Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 317 - 326 2019-10-25

ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Utku ŞENDURUR [1] , Abdülkadir AKAN [2]


Bu çalışmanın temel amacı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin (İİBF) lisans programlarında eğitim alan öğrencilerin muhasebe eğitimine ve ölçme değerlendirme aşamalarına bakış açılarını tespit etmek ve belirlenen sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirmektir. Araştırmanın ana evreni 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören 129 öğrencidir. Anketler vasıtasıyla elde edilen verilerden SPSS 25 programı kullanılarak frekans ve yüzde analizi yapılmış ve ortalama puanlarına bakılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin muhasebeyi orta derecede sevdiği, klasik yöntemle yapılan sınavı tercih etikleri, öğretim üyesinin slayt üzerinden ders anlatmasını ve internet üzerinden ödev vermesini sevmedikleri, öğrencilerin öğretim üyesinin dersi anlatırken günlük hayattan örnekler vermesini ve daha fazla uygulama yapmasını istedikleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Muhasebe Eğitimi, Ölçme Değerlendirme, Anket, Yüzde ve Frekans Analizi
 • Akpınar, S., & Yıldız, Ş. (2018, Ocak). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Algılarına Yönelik Metaforlar. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-24.
 • Bekiroğlu, F. O. (2005). “Ölçme ve Değerlendirmede Alternatif Yöntemler ve Portfolyo Kullanımı”. Edu7 Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5-11.
 • Bıçak, B., & Çakmaklı, A. (2011). Yapılandırılmış İletişim Gridi Tekniğinin Bilişim Teknolojileri Dersi Ölçme ve Değerlendirme Süreci Açısından Etkinliğinin İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 121-131.
 • Chirimbu, S. (2013). Using Alternative Assessment Methods in Foreign Language Teaching. Case Study: Alternative Assessment of Business English for University Students. Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timişoara Transactions on Modern Languages, 91-98.
 • Dinç, E. (2008). Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksek Okulu- Muhasebe Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 90-106.
 • Flower, C., & vd. (2005). “Teachers’ Perceptions of Alternate Assessments”. Research and Pratice for Persons with Severe Disabilities, 81-92.
 • Irvine, H., Cooper , K., & Jones, G. (2005). Concept Mapping to Enhance tudent Learning ina a Financial Accounting Subject. Accounting Education Forum, Sydney.Kan, A. (2007). Portfolyo Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 133-144.
 • Kocaarslan, M. (2012). Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği ve İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi ve Tanınması Adlı Ünitede Kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 269-279.
 • Kutlu, H. A., & Öztürk, S. (2015). Muhasebe Eğitiminde “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri” Üzerine Görüşler. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1-22.
 • Kutlu, H. A., & vd. (2017, Nisan). Muhasebe Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme: Öğrencilerin. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 15-36.
 • Mass, J., & Leauby, B. (2005). Concept Maping-Exploring Its Value as a Meaningful Learning Accounting Education. Global Perspectives on Accounting Education, 2, 75-98.
 • Özcan, İ., & vd. (2009). Muhasebe Programı Öğrencilerinin Cinsiyet ve Öğretim Durumunun Muhasebe Mesleğine Yönelik Tutumları ile İlişkilendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 170-181.
 • Özdemir, S. (2010). Ön Lisans Muhasebe Öğrencilerinin Kariyer Planlamasını Etkileyen Unsurlar: Ege Bölgesinde Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi.
 • Öztürk, S., & Kutlu, H. A. (2017). Muhasebe Eğitiminde Teknoloji Kullanılmasına Öğrencilerin Bakışı: Kafkas Üniversitesi’nde Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 781-799.
 • Şad, S. N., & Göktaş, Ö. (2013). Öğretim Elemanlarının Geleneksel ve Çağdaş Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarının İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 82-108.
 • Şengel, S. (2010). Sürekli Muhasebe Meslek Eğitiminin Önemi ve Bir Değerlendirme. Journal of Accounting & Finance, 81-94.
 • Tepeli, Y., & Kayıhan, B. (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 138-156.
 • Uzay, Ş. (2005, Ocak). Muhasebe Meslek Stajyerlerinin Sorunları ve Beklentileri: Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi.
 • Yardımcıoğlu, M., & Büyükşalvarcı, A. (2007). Muhasebe Eğitiminde Meslek Yüksekokullarının Yeterliliği ve Tercih Edilme Sebepleri: Selçuk Üniversitesinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi(36), 174.
 • Yelgen, E., & Uyar, S. (2018, Nisan). Muhasebe Eğitimini ve Y Kuşağı. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 148-168.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section MAKALELER
Authors

Orcid: 0000-0002-8303-4315
Author: Utku ŞENDURUR (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8303-4315
Author: Abdülkadir AKAN

Dates

Application Date : May 17, 2019
Acceptance Date : July 27, 2019
Publication Date : October 25, 2019

Bibtex @research article { aicusbed567122, journal = {Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-3006}, eissn = {2149-4053}, address = {}, publisher = {Ağrı İbrahim Çeçen University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {317 - 326}, doi = {10.31463/aicusbed.567122}, title = {ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Şendurur, Utku and Akan, Abdülkadir} }
APA Şendurur, U , Akan, A . (2019). ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 317-326 . DOI: 10.31463/aicusbed.567122
MLA Şendurur, U , Akan, A . "ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" . Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 317-326 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aicusbed/issue/49768/567122>
Chicago Şendurur, U , Akan, A . "ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 317-326
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AU - Utku Şendurur , Abdülkadir Akan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31463/aicusbed.567122 DO - 10.31463/aicusbed.567122 T2 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 326 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-3006-2149-4053 M3 - doi: 10.31463/aicusbed.567122 UR - https://doi.org/10.31463/aicusbed.567122 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME %A Utku Şendurur , Abdülkadir Akan %T ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-3006-2149-4053 %V 5 %N 2 %R doi: 10.31463/aicusbed.567122 %U 10.31463/aicusbed.567122
ISNAD Şendurur, Utku , Akan, Abdülkadir . "ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME". Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (October 2019): 317-326 . https://doi.org/10.31463/aicusbed.567122
AMA Şendurur U , Akan A . ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. AİCUSBED. 2019; 5(2): 317-326.
Vancouver Şendurur U , Akan A . ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(2): 317-326.