Year 2019, Volume 19 , Issue 2, Pages 555 - 568 2019-07-01

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI

Mehmet KESKİN [1] , Ceyhun YÜKSELİR [2]


Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kapsamında eğitim-öğretim gören Suriyeli öğrenciler ve Türkçe öğreticisi olarak çalışan öğretmenlerle ilgili internette yer alan haberlerin söylem analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2016 ile 2018 yılları arasında farklı internet sitelerinde yer alan 20 özgün haber T. van Dijk’in sosyo-bilişsel söylem analizi metoduyla çözümlenmiştir. Analizi yapılan haberlerde söylemin varlığı ve hangi unsurlar üzerinden inşa edildiği çalışmanın temel konusudur. Haberlerde yer alan söylemlerin daha çok haber başlığı ve görsel yoluyla üretildiği tespit edilip hâlihazırda medyada temsil edilen olumsuz Suriyeli algısını pekiştirdiği gözlemlenmiştir. Bununla beraber Türkçe öğretimi alanında Suriyeli çocuklara ders verecek öğretmenlerin de atanamayan öğretmenler söylemi çerçevesinde inşa edildiği görülmektedir. Böylece dil içi ve dil dışı unsurlarla inşa edilen olumsuz söylemin ötekileştirici ve olumsuz bir algı yaratmakta olduğu söylenebilir. 

Türkçe Öğretimi, Suriyeli Öğrenciler, Haber
  • Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmaları. M. Binark (Dü.) içinde, Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.Çakır, H. (2007). Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(22), 123-149.Durna, T., & Kubilay, Ç. (2010). Söylem Kuramları ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi. T. Durna (Dü.) içinde, Medyadan Söylemler (s. 47-81). İstanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık.Erkan, Y., & Gürcan, H. İ. (2001). Habercinin El Rehberi / Soru ve Örneklerle Toplama ve Yazma Kural ve Teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Gaillard, P. (1991). Gazetecilik. (M. S. Şakiroğlu, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.Geray, H. (2003). Etkileşimli Demokrasi mi, Masaüstü Sömürgecilik mi? Ankara: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası.Gürcan, H. İ. (1999). Sanal Gazetecilik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.Güzel, M. (2007). Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternet'deki Gençlik Siteleri. M. Binark (Dü.) içinde, Yeni Medya Çalışmaları (s. 177-203). Ankara: Dipnot Yayınları.Hall, S. (2014). İdeoloji ve Kültür Kuramı. Medya Kültür Siyaset, 3. Edisyon, 79-97. (A. Gürata, Çev., & S. İrvan, Derleyici) Pharmakon Kitap.İnal, M. A. (1996). Haberi Okumak. İstanbul: Temuçin .McQuail, D., & Windahl, S. (2017). İletişim Modelleri -Kitle İletişim Çalışmalarında- (4 b.). (K. Yumlu, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.MEB. (2015). Stratejik Plan (2015-2019). Stratejiler. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf.MEB. (2018, 11 5). https://pictes.meb.gov.tr/izleme/. https://pictes.meb.gov.tr/izleme/: https://pictes.meb.gov.tr/izleme/ adresinden alındı. Özer, Ö. (2011). Haber Söylem İdeoloji-Eleştirel haber çözümlemeleri-. Konya: Literatürk Yayınları.Sözen, E. (2014). Söylem<Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç, Refleksivite>. Ankara: Birleşik Yayınları.van Dijk, T. A. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. (G. Ş.-Ü. Atabek, Derleyici) Ankara: Siyasal Kitabevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1075-2823
Author: Mehmet KESKİN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4781-3183
Author: Ceyhun YÜKSELİR
Institution: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2019

Bibtex @research article { aibuefd527514, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {555 - 568}, doi = {10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {KESKİN, Mehmet and YÜKSELİR, Ceyhun} }
APA KESKİN, M , YÜKSELİR, C . (2019). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (2) , 555-568 . DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514
MLA KESKİN, M , YÜKSELİR, C . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 555-568 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/46660/527514>
Chicago KESKİN, M , YÜKSELİR, C . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2019 ): 555-568
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI AU - Mehmet KESKİN , Ceyhun YÜKSELİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514 DO - 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 568 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514 UR - https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI %A Mehmet KESKİN , Ceyhun YÜKSELİR %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI %D 2019 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514 %U 10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514
ISNAD KESKİN, Mehmet , YÜKSELİR, Ceyhun . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (July 2019): 555-568 . https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.46660-527514
AMA KESKİN M , YÜKSELİR C . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(2): 555-568.
Vancouver KESKİN M , YÜKSELİR C . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ HABERLERDE SURİYELİ ÖĞRENCİLER: BİR SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 19(2): 568-555.