 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 50 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.610442 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.610442 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği %A Nazike Karagözoğlu %T Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.610442 %U 10.31592/aeusbed.610442
ISNAD Karagözoğlu, Nazike . "Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 33-50 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.610442
AMA Karagözoğlu N . Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 33-50.
Vancouver Karagözoğlu N . Ortaokul Öğrencilerinin Etkinliklerle Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri: Yozgat Müzesi Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 33-50.