Review
BibTex RIS Cite

Doğum Eylemine Yönelik Girişimlerde Ebelerin Rolü

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 126 - 135, 07.08.2023

Abstract

Doğum, kadın ve bebeğinin eylem süresince fizyolojik ve psikolojik boyutta bir bütün olarak devam ettiği dinamik ve doğal bir süreçtir. Doğum eyleminde uygulanan gereksiz girişimler doğumun doğallığından uzaklaşmasına ve sekteye uğramasına neden olmaktadır. Ebelerin primer görevi doğumun fizyolojine saygı göstermektir. Gereksiz müdahaleleri engelleyecek gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak ve birebir bakım sağlamak oldukça önem taşımaktadır. Eylemde müdahalenin fetal ve maternal sağlığı korumak için gerekli olduğu durumlarda ise ebeler; süreci en iyi şekilde yönetecek bakımı sağlamalı ve kadına emosyonel desteği vermelidir. Bu aşamada ebeler doğru müdahale kararlarını verebilmek için müdahaleli vajinal doğum yöntemlerinde de aktif katılım sağlayabilecek bilgi ve yönetim becerisine sahip olmalıdır. Doğumda uygulanan müdahaleler; maternal ve fetal sağlığın risk altında olduğu durumlarda eylemin güvenliğini sağlamak veya hızlandırmaya yönelik kullanılan yöntemlerdir. Forseps, vakum, epizyotomi, indüksiyon, amniyotomi, sık vajinal muayene ve sezaryen bu müdahaleler arasında yer almaktadır. Bu derlemede doğum eylemine yönelik sıklıkla uygulanan girişimlerde ebelerin rolleri ve ebelik bakımının önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Supporting Institution

Yoktur.

References

 • American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). Approaches to limit ıntervention during labor and birth. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2019/02/approaches-to-limit-intervention-during-labor-and-birth adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Aslan, Ş., & Okumuş, F. (2017). Primipar kadınların doğum deneyim algıları üzerine doğum beklentilerinin etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (HSP), 4(1), 32-40.
 • Aydın, R. (2019). Doğumda mahremiyetin önemi ve ebelik. Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 120-129.
 • Barjon, K., & Mahdy, H. (2021). Episiotomy. (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546675/
 • Başar, F., & Yeşildere Sağlam, H. (2018). Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector, 8(1), 60-74.
 • Black, M., Mitchell, E., & Danielian, P. (2013). Instrumental vaginal deliveries; are midwives safer practitioners? A retrospective cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, https://doi.org/10.1111/aogs.12265.
 • Brimdyr, K., Cadwell, K., Widström, A. M., Svensson, K., Neumann, M., Hart, E. A., & Phillips, R. (2015). The association between common labor drugs and suckling when skin‐to‐skin during the first hour after birth. Birth, 42(4), 319-328.
 • Demir Onat, G., & Bay, F. (2020). Sağlık profesyoneli kadınların doğum korkularını nasıl dönüştürebilir? Holistik bakım örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 39-51.
 • Dönmez, S., & Kavlak, O. (2015). Effects of prenatal perineal massage and kegel exercises on the integrity of postnatal perine. Health, 7, 495-505. doi: 10.4236/health.2015.74059.
 • Erenel, A. Ş., & Çiçek, S. (2018). Doğum Eylemine Yapılan Müdahalelerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 123-129.
 • Evanson, S.M., & Riggs, J. (2022). Forceps delivery. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538220/ adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Garcia‐Mejido, J. A., Idoia‐Valero, I., Aguilar‐Gálvez, I. M., Borrero González, C., Fernández‐Palacín, A., & Sainz, J. A. (2020). Association between sexual dysfunction and avulsion of the levator ani muscle after instrumental vaginal delivery. Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica, 99(9), 1246-1252.
 • Göçen, N. N. (2021). Doğumda indüksiyon uygulamasının doğum sonu anne-bebek bağlanması ve kaygı düzeyine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:682138).
 • Hotton, E. J., Lenguerrand, E., Alvarez, M., O’Brien, S., Draycott, T. J., Crofts, J. F., & Winter, C. (2021). Outcomes of the novel Odon Device in indicated operative vaginal birth. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 224(6), 607.
 • Huhn, E. A., Visca, E., Vogt, D. R., von Felten, S., Oehler, E. T., Bührer, C., & Hoesli, I. (2017). Decreased neonatal pain response after vaginal-operative delivery with Kiwi OmniCup versus metal ventouse. BMC Pregnancy And Childbirth, 17(1), 1-8.
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2018). Essential competencies for midwifery practice. https://internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies-for-midwifery-practice.html adresinden 26 Haziran 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Jeon, J., & Na, S. (2017). Vacuum extraction vaginal delivery: current trend and safety. Obstetrics & Gynecology Science, 60(6), 499-505.
 • Karakoç, H., Eriç, J., & Kul, A. (2020). Amniyotominin eylem süresi ve maternal-fetal sonuçlar üzerine etkisi: Retrospektif analiz. Acta Medica Nicomedia, 3(1), 10-14.
 • Kawakita, T., Huang, C. C., & Landy, H. J. (2018). Risk factors for umbilical cord prolapse at the time of artificial rupture of membranes. AJP Reports, 8(2), 89.
 • Kaya, N., & Demirel, G. (2019). Perineal travmayı azaltmaya yönelik alternatif yöntemler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 156-160.
 • Küçük, E. (2020). Doğum eyleminde uygulanan vajinal muayene sıklığının maternal ve neonatal sonuçları. [Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:619457).
 • Kütük, M. S., Özgün, M. T., Uludağ, S., Dolanbay, M., Özdemir, F., Uysal, G., & Öztürk, A. (2013). Rutin epizyotomi uygulamasının terk edilmesi: Erciyes Üniversitesi deneyimi. Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology, 23(3), 154-159.
 • Leon-Larios, F., Corrales-Gutierrez, I., Casado-Mejía, R., & Suarez-Serrano, C. (2017). Influenc-e of a pelvic floor training programme to prevent perineal trauma: A quasi-randomised controlled trial. Midwifery, 50,72-77. doi: 10.1016/j.midw.2017.03.015.
 • Lisonkova, S., Lavery, J. A., Ananth, C.V., Chen, I., Muraca, G., Cundiff, G. W., & Joseph, K. S. (2016). Temporal trends in obstetric trauma and inpatient surgery for pelvic organ prolapse: an age-period-cohort analysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(2), 208.
 • Mahdy, H., Glowacki, C., & Eruo, F. U. (2017). Amniotomy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470167/. adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Memon, H. U., Blomquist, J. L., Dietz, H. P., Pierce, C. B., Weinstein, M. M., & Handa, V. L. (2015). Comparison of levator ani muscle avulsion injury after forceps and vacuum-assisted vaginal childbirth. Obstetrics and Gynecology, 125(5), 1080.
 • Murphy, D.J., Strachan B.K., & Bahl, R. (2020). Assisted vaginal birth. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 127, 70-112.
 • National Institute for Health and Clinical Excellence (2014). Clinical guideline: Intrapartum care for healthy women and babies. https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/intrapartum-care-for-healthywomen-and-babies-pdf-35109866447557 adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Orman, H. (2019). Doğum sürecinde mahremiyet algısının anne memnuniyetine etkisi. [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:557726).
 • Sayıner, F.D., & Başkaya, Y. (2020). Ebelere yönelik riskli doğum yönetimi el kitabı. Akademisyen Kitabevi.
 • Sharma, P.P., Giri, D.K., & Bera, S.N. (2018). Planned versus emergency cesare an delivery with previousone cesare an section: A prospective observational study. Int J Reprod. Contracept Obstet. Gynecol, 7(10), 4223-4228. https://doi.org/10.18203/2320- 1770.ijrcog20184156.
 • Şahin, B. M. (2021). Vajinal doğumda uygulanan sentetik oksitosinin postpartum erken dönemde emzirmeye etkisinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 459-468.
 • Şahin, B., & Bayrı Bingöl, F. (2021). Postpartum maternal travmatik stres ve bağlanma arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 227-236.
 • Şahin, M., & Erbil, N. (2019). Doğum ve Medikalizasyon. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2 (2), 120-130. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd/issue/49155/572283.
 • Şatır, D.G., Atan, Ş.Ü., Taner, A., & Gün, S. (2018). Kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelerin doğal doğum ve doğumda uygulanan müdahalelere ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(4), 222-227.
 • Şimşek, H., Bolsoy, N., & Çelik, N. (2017). Antenatal perineal masaj perineal travmaları azaltır mı? Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(4), 242-247 |doi:10.5222/HEAD.2018.242.
 • Tonismae, T., Canela, C.D., & Gossman, W. (2023). Vacuum extraction. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29083821/ adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Turan, A., & Yılmaz, T. (2019). Doğumun ikinci evresinin süresi, uzaması ve yönetimi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 102-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/boneyusbad/issue/51659/636867.
 • Türkmen Kurtoğlu, D. (2021). Ebe ve hemşirelerin doğum şekli ve tercihlerini etkileyen faktörler. [Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:684740).
 • Uçkan, K., & Uçkan, T. (2020). Kliniğimizdeki dört yıllık doğum verileri ve sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 17(1), 285-290.
 • Ünver, G., Karakuş, R., Karakuş, S. S., Bütün, Z., & Özkaya, E. (2021). Comparison of maternal-fetal outcome following operative delivery: omnicup versus malmstrom metal cup: clinical research. Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology, 31(2), 65-71.
 • World Health Organization (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=2D0 982E597D1358C69CBE8BB28453AEF?sequence=1 adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Yılar Erkek Z., & Özer S. (2020). Doğum sürecinde yapılan vajinal muayeneye ilişkin annelerin görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1), 9-16.
 • Yıldız Karaahmet, A., & Yazıcı, S. (2017). Epizyotomide güncel durum. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(1), 57-63.

The Role of Midwives in Attempts to Give Birth

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 126 - 135, 07.08.2023

Abstract

Labour is a dynamic and natural process that continues physiologically and psychologically as a whole throughout the life of the woman and her baby. Unnecessary attempts at labour cause it to move away from the naturalness of childbirth and cause it to be interrupted. The primary task of midwives is to respect the physiology of childbirth. It is very important to have the necessary knowledge and equipment to prevent unnecessary interventions and to provide one-to-one care. In cases where intervention in action is necessary to maintain fetal and maternal health, midwives; he must provide the care that will best manage the process, and also provide the woman with emotional support. Midwives should have knowledge and management skills that can also actively participate in interventional vaginal delivery methods in order to make the right intervention decisions. Interventions applied at birth are methods used to ensure or speed up the safety of action in cases where maternal and fetal health is at risk. Forceps, vacuum, episiotomy, induction, amniotomy, frequent vaginal examination and cesarean section are among these interventions. In this review, it is aimed to emphasize the role of midwives and the importance of midwifery care in frequently applied interventions for labor.

References

 • American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). Approaches to limit ıntervention during labor and birth. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2019/02/approaches-to-limit-intervention-during-labor-and-birth adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Aslan, Ş., & Okumuş, F. (2017). Primipar kadınların doğum deneyim algıları üzerine doğum beklentilerinin etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi (HSP), 4(1), 32-40.
 • Aydın, R. (2019). Doğumda mahremiyetin önemi ve ebelik. Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 120-129.
 • Barjon, K., & Mahdy, H. (2021). Episiotomy. (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546675/
 • Başar, F., & Yeşildere Sağlam, H. (2018). Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector, 8(1), 60-74.
 • Black, M., Mitchell, E., & Danielian, P. (2013). Instrumental vaginal deliveries; are midwives safer practitioners? A retrospective cohort study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, https://doi.org/10.1111/aogs.12265.
 • Brimdyr, K., Cadwell, K., Widström, A. M., Svensson, K., Neumann, M., Hart, E. A., & Phillips, R. (2015). The association between common labor drugs and suckling when skin‐to‐skin during the first hour after birth. Birth, 42(4), 319-328.
 • Demir Onat, G., & Bay, F. (2020). Sağlık profesyoneli kadınların doğum korkularını nasıl dönüştürebilir? Holistik bakım örneği. KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 39-51.
 • Dönmez, S., & Kavlak, O. (2015). Effects of prenatal perineal massage and kegel exercises on the integrity of postnatal perine. Health, 7, 495-505. doi: 10.4236/health.2015.74059.
 • Erenel, A. Ş., & Çiçek, S. (2018). Doğum Eylemine Yapılan Müdahalelerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 123-129.
 • Evanson, S.M., & Riggs, J. (2022). Forceps delivery. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538220/ adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Garcia‐Mejido, J. A., Idoia‐Valero, I., Aguilar‐Gálvez, I. M., Borrero González, C., Fernández‐Palacín, A., & Sainz, J. A. (2020). Association between sexual dysfunction and avulsion of the levator ani muscle after instrumental vaginal delivery. Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica, 99(9), 1246-1252.
 • Göçen, N. N. (2021). Doğumda indüksiyon uygulamasının doğum sonu anne-bebek bağlanması ve kaygı düzeyine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:682138).
 • Hotton, E. J., Lenguerrand, E., Alvarez, M., O’Brien, S., Draycott, T. J., Crofts, J. F., & Winter, C. (2021). Outcomes of the novel Odon Device in indicated operative vaginal birth. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 224(6), 607.
 • Huhn, E. A., Visca, E., Vogt, D. R., von Felten, S., Oehler, E. T., Bührer, C., & Hoesli, I. (2017). Decreased neonatal pain response after vaginal-operative delivery with Kiwi OmniCup versus metal ventouse. BMC Pregnancy And Childbirth, 17(1), 1-8.
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2018). Essential competencies for midwifery practice. https://internationalmidwives.org/our-work/policy-and-practice/essential-competencies-for-midwifery-practice.html adresinden 26 Haziran 2022 tarihinde alınmıştır.
 • Jeon, J., & Na, S. (2017). Vacuum extraction vaginal delivery: current trend and safety. Obstetrics & Gynecology Science, 60(6), 499-505.
 • Karakoç, H., Eriç, J., & Kul, A. (2020). Amniyotominin eylem süresi ve maternal-fetal sonuçlar üzerine etkisi: Retrospektif analiz. Acta Medica Nicomedia, 3(1), 10-14.
 • Kawakita, T., Huang, C. C., & Landy, H. J. (2018). Risk factors for umbilical cord prolapse at the time of artificial rupture of membranes. AJP Reports, 8(2), 89.
 • Kaya, N., & Demirel, G. (2019). Perineal travmayı azaltmaya yönelik alternatif yöntemler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 156-160.
 • Küçük, E. (2020). Doğum eyleminde uygulanan vajinal muayene sıklığının maternal ve neonatal sonuçları. [Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:619457).
 • Kütük, M. S., Özgün, M. T., Uludağ, S., Dolanbay, M., Özdemir, F., Uysal, G., & Öztürk, A. (2013). Rutin epizyotomi uygulamasının terk edilmesi: Erciyes Üniversitesi deneyimi. Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology, 23(3), 154-159.
 • Leon-Larios, F., Corrales-Gutierrez, I., Casado-Mejía, R., & Suarez-Serrano, C. (2017). Influenc-e of a pelvic floor training programme to prevent perineal trauma: A quasi-randomised controlled trial. Midwifery, 50,72-77. doi: 10.1016/j.midw.2017.03.015.
 • Lisonkova, S., Lavery, J. A., Ananth, C.V., Chen, I., Muraca, G., Cundiff, G. W., & Joseph, K. S. (2016). Temporal trends in obstetric trauma and inpatient surgery for pelvic organ prolapse: an age-period-cohort analysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 215(2), 208.
 • Mahdy, H., Glowacki, C., & Eruo, F. U. (2017). Amniotomy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470167/. adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Memon, H. U., Blomquist, J. L., Dietz, H. P., Pierce, C. B., Weinstein, M. M., & Handa, V. L. (2015). Comparison of levator ani muscle avulsion injury after forceps and vacuum-assisted vaginal childbirth. Obstetrics and Gynecology, 125(5), 1080.
 • Murphy, D.J., Strachan B.K., & Bahl, R. (2020). Assisted vaginal birth. An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 127, 70-112.
 • National Institute for Health and Clinical Excellence (2014). Clinical guideline: Intrapartum care for healthy women and babies. https://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/intrapartum-care-for-healthywomen-and-babies-pdf-35109866447557 adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Orman, H. (2019). Doğum sürecinde mahremiyet algısının anne memnuniyetine etkisi. [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:557726).
 • Sayıner, F.D., & Başkaya, Y. (2020). Ebelere yönelik riskli doğum yönetimi el kitabı. Akademisyen Kitabevi.
 • Sharma, P.P., Giri, D.K., & Bera, S.N. (2018). Planned versus emergency cesare an delivery with previousone cesare an section: A prospective observational study. Int J Reprod. Contracept Obstet. Gynecol, 7(10), 4223-4228. https://doi.org/10.18203/2320- 1770.ijrcog20184156.
 • Şahin, B. M. (2021). Vajinal doğumda uygulanan sentetik oksitosinin postpartum erken dönemde emzirmeye etkisinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(2), 459-468.
 • Şahin, B., & Bayrı Bingöl, F. (2021). Postpartum maternal travmatik stres ve bağlanma arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12(3), 227-236.
 • Şahin, M., & Erbil, N. (2019). Doğum ve Medikalizasyon. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 2 (2), 120-130. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ouhcd/issue/49155/572283.
 • Şatır, D.G., Atan, Ş.Ü., Taner, A., & Gün, S. (2018). Kadın doğum kliniklerinde çalışan hemşire ve ebelerin doğal doğum ve doğumda uygulanan müdahalelere ilişkin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(4), 222-227.
 • Şimşek, H., Bolsoy, N., & Çelik, N. (2017). Antenatal perineal masaj perineal travmaları azaltır mı? Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 15(4), 242-247 |doi:10.5222/HEAD.2018.242.
 • Tonismae, T., Canela, C.D., & Gossman, W. (2023). Vacuum extraction. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29083821/ adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Turan, A., & Yılmaz, T. (2019). Doğumun ikinci evresinin süresi, uzaması ve yönetimi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 102-119. https://dergipark.org.tr/tr/pub/boneyusbad/issue/51659/636867.
 • Türkmen Kurtoğlu, D. (2021). Ebe ve hemşirelerin doğum şekli ve tercihlerini etkileyen faktörler. [Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi]. Erişim: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (ID:684740).
 • Uçkan, K., & Uçkan, T. (2020). Kliniğimizdeki dört yıllık doğum verileri ve sezaryen endikasyonlarının değerlendirilmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 17(1), 285-290.
 • Ünver, G., Karakuş, R., Karakuş, S. S., Bütün, Z., & Özkaya, E. (2021). Comparison of maternal-fetal outcome following operative delivery: omnicup versus malmstrom metal cup: clinical research. Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology, 31(2), 65-71.
 • World Health Organization (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=2D0 982E597D1358C69CBE8BB28453AEF?sequence=1 adresinden 01 Mart 2023 tarihinde alınmıştır.
 • Yılar Erkek Z., & Özer S. (2020). Doğum sürecinde yapılan vajinal muayeneye ilişkin annelerin görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1), 9-16.
 • Yıldız Karaahmet, A., & Yazıcı, S. (2017). Epizyotomide güncel durum. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 4(1), 57-63.
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Models of Care and Place of Birth, Nursing
Journal Section Derlemeler
Authors

Tuğba Yılmaz Esencan 0000-0002-8748-0793

Kübra Daştan 0000-0003-4852-9969

Early Pub Date July 24, 2023
Publication Date August 7, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Yılmaz Esencan, T., & Daştan, K. (2023). Doğum Eylemine Yönelik Girişimlerde Ebelerin Rolü. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 126-135.

The journal is indexed in Sobiad Citation Index, Turkish Education Index and Turkey Citation Index.