Year 2019, Volume 21 , Issue 3, Pages 487 - 510 2019-12-16

Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Semih AKTEKİN [1] , Ferhat KARATAŞ [2]


Bu araştırmanın amacı; 1416 sayılı Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı burs programı ile yurt dışına gönderilen bursiyerlerin karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada durum çalışması deseni kullanılmış ve bursiyerlerin ülke, öğrenim seviyesi, medeni durum gibi farklı durumları dikkate alınarak çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesine göre Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de öğrenim gören 20 bursiyerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği esas alınarak yurt dışında bulunan bursiyerler ile telefon üzerinden, yurt içinde bulunan bursiyerler ile de yüz yüze görüşme yapılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve sonrasında bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiştir. Yazılı hale getirilen verilerin içerik analizi ise Nvivo programı yardımıyla yapılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formuna göre bursiyerlerin karşılaştıkları sorunlar kişisel/ailevi, akademik, dil kaynaklı, kültürel ve kurumsal sorunlar olmak üzere beş farklı tema altında analiz edilmiş ve her bir tema altında bursiyerlerin yaşadıkları sorunlar detaylandırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre bursiyerlerin en çok ekonomik konularda, eğitim sisteminin farklılığı, yurt içi dil eğitimi, yemek ve iletişim konularında sorun yaşadığı görülmüştür. Çalışmada bursiyerlerin yaşadıkları sorunlara yönelik önerileri analiz edilerek çalışma sonucunda çözüm önerileri sunulmuştur.

Yurt dışı eğitim, 1416 sayılı Kanun
 • Ağbuğa, B. (2009). Problems of confronting college Turkish students in an American university. Qualitative Studies, 4(4), 34-50.
 • Akçapar, Ş. K. (2009). Turkish highly skilled migration to the United States: New findings and policy recommendations. Retrieved from Koç University’s Migration Research Program (Mirekoç)Website: http://portal.ku.edu.tr/~mirekoc/reports/2005_2006_sebnem_koser_akcapar.pdfAlghamdi,
 • H. & Otte S. (2016). The challenges and benefits of study abroad. International Journal of Humanities and Social Science, 5, 16-22.
 • Creswell J. W. (2014). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çavusoglu, M., White, W., James, W. B., & Cobanoglu, C. (2016). Factors associated with international graduate students' academic performance: A comparative analysis between the first semester and the subsequent semester in the US. Commission for International Adult Education. Retrieved from ERIC database. (ED581859).
 • Duru, E. ve Poyrazli, S. (2007). Personality dimensions, psychosocial-democraphic variables, and English language competency in predicting level of acculturative stress among Turkish international students. International Journal of Stress Ma-nagement, 14(1), 99-110.
 • Duru, E., & Poyrazli, S. (2011). Perceived discrimination, social connectedness, and other predictors of adjustment difficulties among Turkish international students. International Journal of Psychology, 46(6), 446-454.
 • Erden, Ö. (2013). An assessment of MoNE-YLSY scholarship program from the perspectives of scholars’: Changes in cultural, political, economic and educational perceptions (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanından erişilebilir. (Tez No. 345162)Gertzog,
 • R. (2011). Non-Linguistic Challenges for Turkish Students in American Higher Education. (Master’s thesis). Retrieved from ERIC database. (ED525728).Gümüş, S., & Gökbel, V. (2012). 2023 için akademisyen yetiştirme çabaları: MEB ve YÖK yurtdışı lisansüstü bursları. Seta Analiz, Sayı 56. http://file.setav.org/Files/Pdf/20121211114222_meb-ve-YÖK-yurtdisilisansustu-burslari.pdfKarakaş,
 • A. (2013). Intercultural attitudes of Turkish students studying in a UK university. Journal of Intercultural Communication, (31).
 • Kılınç, A., & Granello, P. F. (2003). Overall life satisfaction and help-seeking attitudes of Turkish college students in the United States: Implications for college counselors. Journal of College Counseling, 6(1), 56-68.
 • Khosrojerdi, F. (2015). Muslim female students and their experiences of higher education in Canada.(Doctoral thesis). Available from Electronic Thesis and Dissertation Repository. 2896. https://ir.lib.uwo.ca/etd/2896
 • Millî Eğitim Bakanlığı (1929). Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun. (1929, 16 Nisan). Resmi Gazete, (Sayı: 1169). Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1169.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2016). Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı lisansüstü öğrenim bursu programı. Erişim adresi:http://yyegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/21031209_ylsy_tanitim_kitapcigi.pdf Erişim Tarihi: 20.06.2017
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2017). Yurt içi akademik danışmanlar toplantısı. Erişim Adresi: https://yyegm.meb.gov.tr/www/yurt-ici-akademik-danismanlar-toplantisi/icerik/240
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018a). Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Verileri
 • Novinger, T. (2001). Intercultural communication: A practical guide. University of Texas Press.
 • Patton, Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Öçal Ş. (2012). Yurt dışı eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 23, 36-41
 • Öztürk, M. A. (2001). So far from home: Turkish student motivation and access to overseas higher education in the united states (Doctoral thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3065830).
 • Tuzcu, G. (2003). Lisansüstü öğretim için yurtdışına öğrenci göndermenin planlanması. Millî Eğitim Dergisi, 160, Autumn. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/tuzcu.htm.
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (2013). Lisans ve lisansüstü burs ve destek programları. Erişim Adresi: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bideb_referans_lisans_lisansustu.pdf
 • Üstün, A. (2015). Türk bursiyerlerin yurt dışı deneyimleri ve karşılaştıkları güçlükler. Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 34, 69-73
 • Wenhua H. & Zhe Z. (2013). International students adjustment problems at university: A critical literature review. Akademic Research International, 4, 400-406.
 • Yeh, C. J. ve Inose, M. (2003). International students’ reported English fluency, social support satisfaction, and social connectedness as predictors of acculturative stress. Counselling Psychology Querterly, 16(1), 15-28.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (9.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, Ö. (2015). English related difficulties experienced by Turkish students studying in a dual diploma ELT program in the USA. Journal of International Education Research, 11(2), 107-118.
Primary Language tr
Journal Section Main Section
Authors

Orcid: 0000-0001-7011-989X
Author: Semih AKTEKİN (Primary Author)
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2527-6041
Author: Ferhat KARATAŞ
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Andorra


Dates

Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @research article { ahbvuibfd620253, journal = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-405X}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {487 - 510}, doi = {}, title = {Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Akteki̇n, Semih and Karataş, Ferhat} }
APA Akteki̇n, S , Karataş, F . (2019). Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 487-510 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ahbvuibfd/issue/50684/620253
MLA Akteki̇n, S , Karataş, F . "Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri" . Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 487-510 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ahbvuibfd/issue/50684/620253>
Chicago Akteki̇n, S , Karataş, F . "Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2019 ): 487-510
RIS TY - JOUR T1 - Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri AU - Semih Akteki̇n , Ferhat Karataş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 487 EP - 510 VL - 21 IS - 3 SN - -2667-405X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %A Semih Akteki̇n , Ferhat Karataş %T Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %D 2019 %J Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2667-405X %V 21 %N 3 %R %U
ISNAD Akteki̇n, Semih , Karataş, Ferhat . "Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 3 (December 2019): 487-510 .
AMA Akteki̇n S , Karataş F . Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 487-510.
Vancouver Akteki̇n S , Karataş F . Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 21(3): 487-510.
IEEE S. Akteki̇n and F. Karataş , "Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 3, pp. 487-510, Dec. 2019