Journal of Academic Inquiries
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

Articles submitted to the journal are subject to double-blind peer-review process. Besides, in order to avoid plagiarism, all articles are passed through a plagiarism scan with the iThenticate/Turnitin program.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:

German Language and Literature, Geography, Labor Economics and Industrial Relations, Translation Studies, Philosophy, Philosophy and Religious Studies, Financial Economics, Folklore and Musicology, Traditional Turkish Arts, Visual Communication Design, Public Relations, Economy, Communication Sciences, Islamic Economics and Finance, Islamic History and Arts, Cultural Studies, Finance, Ottoman Studies, Painting, History of Art, Ceramics and Glass, Political Science and Public Administration, Social Works, Sociology, History, Basic Islamic Sciences, Turkish Language and Literature, International Relations.

Journal of Academic Inquiries

e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |
Cover Image


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

Articles submitted to the journal are subject to double-blind peer-review process. Besides, in order to avoid plagiarism, all articles are passed through a plagiarism scan with the iThenticate/Turnitin program.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:

German Language and Literature, Geography, Labor Economics and Industrial Relations, Translation Studies, Philosophy, Philosophy and Religious Studies, Financial Economics, Folklore and Musicology, Traditional Turkish Arts, Visual Communication Design, Public Relations, Economy, Communication Sciences, Islamic Economics and Finance, Islamic History and Arts, Cultural Studies, Finance, Ottoman Studies, Painting, History of Art, Ceramics and Glass, Political Science and Public Administration, Social Works, Sociology, History, Basic Islamic Sciences, Turkish Language and Literature, International Relations.

Volume 15 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. TÜRKİYE’DE ENERJİ YATIRIM TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ: TODA-YAMAMOTO YAKLAŞIMI
  Pages 1 - 28
  Cem GÖKCE
 2. TÜRKİYE İÇİN DIŞ BORCUN DIŞLAMA VE BORÇ FAZLASI HİPOTEZLERİNİN AMPİRİK ANALİZİ
  Pages 29 - 56
  Mehmet ELA , Uğur Korkut PATA
 3. THE INTERACTION BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT, FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF SUB- SAHARAN AFRICAN COUNTRIES
  Pages 57 - 82
  Adem GÖK , Deniz GÜVERCİN
 4. İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ İLE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 83 - 112
  Gülden ÜLGEN , Mustafa Orhan ÖZER
 5. DO PRIVATE SECTOR SHORT-TERM EXTERNAL DEBT HAVE IMPACT ON CREDIT DEFAULT SWAP PREMIUMS IN TURKEY? AN ANALYSIS WITH ASYMMETRIC THRESHOLD COINTEGRATION APPROACH
  Pages 113 - 132
  Esra N. KILCI , Burcu KIRAN
 6. MARITIME 4.0 AND EXPECTATIONS IN MARITIME SECTOR
  Pages 133 - 170
  Dursun BALKAN
 7. TÜRKİYE İÇİN İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİNİN DALGACIK TABANLI BİRİM KÖK TESTLERİ İLE SINANMASI
  Pages 171 - 186
  Mücahit AYDIN
 8. EVDEN ATÖLYEYE, ATÖLYEDEN FABRİKAYA ETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA: DEVREK BASTONU ÖRNEĞİ
  Pages 187 - 222
  Semih KURTKARA , Adem SAĞIR
 9. KARİYER GELİŞİMİ BAĞLAMINDA SANAYİ 4.0’IN MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
  Pages 223 - 244
  Hanife AKGÜL , Zeynep AYER
 10. DUYGUSAL EMEK ALGISININ TÜKENMİŞLİK SEVİYESİNE ETKİSİ: BANDIRMA BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 245 - 276
  İtır HASIRCI , Edip ÖRÜCÜ
 11. MANIFESTO STORYTELLING: A NEW METHOD OF ORGANIZATIONS
  Pages 277 - 308
  Beris ARTAN ÖZORAN
 12. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK VE SOSYAL YAŞAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE İNCELEME
  Pages 309 - 344
  Fikret TOPAL , Soner TAUSCHER
 13. OSMANLIDA DEĞİŞİM ÇABALARI VE MEHMET SADIK RIFAT PAŞA
  Pages 345 - 366
  Rahime Hülya ÖZTÜRK
 14. TEREKE KAYITLARINA GÖRE 19. YÜZYIL BAŞLARINDA AİLE: RUSÇUK ÖRNEĞİ
  Pages 367 - 392
  Gülay BOLAT
 15. DİASPORA-ÜZERİNE-UZMAN(LIK) POLİTİKA ÇALIŞMALARI İÇİN NE İMA EDİYOR?
  Pages 393 - 424
  Elif MADAKBAŞ GÜLENER
 16. SEYYİD KUTUP VE İHVAN İLİŞKİSİ
  Pages 425 - 448
  Zehra Betül GÜNEY
 17. SÖYLENCE İLE GERÇEKLİK ARASINDA: 19. YÜZYIL OSMANLI MİZAH BASININDA KARAFERYE CADILARI
  Pages 449 - 480
  Gökhan DEMİRKOL
Indexes and Platforms