Year 2017, Volume 7 , Issue 3, Pages 590 - 625 2017-12-27

Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education
Sosyal Bilgiler Eğitiminde 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı

Hıdır Karaduman [1]


Technology changes and transforms our lives every passing day. The pace of this transformation that started in early ages constantly increases, and such a transformation affects all processes in our lives. One of the technologies that are likely to result in such a transformation as the steam engine, atomic energy, microchips and the Internet did once is three-dimensional printing. Economical, social, demographic, environmental and educational effects of three-dimensional printing are felt even more with each passing day (Campbell, Williams, Ivanova and Garrett, 2011). As new developments are often observed in this technology, there is still limited work on how it can be used in education.  The purpose of this paper is to determine the areas of usage for this technology in education and social studies education, and explain the connections between three-dimensional printers and the 2017 social studies course curriculum with examples. In the study, it was seen that three-dimensional printers could be used as a tool in teaching the concepts, basic competencies, skills and outcomes included in the 2017 social studies course curriculum. Suggestions supporting the use of three-dimensional printers in social studies education were offered as a result of the study.

Teknoloji hayatımızı her geçen gün değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Tarihin ilk çağlarında başlayan bu dönüşümün hızı gün geçtikçe artmakta ve yaşantımızda yer alan tüm süreçleri etkilemektedir. Buhar motorunun, atom enerjisinin, mikroçiplerin, İnternetin hayatımızda yarattığı dönüşüme benzer bir dönüşümü gerçekleştirmeye aday teknolojilerden biri 3 boyutlu yazıcılardır. 3 boyutlu yazıcıların ekonomik, sosyal, demografik, çevresel ve eğitsel etkileri kendini daha fazla hissettirmektedir (Campbell, Williams, Ivanova ve Garrett, 2011). 3 boyutlu yazıcılara ilişkin her geçen gün yeni haber ve gelişmeler yaşanırken, bu teknolojinin eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin çalışma sayısı çok azdır.  Bu çalışmanın amacı 3 boyutlu yazıcıların eğitimde ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanım alanlarını belirlemek ve 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile bağlantılarını örneklerle birlikte açıklamaktır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen incelemede 3 boyutlu yazıcıların, 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki kavramların, temel yetkinliklerin, becerilerin ve kazanımların elde edilmesinde bir araç olarak kullanılabileceği görülmektedir.  Bu çalışma sonucunda, sosyal bilgiler eğitiminde 3 boyutlu yazıcıların kullanımını destekleyici önerilere yer verilmiştir.

 • Ata, B. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde müzeler. Şimşek, A ve Kaymakçı, S. (Ed.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi (171-187 ). Ankara: Pegem Akademi.
 • Campbell, T., Williams, C., Ivanova, O., and Garrett, B. (2011). Could 3D printing change the world. Technologies, Potential, and Implications of Additive Manufacturing, Atlantic Council, Washington, DC.
 • Cano, L. M. (2015). 3D printing: a powerful new curriculum tool for your school library. California: ABC-CLIO, LLC.
 • Daly, A. (2016). Socio-legal aspects of the 3D printing revolution. London: Palgrave Macmillan.
 • Demir, E. B. K., Çaka, C., Tuğtekin, U., Demir, K., İslamoğlu, H. ve Kuzu, A. (2016). Üç boyutlu yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı: Türkiye’deki uygulamalar. Ege Eğitim Dergisi, 2(17), 481-503.
 • Doğanay, A. (2003). Öğretimde kavram ve genellemelerin geliştirilmesi. Öztürk, C. ve Dilek D. (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (227-255). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Eisenberg, M. (2013). 3D printing for children: What to build next?. International Journal of Child-Computer Interaction, 1(1), 7-13.
 • Gezer, U. ve Deveci, H. (2016). Sosyal bilgiler dersinde kariyer bilinci geliştirme: Öğretmen görüş ve uygulamaları. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(9), 1-38.
 • Hausmann, R. (2013). How to make the next big thing. Scientific American, 308(5), 36-37.
 • Horowitz, S. S. and Schultz, P. H. (2014). Printing space: Using 3D printing of digital terrain models in geosciences education and research. Journal of Geoscience Education, 62(1), 138-145.
 • Horvath, J. (2014). Mastering 3D printing. New York: Apress.
 • Horvath, J. and Cameron, R. (2015). 3D Printing with mattercontrol. New York: Apress.
 • Horvath, J., Cameron, R. and Adrianson, D. (2015). The new shop class: Getting started with 3D printing, arduino, and wearable tech. New York: Apress.
 • Kabapınar, Y. (2015). Sosyal bilgiler öğretim programında “okul dışı öğrenme”ye bakmak: bize her yer sınıf bize her yer öğrenme ortamı. Şimşek, A ve Kaymakçı, S. (Ed.), Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi (43-74). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kietzmann, J., Pitt, L., & Berthon, P. (2015). Disruptions, decisions, and destinations: Enter the age of 3-D printing and additive manufacturing. Business Horizons, 58(2), 209- 215.
 • Kostakis, V., Niaros, V., and Giotitsas, C. (2015). Open source 3D printing as a means of learning: An educational experiment in two high schools in Greece. Telematics and Informatics, 32(1), 118-128.
 • Leakey, L., and Dzambazova, T. (2013). Prehistoric collections and 3D printing for education. E., Fonda, C., & Zennaro, M. (Ed.), in Low-Cost 3D Printing for Science, Education and Sustainable Development (159-163). ICTP Science Dissemination Unit.
 • Li, G., Hou, Y., & Wu, A. (2017). Fourth industrial revolution: technological drivers, impacts and coping methods. Chinese Geographical Science, 27(4), 626-637.
 • Lipson, H. (2007). Printable 3D models for customized hands-on education. In Proceedings of mass customization and personalization (MCPC) 2007, Cambridge, MA.
 • Lütolf, G. (2013). Using 3D printers at school: The Experience of 3drucken.ch. Canessa, E., Fonda, C., & Zennaro, M. (Ed.), in Low-Cost 3D Printing for Science, Education and Sustainable Development (149-159). ICTP Science Dissemination Unit.
 • MEB, 2017. Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Erişim Tarihi: 18.11.2017, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=155
 • Micallef, J. (2015). Beginning design for 3D printing. New York: Apress..
 • National Council for the Social Studies (NCSS), (2013). The college, career, and civic life (C3) framework for social studies state standards: Guidance for enhancing the rigor of K-12 civics, economics, geography, and history. Erişim Tarihi 17.10.2017, https://www.socialstudies.org/sites/default/files/c3/C3-Framework-for-Social-Studies.pdf
 • O’Brien, E. K., Wayne, D. B., Barsness, K. A., McGaghie, W. C., & Barsuk, J. H. (2016). Use of 3D printing for medical education models in transplantation medicine: a critical review. Current Transplantation Reports, 3(1), 109-119.
 • Oropallo, W., & Piegl, L. A. (2016). Ten challenges in 3D printing. Engineering with Computers, 32(1), 135-148.
 • Öztürk, C. (2006). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. Cemil Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (21–50) Ankara: PagemA Yayıncılık.
 • Peels, J. (2017). 3D printing in education: How can 3D printing help students?. Erişim Tarihi: 12.10.2017, https://3dprint.com/165585/3d-printing-in-education/
 • Pietrosemoli, D. (2013). 3D Printing in art installations. E., Fonda, C., & Zennaro, M. (Ed.), in Low-Cost 3D Printing for Science, Education and Sustainable Development (163- 169). ICTP Science Dissemination Unit.
 • Serota, N. (2009). Museums and young people: Where are we now? En K. Bellamy and C. Oppenheim (Ed.), Learning to Live. Museums, Young People and Education (pp. 21- 29). London: Institute for Public Policy Research and National Museum Director´s Conference
 • Schelly, C., Anzalone, G., Wijnen, B., & Pearce, J. M. (2015). Open-source 3-D printing technologies for education: Bringing additive manufacturing to the classroom. Journal of Visual Languages & Computing, 28, 226-237.
 • Simon, J. (2013). Opportunities for 3d printing in k-12 education. Erişim: Tarihi 12.10.2017, https://3duniverse.org/2013/12/18/opportunities-for-3d-printing-in-k-12-education/
 • Singh, S. (2011). Beginning google sketchup for 3D printing. Newyork: Apress.
 • Sözer, E. (2008). Sosyal bilgiler dersinin tanımı, kapsamı ve ilköğretim programındaki yeri. Ş. Yaşar (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (41–55). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Tezcan Akmehmet, K. (2013). Müzeler ve eğitim. Altınsapan, E ve Küçükhasköylü, N (Ed.), Müzecilik ve Sergileme (128-155). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Turner, T. N. (1994). Essentials of elementary social studies. Boston: Allyn and Bacon.
 • Van den Berg, B., Van der Hof, S., & Kosta, E. (2015). 3D printing: Legal, philosophical and economic dimensions (Vol. 26). Berlin: Springer.
 • Vardarlı, İ. (2016). Çocuklar için 3D tara tasarla üret. İstanbul: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş.
 • Whitaker, M. (2014). The history of 3D printing in healthcare. The Bulletin of the Royal College of Surgeons of England, 96(7), 228-229.
 • Yaşar, Ş. (2008). Sosyal bilgiler ve dünya vatandaşlığı. Ş. Yaşar (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (229-245). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldıran, M. (2016). Moda giyim sektöründe üç boyutlu yazıcılarla tasarım ve üretim. Art-e Sanat Dergisi, 9(17), 155-172.
 • Zhang C., Anzalone N.C., Faria RP ve Pearce J.M., (2013). Open-source 3D-printable optics equipment. Plos One, 8(3): e59840.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hıdır Karaduman
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 28, 2017
Acceptance Date : December 19, 2017
Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @review { ajesi371659, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {590 - 625}, doi = {10.18039/ajesi.371659}, title = {Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education}, key = {cite}, author = {Karaduman, Hıdır} }
APA Karaduman, H . (2017). Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education . Anadolu Journal of Educational Sciences International , International Symposium on Social Studies Education Special Issue , 590-625 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/33398/371659
MLA Karaduman, H . "Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 590-625 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/33398/371659>
Chicago Karaduman, H . "Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 590-625
RIS TY - JOUR T1 - Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education AU - Hıdır Karaduman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 590 EP - 625 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education %A Hıdır Karaduman %T Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education %D 2017 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Karaduman, Hıdır . "Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 / 3 (December 2017): 590-625 .
AMA Karaduman H . Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2017; 7(3): 590-625.
Vancouver Karaduman H . Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2017; 7(3): 590-625.
IEEE H. Karaduman , "Using Three-Dimensional Printers in the Social Studies Education", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 7, no. 3, pp. 590-625, Dec. 2017, doi:10.18039/ajesi.371659