Journal of Academic Inquiries (AID)
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

Articles submitted to the journal are subject to double-blind peer-review process. Besides, in order to avoid plagiarism, all articles are passed through a plagiarism scan with the iThenticate program.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:

German Language and Literature, Physical Training and Sports, Geography, Labor Economics and Industrial Relations, Translation Studies, Philosophy, Philosophy and Religious Studies, Financial Economics, Folklore and Musicology, Traditional Turkish Arts, Visual Communication Design, Public Relations, Economy, Communication Sciences, Islamic Economics and Finance, Islamic History and Arts, Cultural Studies, Finance, Ottoman Studies, Recreation, Painting, History of Art, Ceramics and Glass, Political Science and Public Administration, Social Works, Sociology, Sports Management, History, Basic Islamic Sciences, Tourism Management, Turkish Language and Literature, International Relations.

Journal of Academic Inquiries (AID)

e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |
Cover Image


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

Articles submitted to the journal are subject to double-blind peer-review process. Besides, in order to avoid plagiarism, all articles are passed through a plagiarism scan with the iThenticate program.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:

German Language and Literature, Physical Training and Sports, Geography, Labor Economics and Industrial Relations, Translation Studies, Philosophy, Philosophy and Religious Studies, Financial Economics, Folklore and Musicology, Traditional Turkish Arts, Visual Communication Design, Public Relations, Economy, Communication Sciences, Islamic Economics and Finance, Islamic History and Arts, Cultural Studies, Finance, Ottoman Studies, Recreation, Painting, History of Art, Ceramics and Glass, Political Science and Public Administration, Social Works, Sociology, Sports Management, History, Basic Islamic Sciences, Tourism Management, Turkish Language and Literature, International Relations.

Volume 14 - Issue 1 - Apr 2019
  1. OCCUPATIONAL SEGREGATION AND LABOUR FORCE PARTICIPATION OF WOMEN: CASE OF NORTH CYPRUS
    Pages 1 - 26
    Demet BETON KALMAZ, Fatma GÜVEN LİNSANİLER
  2. GENÇLERİN MODEL ALDIKLARI TELEVİZYON KARAKTERLERİ
    Pages 27 - 50
    Alev ÜSTÜNDAĞ
  3. SOSYALİST YUGOSLAVYA'NIN YIKILIŞINDA HIRVAT MİLLİYETÇİLİĞİNİN ROLÜ
    Pages 51 - 86
    Caner SANCAKTAR
  4. PATERNALİST LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: SAKARYA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞİ
    Pages 87 - 116
    Damla KARŞU CESUR, Alev ERKİLET, Hasan Hüseyin TAYLAN
  5. DERGİ TASARIMINDA TİPOGRAFİ: TSE ÖNCÜ ÇOCUK DERGİSİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
    Pages 117 - 150
    Mehmet Emin KAHRAMAN, Emir FİDAN
  6. YARIŞILABİLİR PİYASALAR MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: TÜRKİYE GSM PİYASASI
    Pages 151 - 188
    Muhammet Rıdvan İNCE, Recep TARI
  7. TURKEY’S REFUGEE POLICY UNDER THE SHADOW OF THE NEO-OTTOMANISM: A SOURCE OF SILENT CONFLICT?
    Pages 189 - 214
    Gülsen KAYA OSMANBAŞOĞLU
  8. YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ KİTAPLARIN KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
    Pages 215 - 244
    Fidel ÇAKMAK
  9. KÜRESELLEŞME VE ÇAĞDAŞ SANAT
    Pages 245 - 274
    Atiye GÜNER, İsmail Erim GÜLAÇTI
  10. SEYYİD BURHÂNEDDÎN MUHAKKİK-İ TİRMİZÎ’DE AHLAKÎ ARINMA
    Pages 275 - 314
    Ender BÜYÜKÖZKARA
  11. YÖNETİŞİM VE EKONOMİK PERFORMANS BAĞLAMINDA OECD ÜLKELERİNİN KONUMLARI
    Pages 315 - 344
    Simla GÜZEL, Dilek MURAT
  12. İSPANYA’DA BÖLGELİ DEVLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ, YASAL DÜZENİ VE SİYASAL YAPILANIŞI
    Pages 345 - 402
    Emrah KONURALP
  13. SOSYAL KONTROLÜN BAŞKA FENOMENLERİ GRAMATİK YAPILAR
    Pages 403 - 442
    Nuh AKÇAKAYA
  14. SOSYAL MEDYA VE YATIRIM ARAÇLARININ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BITCOIN ÖRNEĞİ
    Pages 443 - 462
    Mustafa POLAT, Adem AKBIYIK
  15. ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÖLÜM KAYGISI İLE SOSYAL POLİTİKALARA GÜVEN İLİŞKİSİ
    Pages 463 - 498
    Merve Nur nur OKTAR, Recep YILDIZ
  16. İŞKOLİKLİK VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
    Pages 499 - 536
    Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Muhammet ÇANKAYA
  17. ALİ BALCI. THE PKK-KURDISTAN WORKERS’ PARTY’S REGIONAL POLITICS DURING AND AFTER THE COLD WAR
    Pages 537 - 544
    Berkan ÖZGÜR
Indexes and Platforms