Research Article
BibTex RIS Cite

The Use of Ideological Language in the Context of Political Coomunication in the Internet Journalism Media: (The Case of Ukraine Crisis News)

Year 2019, Volume: 8 Issue: 2, 153 - 165, 05.04.2022
https://doi.org/10.33722/afes.1095890

Abstract

Political communication, which is one of the most popular areas of today, has become very popular for political actors, especially as a result of developments in the media sector. One of the most important reasons fort his popularity is to reach the masses or the target audience quickly with social media. Second, by using social media, political actors reach the masses in the cheapest way without spending huge sums of money. For political actors, social media channels have been the most useful way of political communication, propaganda and political advertising. The developments in the internet and social media have further increased this power of political actors. Political actors carry out political communication activities over the internet.
Fort these reason, in this study, the language used in the news about teh crisis between Ukraine and Russia in the internet newspapers Sputniknews, and americanvoice, wich caused the discourses of war to break out, was analyzed. Analysis method the use of ideological language in the news was investigated through the words used in the way of reporting the news about the Ukraine-Russia crisis in the Russian Federation news agency Sputniknews, the USA news agency americanvoice.

References

 • Aziz, Aysel, (2007). Siyasal İletişim, 2. Basım, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Blumber, J., G.,(2004).Siyasal İletişimin Üçüncü Dönemi, Çev. Hüseyin Burak Taşpek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.
 • Blumler J. (1995). The Crisis of Public Communication, Routledge, London.
 • David McLellan, (2005). İdeoloji, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, İ., (1997). İletişim Egemenlik Mücadeleye Giriş, Ankara, İmge Kitapevi.
 • Hall, S., (2002). “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya Kültür ve Siyaset, Der. Süleyman İrvan, Ankara, Alp Yayınevi.
 • Robert E. Denton, Gary C. Woodward, Political Communication in America, Preager, New York.
 • https://www. https://tr.sputniknews.com/, E.T. 18.02.2022.
 • https://www.amerikaninsesi.com, E.T. 20.02.2022

Siyasal İletişim Bağlamında İnternet Haberciliği Medyasında İdeolojik Dilin Kullanımı (Ukrayna Krizi Haberleri Örneği)

Year 2019, Volume: 8 Issue: 2, 153 - 165, 05.04.2022
https://doi.org/10.33722/afes.1095890

Abstract

Küreselleşme süreci ve medya sektöründe yaşanan gelişmeler siyasal aktörler için yeni propaganda alanları yaratmıştır. Bu gelişmelerle birlikte propaganda kavramı yerini siyasal iletişim kavramına bırakmıştır. İdeolojileri aktarmanın yeni adı olan siyasal iletişim medya da yaşanan gelişmelerle birlikte siyasal aktörler tarafından oldukça ilgi görmeye başlamıştır. Bu bağlamda, günümüzün en popüler alanlarından olan siyasal iletişim özellikle medya sektöründe yaşanan gelişmeler sonucunda siyasal aktörler için oldukça popüler olmuştur. Bu popülaritenin en önemli nedenlerinden birincisi sosyal medya ile kitlelere ya da hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. İkincisi ise sosyal medya kullanarak siyasal aktörler kitlelere çok büyük paralar harcamadan en ucuz şekilde ulaşmaktadır. Siyasal aktörler için sosyal medya mecraları siyasal iletişim, propaganda ve siyasal reklam yapmanın en kullanışlı yolu olmuştur. İnternet ve sosyal medya da yaşanan gelişmeler siyasal aktörlerin bu gücünü daha da artırmıştır. Bu nedenle, siyasal aktörler, iktidar olmak ya da iktidarlarını güçlendirmek için sosyal medya mecralarında da yerlerini almaya başlamışlardır.
Sonuç olarak, günümüzde, siyasal iletişim, yazılı, görsel ya da internet ve sosyal medya üzerinden, siyasal aktörlerin yaptıkları tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu bağlamda siyasal aktörler medya üzerinden kendi siyasi düşüncelerini yaygınlaştırmaktadır. Buradan hareketle, medya sektörü tarafından üretilen tüm ürünler ideoloji içermektedir. Medyanın ürettiği ürünlerde kullanılan; dil, görseller, semboller belirli bir ideolojik çerçeve içinde yapılmaktadır. Örneğin “özgürlük” ve “eşitlik” kavramları sık kullanılıyorsa ve her yerde karşımıza çıkıyorsa bu iki kavramın ideolojik çerçevesi liberalizm ideolojisi ile bağlantılıdır. Özellikle, medyada üretilen haberlerde ideolojik dilin kullanımına etik açısından bakıldığında, medya etiği kapsamında çoğunlukla, yazılı, görsel ve internet haberciliği kapsamında medya yayınlarının etik olup olmadığı her zaman tartışılmaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmada, Sputniknews, amerikanvoice ve CRITurk, internet gazetelerinde, Ukranya-Rusya arasında yaşanan ve savaş çıkacak söylemlerine neden olan kriz ile ilgili haberlerde kullanılan dil analiz edilmiştir. Analiz yöntemi Rusya Federasyonu haber ajansı Sputniknews, ABD haber ajansı, amerikanvoice ve Çin Halk Cumhuriyeti haber ajansı CRITurk’ de yer alan ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili haberlerin veriliş tarzında kullanılan kelimeler aracılığıyla haberde “ideolojik dilin kullanımı” araştırılmıştır.

References

 • Aziz, Aysel, (2007). Siyasal İletişim, 2. Basım, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Blumber, J., G.,(2004).Siyasal İletişimin Üçüncü Dönemi, Çev. Hüseyin Burak Taşpek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.
 • Blumler J. (1995). The Crisis of Public Communication, Routledge, London.
 • David McLellan, (2005). İdeoloji, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, İ., (1997). İletişim Egemenlik Mücadeleye Giriş, Ankara, İmge Kitapevi.
 • Hall, S., (2002). “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya Kültür ve Siyaset, Der. Süleyman İrvan, Ankara, Alp Yayınevi.
 • Robert E. Denton, Gary C. Woodward, Political Communication in America, Preager, New York.
 • https://www. https://tr.sputniknews.com/, E.T. 18.02.2022.
 • https://www.amerikaninsesi.com, E.T. 20.02.2022
There are 9 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Emine Kılıçaslan 0000-0002-4226-9409

Early Pub Date April 5, 2022
Publication Date April 5, 2022
Published in Issue Year 2019 Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA Kılıçaslan, E. (2022). The Use of Ideological Language in the Context of Political Coomunication in the Internet Journalism Media: (The Case of Ukraine Crisis News). Afro Eurasian Studies, 8(2), 153-165. https://doi.org/10.33722/afes.1095890

14123 1412425662