Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal-İşlemsel Bilgi Kapsamında İncelenmesi

Year 2017, Volume 17, Issue 2, 715 - 736, 29.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326594

Abstract

Bu araştırmayla, öğretmen adaylarının olasılık konusuna ilişkin alan bilgilerinin kavramsal-işlemsel bilgi kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Durum çalışması olarak yapılandırılan bu araştırma, kritik durum örneklemesine göre seçilen dört ilköğretim matematik öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının olasılık konusuna ilişkin bilgilerini ortaya çıkarmak için 6 sorudan oluşan soru formu uygulanmış ve klinik görüşmelerle bilgileri hakkında derinlemesine bilgi edinilmiştir. Veri analizi sonucunda öğretmen adaylarının olasılık konusuna ilişkin işlemsel bilgilere orta ve üst düzeyde sahip olmalarına rağmen kavramsal açıdan birçok eksikleri olduğu, işlemsel olarak cevap verdikleri soruları neden o şekilde çözdüklerini açıklayamadıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının kavramsal-işlemsel bilgilerinin çok da dengeli olmadığı, kavramsal bilgilerin işlemsel bilgilere göre daha yetersiz olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda lisans seviyesinde verilen derslerde olasılık konusuna ilişkin işlemsel bilgi yanında kavramsal bilginin de geliştirilmesini hedefleyen içeriklerin geliştirilmesi önerilmektedir.

References

  • KAYNAKÇA

Year 2017, Volume 17, Issue 2, 715 - 736, 29.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326594

Abstract

References

  • KAYNAKÇA

Details

Journal Section Articles
Authors

Katibe Gizem KARAASLAN


Zeynep Sonay AY

Publication Date June 29, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 17, Issue 2

Cite

APA Karaaslan, K. G. & Ay, Z. S. (2017). Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Alan Bilgilerinin Kavramsal-İşlemsel Bilgi Kapsamında İncelenmesi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 715-736 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326594