Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocukları İle Misafir İşçi Kadın Resminin İncelenmesi

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 125 - 132, 15.03.2016

Abstract

Bu araştırma, yapılışından 26 yıl sonra “Çocuklarıyla Misafir İşçi Kadın” resminin, resmi yapan sanatçının kendisi tarafından incelenmesini içermektedir. Araştımanın amacı incelenen resimde kullanılan motiflerle neden ve nasıl yapıldığını, resimle nelerin anlatılmak istendiğini göstermektir. Resim biçim ve içerik ayrıntısında ele alınıp incelenmiştir. Biçimsel olarak resimdeki figür ve nesneler expresif dışavurumcu anlamda betimlenmiş ve kompozisyon öğe ve ilkeleri irdelenmiştir. İçerik olarak da normal bir işçi kadının portresinin yapılmasının ötesinde, Almanya tarafından uzun yıllar yabancı işçi kavramı yumuşatılarak “misafir işçi” diye adlandırılıp ona göre resmi bir statü kazandırılan Almanya’daki Türk işçileri konu edilmiştir. Dış göçle birlikte öne çıkan kimlik sorgulamalarına dikkat çekilmiştir Ayrıca; sanat eserinin bir kültür ürünü olarak toplumsal belleğin oluşması ve zenginleşmesine olan katkısına da atıfta bulunumuştur. Resimde evpresif dışavurumcu gerçekçi bir dil kullanıldığı için bu araştırmada, resim sanatında gerçekçilik-realizm ve özellikle de sanatçının yaşayıp etkilendiği Alman Realizmi ile ilgi kurularak irdelenmiştir.

References

  • Gohla, U. (1989 s. 46) Museum Kunsthalle zu Kiel. Georg Westsermann-Verlag GmbH Braunschweıg/Almanya 1989
  • Behrens, S. (1989 s.86/87) Museum Kunsthalle zu Kiel. Georg Westermann-Verlag GmbH, Braunschweıg/Almanya1989
  • Weber, J. (1993) Mehmet Alagöz Çalışmalar 1980-92. Offset-Druck und Verlag Clemens Köhler Harsum/Almanya 1993.

AN ANALYSIS OF THE PAINTING “AN IMMIGRANT WORKER WITH HER CHILDREN”

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 125 - 132, 15.03.2016

Abstract

This study is a self analysis of the painting “Immigrant Worker with Her Children” by the artist himself 26 years after its original date, to explain how and why it was done and what it tries to express. The painting is approached and studied thoroughly both in form and content. In form, the artist describes the figures and the objects and explains the usage of light, colour and composition. However in its content, the painting is not just seen as a portrait of a normal worker but a representation of a whole generation of Türkish people who were called as the “Guest Workers” for long years and accordingly given an official status in Germany. It focuses on individuals’ self questioning which was a result of emigration. The contribution of the art work for the evolution and the development of a social consciousness as a cultural product is also discussed. Because of the realistic style of the art work, this article includes general information about factualism and realism in painting, especially about German realism which the artist himself has experienced and has been influenced by

References

  • Gohla, U. (1989 s. 46) Museum Kunsthalle zu Kiel. Georg Westsermann-Verlag GmbH Braunschweıg/Almanya 1989
  • Behrens, S. (1989 s.86/87) Museum Kunsthalle zu Kiel. Georg Westermann-Verlag GmbH, Braunschweıg/Almanya1989
  • Weber, J. (1993) Mehmet Alagöz Çalışmalar 1980-92. Offset-Druck und Verlag Clemens Köhler Harsum/Almanya 1993.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Muhammet ALAGÖZ This is me

Publication Date March 15, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Alagöz, M. (2016). Çocukları İle Misafir İşçi Kadın Resminin İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 125-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/1497/18113