PDF EndNote BibTex RIS Cite

ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 107 - 118, 01.07.2015

Abstract

Due to the low rate of employment, technical teachers wanted to be active in areas other than teaching. They faced a variety of problems since they did not have engineering degrees. To address such problems, programs were opened to help technical teachers earn their engineering degrees. This study used the qualitative research method to evaluate the engineering degree completion exam and programs with participants in different programs in the 2013-2014 academic year. The data in the study were gathered using a semi-structured interview form. The results revealed that the students took the exam to earn their engineering degrees and chose to attend universities located close to their place of residence. They identified problems such as transportation and accommodation due to the exam being held in only one location in Turkey. Most participants asserted that they were not able to attend classes because of their intensive work program, and were not able to study enough because of the exam schedule being announced late.

 

Key Words: Engineering Degree Completion Program, Engineering Degree, Technical Education Faculty

References

 • Acar NV 1986. Üniversite öğrencilerinin problemlerinin akademik başarıya etkisi. Hacettepe University Journal of Education 1: 65-76.
 • Akpınar B 2005. The Problem of Training Technical Teachers and The Future of Technical Education Faculties. Gazi Journal of Education, 25(1): 259-274.
 • Bilgin M 2001. Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ile Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Canakkale University Journal of Education, 2(20): 18-25.
 • Çermik H, Doğan B, Şahin A 2010. Prospective Elementary Classroom Teachers’ Motives for Selecting Teaching Profession. Pamukkale University Journal of Education, 28(2): 201-212.
 • Chang WY, Chang IY 2013. An Investigation of Students’ Motivation to Learn and Learning Attitude Affect the Learning Effect: A Case Study on Tourism Management Students. Anthropologist, 16(3): 457-463.
 • Chen A 2001. A theoretical conceptualization for motivation research in physical education: An integrated perspective. Quest 53: 35–58.
 • Dos B 2014. Developing and Evaluating a Blended Learning Course. Anthropologist, 17(1): 121-128.
 • Ertem H 2006. Investigation Of Secondary Education Students’ Motivation Types (Intrinsic And Extrinsic) And Levels Toward Chemistry Courses Based On Some Variables. Master Thesis, Unpublished. Balıkesir, University of Balıkesir.
 • Gizir CA 2005. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Araştırma. Mersin University Journal of Education, 1(2):196-213.
 • Higher Education Council 1992. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas Ve Usulleri Yönetmeliği. http://www.yok.gov.tr/web/ guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17809
 • Higher Education Council 2014. Unvan Hakkinda. http://gazi.edu.tr/upload/45/2014/7/9/3a4ba80a9456d0e2ff1006801 71c544786c97753
 • Kacur M, Atak M 2011. Problems Fields Of University Students And Cope With The Problems: Erciyes University Sample. Erciyes University Social Sciences Institute Journal, 31(2): 273-297.
 • Karagüven MH 2000. Üniversite Öğrencilerinin Sorunlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, VI. Ulusal Pdr Kongresi, Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları. 8: 94.
 • Kaysi F, Aydemir E, Gürol M 2014. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Edirne, Turkey.
 • Özgüven İE 1992. Üniversite öğrencilerinin sorunları ve baş etme yolları. Hacettepe University Journal of Education, 7: 5-13.
 • Özgüven İE 2004. Görüşme ilke ve teknikleri. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Patton MQ 1987. How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). London: Sage Publications.
 • Resmi Gazete 2009. From <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091113-4.htm> (Retrieved April 04, 2014)
 • Şahin I, Fındık T 2008. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3: 12.
 • Sakarya University 2014. From <http://www.haber.sakarya.edu.tr/contents/uploads/2013/09/Muhendislik-Tamamlama_YOK-yazisi.pdf> (Retrieved April 04, 2014).
 • Şimşek A 2007. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Konusundaki Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 3–16.
 • Sönmez M 2008. The Problems of Vocational and Technical Education in Turkey and the Necessity of Restructuring. Education and Science, 33(147): 71-84.
 • Stemler S 2001. An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17).
 • Student Selection and Placement Centre 2013. 2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu. http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69900/h/2013-muhendislik-tamamlama-tercih-kilavuzu.pdf
 • Student Selection and Placement Centre 2014. From <http://www.osym.gov.tr/belge/1-12665/gecmis-yillara-ait-sinav-takvimleri.html> (Retrieved Aprik 04, 2014)
 • Topkaya N, Betul M 2013. University Students’ Problem Areas, Sources of Help, and Intentions to Seek Psychological Help. Trakya University Journal of Education, 3(1): 25-37.
 • Tuncer M, Kaysi F 2011. Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Çalışma, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 3 (14): 2124-2132.
 • Turkish Statistical Institute 2008. Okul Grubu ve Öğretim Yılına Göre Okul, Öğretmen, Şube, Öğrenci ve Mezun Olan Öğrenci Sayıları İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=14&ust_id=5.
 • Türnüklü A 2007. Students’ Conflicts, Causes, Resolution Strategies And Tactics In High Schools. Educational Administration: Theory and Practice, 13(1): 129-166.
 • Universium 2014. From <http://www.universium.com.tr/tr/detay.asp?id=1286&tur=6000> (Retrieved April 05, 2014).
 • Yıldırım A, Şimşek H 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

-

Year 2015, Volume 3, Issue 1, 107 - 118, 01.07.2015

Abstract

Türkiye’de teknik öğretmen unvanına sahip bireyleri mezun eden yükseköğretim kurumlarının yapılarının defalarca değişmesi, bu kurumları ders içerikleri ve öğrenim tarzı olarak mühendislik fakültelerine yaklaştırmıştır. Teknik öğretmen adayları, atamalarının çok az olması nedeniyle öğretmenlik dışındaki alanlarda da etkin olmak istemişler ve mezun olduğu alanlar haricinde işlerde çalışmaya başlamışlardır. Sektörde çalışmaları esnasında mühendis unvanına sahip bireylerle benzer öğrenim süreçleri geçirmelerine rağmen mühendis unvanına sahip olmadıkları için çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunların giderilmesi amacıyla teknik öğretmen unvanına sahip bireylerin girecekleri sınav sonrası, alacakları fark dersleri başarı ile bitirmeleri neticesinde, mühendis unvanına sahip olabilecekleri programlar açılmıştır. 1993 ve 2002 yılları arasında senede bir defa olmak üzere toplamda 10 defa sınav yapılmıştır. 2002 yılından beri yapılması beklenen mühendislik tamamlama sınavı uzun yıllar sonrasında ilk defa 2013 yılında yapılmıştır (ÖSYM, 2014). 2013 yılı öncesinde ise Bulgaristan’daki çeşitli üniversitelerde TEF mezunlarının mevcut imza yetkisi problemlerine çözüm üretmek üzere mühendislik tamamlama programları düzenlenmiş olup tüm Avrupa ülkelerinde ve dünyada tanınırlığı bulunan “Mühendislik Tamamlama Programları” hayata geçirilmiştir (Universium, 2014). Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 06.06.2013 tarihli kararı uyarınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir defa olmak üzere Teknik Öğretmen unvanını almış mezunlar için Mühendislik Tamamlama Programlarına alım sınavı yapılacağı belirtilmiştir. 2013 yılında yapılan sınavda toplam 24 farklı teknik öğretmenlik dalından 16 farklı mühendislik tamamlama programına başvuru yapılmasına izin verilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu araştırmada 2013 – 2014 akademik yılında farklı programlarda öğrenim hakkı elde eden katılımcılarla, mühendislik tamamlama sınavı ve programları değerlendirilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bazı sonuçlar, katılımcıların mühendislik tamamlama programının açılmasından memnuniyet duydukları, mühendis unvanına sahip olmak için sınava girdikleri ve mekân olarak kendilerine yakın üniversiteleri tercih ettikleri ifade edilmiştir. Ayrıca, sınavın tek bir merkezde yapılmasından dolayı ulaşım ve konaklama gibi sorunların ortaya çıktığı, çoğu katılımcının çalışan olmasından dolayı dersleri takip edemedikleri, sınav takviminin geç ilan edilmesinden dolayı sınava yeteri kadar çalışamadıkları gibi sorunlar ifade edilmiştir

References

 • Acar NV 1986. Üniversite öğrencilerinin problemlerinin akademik başarıya etkisi. Hacettepe University Journal of Education 1: 65-76.
 • Akpınar B 2005. The Problem of Training Technical Teachers and The Future of Technical Education Faculties. Gazi Journal of Education, 25(1): 259-274.
 • Bilgin M 2001. Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ile Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Canakkale University Journal of Education, 2(20): 18-25.
 • Çermik H, Doğan B, Şahin A 2010. Prospective Elementary Classroom Teachers’ Motives for Selecting Teaching Profession. Pamukkale University Journal of Education, 28(2): 201-212.
 • Chang WY, Chang IY 2013. An Investigation of Students’ Motivation to Learn and Learning Attitude Affect the Learning Effect: A Case Study on Tourism Management Students. Anthropologist, 16(3): 457-463.
 • Chen A 2001. A theoretical conceptualization for motivation research in physical education: An integrated perspective. Quest 53: 35–58.
 • Dos B 2014. Developing and Evaluating a Blended Learning Course. Anthropologist, 17(1): 121-128.
 • Ertem H 2006. Investigation Of Secondary Education Students’ Motivation Types (Intrinsic And Extrinsic) And Levels Toward Chemistry Courses Based On Some Variables. Master Thesis, Unpublished. Balıkesir, University of Balıkesir.
 • Gizir CA 2005. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Araştırma. Mersin University Journal of Education, 1(2):196-213.
 • Higher Education Council 1992. Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas Ve Usulleri Yönetmeliği. http://www.yok.gov.tr/web/ guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17809
 • Higher Education Council 2014. Unvan Hakkinda. http://gazi.edu.tr/upload/45/2014/7/9/3a4ba80a9456d0e2ff1006801 71c544786c97753
 • Kacur M, Atak M 2011. Problems Fields Of University Students And Cope With The Problems: Erciyes University Sample. Erciyes University Social Sciences Institute Journal, 31(2): 273-297.
 • Karagüven MH 2000. Üniversite Öğrencilerinin Sorunlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, VI. Ulusal Pdr Kongresi, Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları. 8: 94.
 • Kaysi F, Aydemir E, Gürol M 2014. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler. 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium. Edirne, Turkey.
 • Özgüven İE 1992. Üniversite öğrencilerinin sorunları ve baş etme yolları. Hacettepe University Journal of Education, 7: 5-13.
 • Özgüven İE 2004. Görüşme ilke ve teknikleri. Ankara: Pdrem Yayınları.
 • Patton MQ 1987. How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). London: Sage Publications.
 • Resmi Gazete 2009. From <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/11/20091113-4.htm> (Retrieved April 04, 2014)
 • Şahin I, Fındık T 2008. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3: 12.
 • Sakarya University 2014. From <http://www.haber.sakarya.edu.tr/contents/uploads/2013/09/Muhendislik-Tamamlama_YOK-yazisi.pdf> (Retrieved April 04, 2014).
 • Şimşek A 2007. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim Konusundaki Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 3–16.
 • Sönmez M 2008. The Problems of Vocational and Technical Education in Turkey and the Necessity of Restructuring. Education and Science, 33(147): 71-84.
 • Stemler S 2001. An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17).
 • Student Selection and Placement Centre 2013. 2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu. http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69900/h/2013-muhendislik-tamamlama-tercih-kilavuzu.pdf
 • Student Selection and Placement Centre 2014. From <http://www.osym.gov.tr/belge/1-12665/gecmis-yillara-ait-sinav-takvimleri.html> (Retrieved Aprik 04, 2014)
 • Topkaya N, Betul M 2013. University Students’ Problem Areas, Sources of Help, and Intentions to Seek Psychological Help. Trakya University Journal of Education, 3(1): 25-37.
 • Tuncer M, Kaysi F 2011. Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Çalışma, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 3 (14): 2124-2132.
 • Turkish Statistical Institute 2008. Okul Grubu ve Öğretim Yılına Göre Okul, Öğretmen, Şube, Öğrenci ve Mezun Olan Öğrenci Sayıları İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=14&ust_id=5.
 • Türnüklü A 2007. Students’ Conflicts, Causes, Resolution Strategies And Tactics In High Schools. Educational Administration: Theory and Practice, 13(1): 129-166.
 • Universium 2014. From <http://www.universium.com.tr/tr/detay.asp?id=1286&tur=6000> (Retrieved April 05, 2014).
 • Yıldırım A, Şimşek H 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Journal Section Makaleler
Authors

Emrah AYDEMİR>

0000-0002-8380-7891


Feyzi KAYSİ>

0000-0001-6681-4574


Yavuz ERİŞEN>

Publication Date July 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aji18865, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2015}, volume = {3}, number = {1}, pages = {107 - 118}, title = {ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS}, key = {cite}, author = {Aydemir, Emrah and Kaysi, Feyzi and Erişen, Yavuz} }
APA Aydemir, E. , Kaysi, F. & Erişen, Y. (2015). ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS . Asya Öğretim Dergisi , 3 (1) , 107-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/1540/18865
MLA Aydemir, E. , Kaysi, F. , Erişen, Y. "ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS" . Asya Öğretim Dergisi 3 (2015 ): 107-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aji/issue/1540/18865>
Chicago Aydemir, E. , Kaysi, F. , Erişen, Y. "ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS". Asya Öğretim Dergisi 3 (2015 ): 107-118
RIS TY - JOUR T1 - ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS AU - EmrahAydemir, FeyziKaysi, YavuzErişen Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 118 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-2659 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Asian Journal of Instruction (E-AJI) ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS %A Emrah Aydemir , Feyzi Kaysi , Yavuz Erişen %T ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS %D 2015 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Aydemir, Emrah , Kaysi, Feyzi , Erişen, Yavuz . "ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS". Asya Öğretim Dergisi 3 / 1 (July 2015): 107-118 .
AMA Aydemir E. , Kaysi F. , Erişen Y. ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS. Asya Öğretim Dergisi. 2015; 3(1): 107-118.
Vancouver Aydemir E. , Kaysi F. , Erişen Y. ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS. Asya Öğretim Dergisi. 2015; 3(1): 107-118.
IEEE E. Aydemir , F. Kaysi and Y. Erişen , "ENGINEERING COMPLETION PROGRAM STUDENTS’ REASONS FOR UNIVERSITY AND PROGRAM PREFERENCES, PROBLEMS THEY EXPERIENCE AND THEIR SUGGESTIONS", Asya Öğretim Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 107-118, Jul. 2015

ASIAN JOURNAL OF INSTRUCTION

Creative Commons License  This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.