Year 2017, Volume 17 , Issue 3, Pages 1621 - 1640 2017-09-19

ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DİJİTAL HİKÂYE GELİŞTİRME AŞAMALARININ VE ARAÇLARININ İNCELENMESİ

Yakup YILMAZ [1] , Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ [2] , Erhan GÜNEŞ [3]


Dijital hikâye, geleneksel hikâye anlatımı ile çoklu ortam teknolojilerinin birleşimi olarak görülmektedir (Norman, 2011). Metin, ses, resim, video ve animasyon gibi bileşenler çeşitli yazılımlar aracılığı ile bir araya getirilerek web üzerinden, tablet bilgisayardan veya akıllı telefonlardan erişim sağlanabilmektedir. Dijital hikâye geliştirme süreci genel olarak yazma, senaryolaştırma, hikâye tahtası oluşturma, çoklu ortam araçlarının kullanımı, dijital hikâyeyi oluşturma ve paylaşma aşamalarından oluşmaktadır. Dijital hikâyelemenin yedi önemli bileşeni ise bakış açısı, dramatik bir soru, duygusal içerik, seslendirme kabiliyeti, hikâye müziğinin gücü, sade içerik / tasarruf ve ilerleme hızı olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı dijital hikâye geliştirme aşamalarını konu ile ilgili alanyazında öne çıkan araştırmalar ve süreçte kullanılabilecek yazılım ve araçlar çerçevesinde ayrıntılı olarak ele almaktır. Çalışmada uygulamaya dönük fayda sağlamak amacıyla süreçler ve bileşenler özetlenmiş ve kullanılabilecek yazılımlar karşılaştırmalı olarak tanıtılmıştır. Ayrıca bir örnek üzerinden dijital hikâye geliştirme süreci somutlaştırılarak öğretmen ve içerik geliştiricilere yol gösterilmesi amaçlanmıştır.


Dijital hikâye, yazılım
 • Banaszewski, T. M. (2005). Digital storytelling: Supporting digital literacy in grades 4-12. Unpublished Master Thesis. Georgia Institute of Technology, Georgia-ABD. Banoğlu, K., Madenoğlu, C., Uysal, Ş. ve Dede, A. (2014). FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 39-58.
 • Barrett, H. (2006). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. In C. Crawford, et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2006 (pp. 647–654). Chesapeake, VA: AACE.
 • Center for Digital Storytelling. (2016). Center for digital storytelling. 10.10.2016 tarihinde http://www.storycenter.org adresinden alınmıştır.
 • Chung, S. K. (2006). Digital storytelling in integrated arts education. The International Journal of Arts Education, 4 (1), 33-50.
 • Chung, S. K. (2007). Art education technology: digital storytelling. Art Education, 60, 17-22.
 • Condy, J., Chigona, A., Gachago, D., & Ivala, E. (2012). Pre-service students‟ perceptions and experiences of digital storytelling in diverse classrooms. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(3), 278-285.
 • Doğan, B. (2010). Educational use of digital storytelling: Research results of an online digital storytelling contest. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 1,1061-1066.
 • Doğan, B. (2012). Educational uses of digital storytelling in K-12: Research results of digital storytelling contest (DISTCO) 2012. In Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 1, 1353-1362.
 • Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317-339.
 • Foley, L. M. (2013). Digital storytelling in primary-grade classrooms. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Arizona State University, Arizona-ABD
 • Gere, J., Kozolvich, B., & Kelin, D. (2002). By word of mouth: A storytelling guide for the classroom. Honolulu, HI: Pacific Resources for Education & Learning.
 • Hathorn, P. P. (2005). Using digital storytelling as a literacy tool for the inner city middle school youth. The Charter Schools Resource Journal, 1(1), 32-38.
 • Husband, T. (2014). Using digital storytelling to develop 21st century skills and literacies in early childhood teacher education. 10.06.2016 tarihinde http://sotl.illinoisstate.edu/downloads/gauisus/HusbandVolume2.pdf adresinden alınmıştır.
 • Hung, C. M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving students' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Educational Technology and Society, 15(4), 368-379.
 • Jakes, D.S., & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. 30.07.2016 tarihinde http://www.jakesonline.org /dsttechforum.pdf adresinden alınmıştır.
 • Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşamasinda kullanılmasinin fizik dersi başarısı ve motivasyonu düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Karakoyun, F. (2014). Çevrim içi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adaylari ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karataş, S., Bozkurt, Ş. B. ve Hava, K. (2016). Tarih öğretmeni adaylarının öğretim ortamlarında dijital hikâye anlatımı etkinliğinin kullanımına yönelik görüşleri. International Journal of Human Science, 13(1), 500-509.
 • Keleş, E. ve Turan, E. (2015). Öğretmenlerin fırsatları arttırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(2), 17-28.
 • Kieler, L. (2010). A reflection: Trials in using digital storytelling effectively with the gifted. Gifted Child Today, 33(3), 48-52.
 • Lee, L. (2014). Digital news stories: Building language learners' content knowledge and speaking skills. Foreign Language Annals, 47(2), 338-356.
 • Meadows, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media. Visual Communication, 2(2), 189–193.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108, 1017–1054.
 • Mishra, P., & Koehler, M. J. (2007). Technological pedagogical content knowledge (TPCK): Confronting the wicked problems of teaching with technology. In C. Crawford, D. A. Willis, R. Carlson, I. Gibson, K. McFerrin, J. Pricer, & R. Weber (Eds.), Pro-ceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2007 (pp. 2214–2226). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet PC ve etkileşimli tahta kullanımı: FATİH Projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822.
 • Robin, B. R. (2006). The Educational uses of digital storytelling. C. Crawford vd. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 709-716. Chesapeake, VA: AACE.
 • Robin, B. R. (2009). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), 220-228.
 • Sharda, N. (2007). Applying movement oriented design to create educational stories. International Journal of Learning, 13(12), 177-184.
 • Signes, C. G. (2010). Practical uses of digital storytelling. Universitat de Valencia.
 • Suwardy, T., Pan, G., & Seow, P. S. (2013). Using digital storytelling to engage student learning. Accounting Education, 22(2), 109-124.
 • Trent, B. E. (2012). Digital storytelling: promoting literacy through technology. KCTE Conference.
 • Wang, S., & Zhan, H. (2010). Enhancing teaching and learning with digital storytelling. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 6(2), 76-87.
 • Wu, W.C., & Yang, Y.T. (2008). The impact of digital storytelling and of thinking styles on elementary school students’ creative thinking, learning motivation, and academic achievement. K. McFerrin v.d. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2008, 975-981. Chesapeake, VA: AACE.
 • Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers and Education, 59(2), 339-352.
 • Yüksel, P. (2011). Using digital storytelling in early childhood education: A phenomenological study of teachers’ experiences. Unpublished Doctoral Dissertation. Middle East Technical University, Ankara.
 • Xu, Y., & Ahn, J. (2011). Effects of writing for digital storytelling on writing self efficacy and flow in virtual worlds [Online]. 18.06.2016 tarihinde http://editlib.org/p/33675/ adresinden alınmıştır.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yakup YILMAZ

Author: Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ

Author: Erhan GÜNEŞ

Dates

Publication Date : September 19, 2017

APA Yılmaz, Y , Üstündağ, M , Güneş, E . (2017). ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DİJİTAL HİKÂYE GELİŞTİRME AŞAMALARININ VE ARAÇLARININ İNCELENMESİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 1621-1640 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338851