Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

1944 Bolu-Gerede Depremi

Year 2017, Volume 12, Issue 2, 91 - 113, 15.10.2017
https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.336656

Abstract

Tarihsel süreç içerisinde depremler nedeniyle büyük miktarda can ve mal kaybı söz konusu olmuştur. Ülkemiz de dünyanın en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde yer almaktadır. Geçmişte pek çok yıkıcı depremle karşı karşıya kalan ülkemiz, şüphesiz gelecekte de yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalacaktır. Yüzyıllardan beri ülke coğrafyasının birçok yerinde meydana gelen depremler, insanlar üzerindeki yıkıcı etkisinin yanında siyasi, ekonomik ve kültürel alanları da ciddi manada etkilemiştir. Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Gerede ve civarında, cumhuriyet öncesi ve sonrasında çok sayıda deprem meydana gelmiştir. Gerede bu depremlerden dolayı büyük kayıplara uğramış, kalkınması olumsuz etkilenmiştir.1 Şubat 1944 tarihinde, sabah saat 06.23’de 7.4 şiddetinde meydana gelen deprem, başta Gerede olmak üzere, Bolu’nun bütün ilçelerinde, Ankara’nın bir bölümünde, Zonguldak ve Çankırı’da şiddetli bir biçimde hissedilmiştir. Depremin artçı sarsıntıları, haftalarca sürmüştür. Bu deprem neticesinde halk büyük kayıplara uğramış, emekler bir anda yok olmuştur. Depremle ortaya çıkan bu olumsuz durum uzun yıllar etkisini hissettirmiştir. Bu çalışmamızda 1944 Gerede Depremi arşiv kaynakları ve dönemin ulusal basını temel alınarak hazırlanmıştır.

References

  • Arşiv Belgeleri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 28 162 6 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No:28 162 6 8 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 850 5 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 850 5 3 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 28 162 6 1 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 850 4 12 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 250 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 849 18 6 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 849 18 15 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 850 1 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 154 86 7 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 849 18 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 268 805 10 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 18 01 02 Yer No 104.13.18 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 849 16 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu:490 01 00 00 Yer No 595 58 4 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 490 01 00 00 Yer No:1586 472 5 9 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 849 16. Makaleler ve Tezler
  • Aktimur, Hasan Tahsin - Ateş, Şerafettin - Oral, Atila. “Bolu Çevresindeki Deprem Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Sismik Zonlama”, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt. 29, Ağustos 1986, ss. 43-49 Ayhan, Mehmet Emin - Koçyiğit, Ali. “Displacements and Kinematics of the February 1, 1944 Gerede Earthquake (North Anatolian Fault System, Turkey): Geodetic and Geological Constraints”, Turkish Journal of Earth Sciences (Turkish J. Earth Sci.), Vol. 19, 2010, ss. 285-311 Ersan, Uğur. “Gerede – Bolu Depremi (1 Şubat 1944)”, http://www.mengenarsiv.com/contents.php?id=3519 Erişim Tarihi, (11.08.2017) Işık, Burhan Celil. “Depremler ve Türkiye”, ss. 102-109 http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/TD92 54dda4b1ba34c6f_ek.pdf Erişim tarihi: (16.06.2017). Öğretim, Anıl “1951 Kurşunlu Depremi Yüzey Kırığı Özellikleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Genel Jeoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Nisan 2013 Taşman, Cevat Eyüp “Gerede Bolu Depremi”, ss. 134-139 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mta/article/ viewFile/5000111363/5000103665 Erişim Tarihi: (11.08.2017) “1900 Sonrası Türkiye’deki Depremler”, Türkiye’de Deprem Gerçeği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odasının Önerileri Oda Raporu, ss.1-28 http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/8273773702779a0_ek.pdf Erişim tarihi: (16.06.2017)
  • Gazeteler Akşam Gazetesi, 03.02.1944 Akşam Gazetesi, 03.02.1944 Akşam Gazetesi, 04.02.1944 Akşam Gazetesi, 05.02.1944 Akşam Gazetesi, 06.02.1944 Akşam Gazetesi, 07.02.1944 Akşam Gazetesi, 08.02.1944 Akşam Gazetesi, 09.02.1944 Cumhuriyet Gazetesi, 02.02.1944 Cumhuriyet Gazetesi, 06.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 02.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 10.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 05.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 09.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 10.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 02.02.1944 Son Posta Gazetesi, 02.02.1944 Son Posta Gazetesi, 03.02.1944 Son Posta Gazetesi, 04.02.1944 Son Posta Gazetesi, 06.02.1944 Son Posta Gazetesi, 08.02.1944 Son Posta Gazetesi, 10.02.1944 Son Posta Gazetesi, 11.02.1944 Son Posta Gazetesi, 12.02.1944 Ulus Gazetesi 05.02.1944 Ulus Gazetesi, 02.02.1944 Ulus Gazetesi, 03.02.1944 Ulus Gazetesi, 05.02.1944 Ulus Gazetesi, 06.02.1944 Ulus Gazetesi, 07.02.1944 Ulus Gazetesi, 08.02.1944 Ulus Gazetesi,10.02.1944 Vatan Gazetesi, 03.02.1944 Vatan Gazetesi, 06.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi 06.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi 05.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi 06.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 02.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 03.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 07.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 08.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 09.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 10.02.1944

1944 Bolu-Gerede Earthquake and Results

Year 2017, Volume 12, Issue 2, 91 - 113, 15.10.2017
https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.336656

Abstract

Turkey is located in one of the most active seismic zones of the world. Our country, which suffered from many devastating earthquakes in the past, will undoubtedly face destructive earthquakes in the future, as well. In prerepublican and post-republican times, a number of earthquakes occurred around and in the center of Gerede, which is located in the first-degree seismic zone. Gerede suffered great losses due to those earthquakes, which also had negative effects on its development. A massive earthquake with 7.4 magnitude that occurred on February 1, 1944, at 06:23 in the morning, was felt primarily in Gerede, and also in all districts of Bolu, in some parts of Ankara, in Zonguldak and in Çankırı. As a result of this earthquake, people suffered great losses and all labor was lost. This undesirable situation caused by the earthquake has been felt for many years. In this study, the 1944 Bolu - Gerede Earthquake was investigated based on archival sources and the periodical national press. 

References

  • Arşiv Belgeleri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 28 162 6 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No:28 162 6 8 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 850 5 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 850 5 3 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 28 162 6 1 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 850 4 12 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 250 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 849 18 6 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 849 18 15 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 850 1 2 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 154 86 7 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 849 18 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 268 805 10 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon Kodu: 030 18 01 02 Yer No 104.13.18 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu:030 10 00 00 Yer No 120 849 16 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu:490 01 00 00 Yer No 595 58 4 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 490 01 00 00 Yer No:1586 472 5 9 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon Kodu: 030 10 00 00 Yer No 120 849 16. Makaleler ve Tezler
  • Aktimur, Hasan Tahsin - Ateş, Şerafettin - Oral, Atila. “Bolu Çevresindeki Deprem Zararlarının Azaltılmasına Yönelik Sismik Zonlama”, Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, cilt. 29, Ağustos 1986, ss. 43-49 Ayhan, Mehmet Emin - Koçyiğit, Ali. “Displacements and Kinematics of the February 1, 1944 Gerede Earthquake (North Anatolian Fault System, Turkey): Geodetic and Geological Constraints”, Turkish Journal of Earth Sciences (Turkish J. Earth Sci.), Vol. 19, 2010, ss. 285-311 Ersan, Uğur. “Gerede – Bolu Depremi (1 Şubat 1944)”, http://www.mengenarsiv.com/contents.php?id=3519 Erişim Tarihi, (11.08.2017) Işık, Burhan Celil. “Depremler ve Türkiye”, ss. 102-109 http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/TD92 54dda4b1ba34c6f_ek.pdf Erişim tarihi: (16.06.2017). Öğretim, Anıl “1951 Kurşunlu Depremi Yüzey Kırığı Özellikleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Genel Jeoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Nisan 2013 Taşman, Cevat Eyüp “Gerede Bolu Depremi”, ss. 134-139 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mta/article/ viewFile/5000111363/5000103665 Erişim Tarihi: (11.08.2017) “1900 Sonrası Türkiye’deki Depremler”, Türkiye’de Deprem Gerçeği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odasının Önerileri Oda Raporu, ss.1-28 http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/8273773702779a0_ek.pdf Erişim tarihi: (16.06.2017)
  • Gazeteler Akşam Gazetesi, 03.02.1944 Akşam Gazetesi, 03.02.1944 Akşam Gazetesi, 04.02.1944 Akşam Gazetesi, 05.02.1944 Akşam Gazetesi, 06.02.1944 Akşam Gazetesi, 07.02.1944 Akşam Gazetesi, 08.02.1944 Akşam Gazetesi, 09.02.1944 Cumhuriyet Gazetesi, 02.02.1944 Cumhuriyet Gazetesi, 06.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 02.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 10.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 05.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 09.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 10.02.1944 İkdam-Gece Postası Gazetesi, 02.02.1944 Son Posta Gazetesi, 02.02.1944 Son Posta Gazetesi, 03.02.1944 Son Posta Gazetesi, 04.02.1944 Son Posta Gazetesi, 06.02.1944 Son Posta Gazetesi, 08.02.1944 Son Posta Gazetesi, 10.02.1944 Son Posta Gazetesi, 11.02.1944 Son Posta Gazetesi, 12.02.1944 Ulus Gazetesi 05.02.1944 Ulus Gazetesi, 02.02.1944 Ulus Gazetesi, 03.02.1944 Ulus Gazetesi, 05.02.1944 Ulus Gazetesi, 06.02.1944 Ulus Gazetesi, 07.02.1944 Ulus Gazetesi, 08.02.1944 Ulus Gazetesi,10.02.1944 Vatan Gazetesi, 03.02.1944 Vatan Gazetesi, 06.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi 06.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi 05.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi 06.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 02.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 03.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 07.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 08.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 09.02.1944 Yeni Sabah Gazetesi, 10.02.1944

Details

Subjects Social
Journal Section Reserch Articles
Authors

Fatih ÖZÇELİK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7564-7365
Türkiye

Publication Date October 15, 2017
Application Date August 31, 2017
Acceptance Date October 9, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 12, Issue 2

Cite

ISNAD Özçelik, Fatih . "1944 Bolu-Gerede Depremi". Akademik İncelemeler Dergisi 12 / 2 (October 2017): 91-113 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.336656

Creative Commons Lisansı

Journal of Academic Inquiries accepts the Open Access Journal Policy for sharing knowledge.