e-ISSN: 2791-7754
Founded: 2017
Period: Tri-annual
Publisher: Kirsehir Ahi Evran University
Cover Image
       

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin çift kör hakemli, elektronik ortamda açık erişimli olarak yayımlanan bilimsel yayın organıdır. Dergi, 2017 yılından bu yana elektronik ortamda okuyucuya sunulmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi; nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayın yapmaktadır. Dergi; Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde; sağlık bakım, uygulama, eğitim ve yönetimine ilişkin tüm alanlarda etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, güncel ve özgün araştırmaları, derleme makaleleri, ayrıca olgu sunumu, meta analiz ve editöre mektup türündeki bilimsel çalışmalar yayımlanır.


2022 - Volume: 6 Issue: 1

Hakem Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler ilk aşamada teknik editör tarafından dergi makale yazım kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Daha sonra editör tarafından ön değerlendirmeye alınıp dergi amaç ve kapsamına uygunluğu, etik konular ve intihal durumu ilgili olarak değerlendirilir. Ön değerlendirme sürecinden geçen makaleler inceleme için alan editörüne gönderilir. Alan editörü, yazara doğrudan düzeltme gönderebilir ya da uygun görüyorsa makaleyi çift kör yöntemle en az iki danışma kurulu üyesine gönderir. Danışma kurulu üyeleri, makalelerin konusuyla ilgili uluslararası literatürde yayınları ve atıfları olan bağımsız uzmanlar arasından seçilir. Araştırma makaleleri, istatistiksel açıdan danışma kurulunda yer alan istatistik editörü tarafından değerlendirilir. Yazarlar, danışma kurulu üyeleri ve editör tarafından gerekli görülen düzeltmelerin yapılmasını kabul ederler. Makaleler basıma kabul edildikten sonra yazar sayısında ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Değerlendirme süreci devam eden makalelerin, dergi tarafından kabul edilen bir gerekçe olmadan yazarlar tarafından geri çekilmesi durumunda, makale değerlendirme sonucu “ret” olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, düzenlemeler için zamanında geri dönüş yapılmaması makale değerlendirme sonucunun “ret” olması için bir neden olarak kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin ilk değerlendirme süreci 6-10 hafta içerisinde tamamlanmakta ve yazarlara geri bildirim verilmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda verilen kararlar; “Minör revizyon”, “Majör revizyon”, “Kabul” ve " Ret” şeklindedir. İlk gönderilme tarihinden itibaren makaleler ortalama olarak bir yıl içerisinde yayınlanmaktadır.