Year 2016, Volume 16 , Issue 1, Pages 0 - 0 2016-03-24

The Relatıonshıp between Levels of Teachers Organızatıonal Socıalızatıon and Identıfıcatıon wıth Teachers Collectıve Effıcacy
Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Şenay SEZGİN NARTGÜN [1] , Sibel DEMİRER [2]


...
...
Journal Section Articles
Authors

Author: Şenay SEZGİN NARTGÜN

Author: Sibel DEMİRER

Dates

Publication Date : March 24, 2016

APA Sezgi̇n Nartgün, Ş , Demi̇rer, S . (2016). Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 0-0 . DOI: 10.17240/aibuefd.2016.16.1-5000182920