Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Year 2019, Volume 19, Issue 1, 361 - 370, 11.03.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668

Abstract

Çalışmanın amacı, yazar Sevim Ak’ın çocuk kitaplarında bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerini (atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler) tespit etmek ve dilimizin söz varlığı zenginliğini nasıl yansıttığını incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma geleneğine bağlı bir doküman inceleme çalışmasıdır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın veri kaynağını Sevim Ak’ın yazmış olduğu beş kitap (Vanilya Kokulu Mektuplar, Sıcak Çikolatalı Yolculuklar, Babamın Gözleri Kedi Gözleri, Uçurtmam Bulut Şimdi, Çilekli Dondurma)  oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda incelenen beş kitapta 1202 kalıplaşmış söz varlığı ögesi tespit edilmiştir. Kitaplarda bulunan kalıplaşmış söz varlığı ögelerinden 4’ü atasözü, 625’i deyim, 501’i ikileme, 72’si kalıp sözlerdir. Bu sonuçlara göre incelenen kitapların dilimizin anlatım imkân ve ayrıntılarını aktarmada zengin olduğu söylenebilir. Ayrıca, kitapların anlatımlarında sade bir dil tercih edilmiştir. 

References

 • Aksan, D. (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde (1. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aksoy, Ö. (2017). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
 • Aktaş, E. (2016). Okuma Eğitimi Açısından Sevim Ak’ın Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı. Milli Eğitim Dergisi, 45(210), 539-562.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Gültekin, A. (2011). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazıları. İstanbul: Erdem Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü (1. Basım). Ankara: TDK Yayınevi.
 • Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbaşı, S. (2016). Zeynep Cemali’nin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığı Öğeleri Açısından İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sever, S. (2015). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Sever, S. (2017). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Sever, S. ve Karagül, S. (2014). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi. Folklor/Edebiyat, (77), 173-188.
 • Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Basım). Ankara: TDK Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2019, Volume 19, Issue 1, 361 - 370, 11.03.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668

Abstract

References

 • Aksan, D. (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aksan, D. (2002). Anadilimizin Söz Denizinde (1. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Aksoy, Ö. (2017). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp Yayınevi.
 • Aktaş, E. (2016). Okuma Eğitimi Açısından Sevim Ak’ın Çocuk Öykülerinde Söz Varlığı. Milli Eğitim Dergisi, 45(210), 539-562.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
 • Gültekin, A. (2011). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazıları. İstanbul: Erdem Yayınları.
 • Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü (1. Basım). Ankara: TDK Yayınevi.
 • Oğuzkan, A. F. (2013). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özbaşı, S. (2016). Zeynep Cemali’nin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığı Öğeleri Açısından İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sever, S. (2015). Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Sever, S. (2017). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Sever, S. ve Karagül, S. (2014). Oğuz Tansel’in Derleyip Yazdığı Masal Kitaplarında Yer Alan Sözvarlığı Öğelerinin İncelenmesi. Folklor/Edebiyat, (77), 173-188.
 • Şimşek, T. (2016). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük (10. Basım). Ankara: TDK Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Keziban TEKŞAN> (Primary Author)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5768-0022
Türkiye


Enes ÇİNPOLAT>
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3411-4300
Türkiye


Burak ÇELENK>

0000-0002-8424-4891


Tuğçe GÜNEŞ This is me

0000-0003-3251-1027

Publication Date March 11, 2019
Acceptance Date February 11, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 19, Issue 1

Cite

APA Tekşan, K. , Çinpolat, E. , Çelenk, B. & Güneş, T. (2019). SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 361-370 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-468668