Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Vefatının 10. Yılı Dolayısıyla Karınca Dostu Bir Ağustos Böceği: Barış Manço (1943-1999)

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 83 - 91, 15.03.2016

Abstract

Fabl denince ilk akla gelen isim La Fontaine’dir. La Fontaine 12 fabl kitabı yazmıştır. Bu kitaplardaki fabl sayısı 200’den fazladır. Ağustos Böceği ve Karınca, La Fontaine’nin Birinci Kitap’ının ilk fablıdır. La Fontaine, Birinci Kitap’ta, “Başlarken” adlı manzum ön sözde, böyle bir eseri neden yazdığını belirtir. Altı mısralık bu bölüme göre yazarın gayesi hayvanlar yoluyla insanları eğitmektir. La Fontaine’nin fabllarına dil eğitiminde kullanılan ders kitaplarında neredeyse bütün dünyada hâlâ yer veriliyor olması yazarın gayesine ulaştığını şeklinde yorumlanabilir. İnsanları eğitmenin başka yolları da vardır. Bunlardan biri de müziktir. Bu çalışmada, La Fontaiene’nin fabl türü ile yaptığını müzikle yapmaya çalışan Barış Manço’nun yazdığı şarkı sözlerine eğitim değerleri açısından yaklaşılacaktır.

References

 • La Fontaine (2007), Masallar, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay.
 • Karakoç, Sezai (2006), Gün Doğmadan, İstanbul: Diriliş Yay.
 • Çehov, Anton (2006), Köpeğiyle Dolaşan Kadın (Otuz Yedi Seçme Öykü), Çev. Ergin Altay, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay.
 • Çehov, Anton (2007), Kısa Oyunları (Dokuz Oyun), Çev. Tansu Akgün, İstanbul: Mitos - Boyut Yay.
 • Buck, Eva (1951), “L’Enseignement du Français”, İÜ Edebiyat Fak. Yay.dan naklen: Alptekin,
 • Turan (1982), Kompozisyon Bilgisi, Ankara: AİTİAYay.
 • Tunca, Hulûsi (2005), Barış Manço: Uzun Saçlı Dev Adam, O Bir “Masal”dı, İstanbul: Epsilon Yay.
 • Ökten, Nazlı; Ak, Feyza (2000), O Bizi Çok Sevmişti, Barış’ın Ardından Kim, Ne Dedi, İstanbul.
 • Yangın, Birgül (2002), Çağdaş Türk Ozanı Barış Manço, Ankara: Akçağ Yay.

A CRICKET THAT IS FRIEND OF ANTS: IN MEMORIAM OF BARIŞ MANÇO 10 YEARS AFTER HIS DEATH

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 83 - 91, 15.03.2016

Abstract

With fables, the first name that comes to mind is La Fontaine. He wrote 12 books containing over 200 fables, the first one being “The Ant and The Cricket”. La Fontaine expresses why he wrote such a work in the preface which is written in verses named “To Start”. He states that it was his aim to educate people through stories of animals. The fact that La Fontaine’s fables have a place in language education coursebooks throughout the world today can be interpreted as the author’s success in reaching his goal. There are other ways to educate people, music being one of them. In this article, lyrics that are written by Barış Manço, who was trying to achieve through his music what La Fontaine achieved through his fables, will be discussed in respect to the values of education. 

References

 • La Fontaine (2007), Masallar, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay.
 • Karakoç, Sezai (2006), Gün Doğmadan, İstanbul: Diriliş Yay.
 • Çehov, Anton (2006), Köpeğiyle Dolaşan Kadın (Otuz Yedi Seçme Öykü), Çev. Ergin Altay, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay.
 • Çehov, Anton (2007), Kısa Oyunları (Dokuz Oyun), Çev. Tansu Akgün, İstanbul: Mitos - Boyut Yay.
 • Buck, Eva (1951), “L’Enseignement du Français”, İÜ Edebiyat Fak. Yay.dan naklen: Alptekin,
 • Turan (1982), Kompozisyon Bilgisi, Ankara: AİTİAYay.
 • Tunca, Hulûsi (2005), Barış Manço: Uzun Saçlı Dev Adam, O Bir “Masal”dı, İstanbul: Epsilon Yay.
 • Ökten, Nazlı; Ak, Feyza (2000), O Bizi Çok Sevmişti, Barış’ın Ardından Kim, Ne Dedi, İstanbul.
 • Yangın, Birgül (2002), Çağdaş Türk Ozanı Barış Manço, Ankara: Akçağ Yay.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Muhammet Sani ADIGÜZEL This is me

Publication Date March 15, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Adıgüzel, M. S. (2016). Vefatının 10. Yılı Dolayısıyla Karınca Dostu Bir Ağustos Böceği: Barış Manço (1943-1999) . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 83-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/1497/18110