Journal of Academic Inquiries (AID)
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

Articles submitted to the journal are subject to double-blind peer-review process. Besides, in order to avoid plagiarism, all articles are passed through a plagiarism scan with the iThenticate program.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:

German Language and Literature, Physical Training and Sports, Geography, Labor Economics and Industrial Relations, Translation Studies, Philosophy, Philosophy and Religious Studies, Financial Economics, Folklore and Musicology, Traditional Turkish Arts, Visual Communication Design, Public Relations, Economy, Communication Sciences, Islamic Economics and Finance, Islamic History and Arts, Cultural Studies, Finance, Ottoman Studies, Recreation, Painting, History of Art, Ceramics and Glass, Political Science and Public Administration, Social Works, Sociology, Sports Management, History, Basic Islamic Sciences, Tourism Management, Turkish Language and Literature, International Relations.

Journal of Academic Inquiries (AID)

e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |
Cover Image


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

Articles submitted to the journal are subject to double-blind peer-review process. Besides, in order to avoid plagiarism, all articles are passed through a plagiarism scan with the iThenticate program.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:

German Language and Literature, Physical Training and Sports, Geography, Labor Economics and Industrial Relations, Translation Studies, Philosophy, Philosophy and Religious Studies, Financial Economics, Folklore and Musicology, Traditional Turkish Arts, Visual Communication Design, Public Relations, Economy, Communication Sciences, Islamic Economics and Finance, Islamic History and Arts, Cultural Studies, Finance, Ottoman Studies, Recreation, Painting, History of Art, Ceramics and Glass, Political Science and Public Administration, Social Works, Sociology, Sports Management, History, Basic Islamic Sciences, Tourism Management, Turkish Language and Literature, International Relations.

Volume 14 - Issue 1 - Apr 2019
 1. OCCUPATIONAL SEGREGATION AND LABOUR FORCE PARTICIPATION OF WOMEN: CASE OF NORTH CYPRUS
  Pages 1 - 26
  Demet BETON KALMAZ, Fatma GÜVEN LİNSANİLER
 2. GENÇLERİN MODEL ALDIKLARI TELEVİZYON KARAKTERLERİ
  Pages 27 - 50
  Alev ÜSTÜNDAĞ
 3. SOSYALİST YUGOSLAVYA'NIN YIKILIŞINDA HIRVAT MİLLİYETÇİLİĞİNİN ROLÜ
  Pages 51 - 86
  Caner SANCAKTAR
 4. PATERNALİST LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ: SAKARYA ÜNIVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 87 - 116
  Damla KARŞU CESUR, Alev ERKİLET, Hasan Hüseyin TAYLAN
 5. DERGİ TASARIMINDA TİPOGRAFİ: TSE ÖNCÜ ÇOCUK DERGİSİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 117 - 150
  Mehmet Emin KAHRAMAN, Emir FİDAN
 6. YARIŞILABİLİR PİYASALAR MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: TÜRKİYE GSM PİYASASI
  Pages 151 - 188
  Muhammet Rıdvan İNCE, Recep TARI
 7. TURKEY’S REFUGEE POLICY UNDER THE SHADOW OF THE NEO-OTTOMANISM: A SOURCE OF SILENT CONFLICT?
  Pages 189 - 214
  Gülsen KAYA OSMANBAŞOĞLU
 8. YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ KİTAPLARIN KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Pages 215 - 244
  Fidel ÇAKMAK
 9. KÜRESELLEŞME VE ÇAĞDAŞ SANAT
  Pages 245 - 274
  Atiye GÜNER, İsmail Erim GÜLAÇTI
 10. SEYYİD BURHÂNEDDÎN MUHAKKİK-İ TİRMİZÎ’DE AHLAKÎ ARINMA
  Pages 275 - 314
  Ender BÜYÜKÖZKARA
 11. YÖNETİŞİM VE EKONOMİK PERFORMANS BAĞLAMINDA OECD ÜLKELERİNİN KONUMLARI
  Pages 315 - 344
  Simla GÜZEL, Dilek MURAT
 12. İSPANYA’DA BÖLGELİ DEVLETİN TARİHSEL GELİŞİMİ, YASAL DÜZENİ VE SİYASAL YAPILANIŞI
  Pages 345 - 402
  Emrah KONURALP
 13. SOSYAL KONTROLÜN BAŞKA FENOMENLERİ GRAMATİK YAPILAR
  Pages 403 - 442
  Nuh AKÇAKAYA
 14. SOSYAL MEDYA VE YATIRIM ARAÇLARININ DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BITCOIN ÖRNEĞİ
  Pages 443 - 462
  Mustafa POLAT, Adem AKBIYIK
 15. ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÖLÜM KAYGISI İLE SOSYAL POLİTİKALARA GÜVEN İLİŞKİSİ
  Pages 463 - 498
  Merve Nur nur OKTAR, Recep YILDIZ
 16. İŞKOLİKLİK VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ARACILIK ROLÜ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 499 - 536
  Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Muhammet ÇANKAYA
 17. ALİ BALCI. THE PKK-KURDISTAN WORKERS’ PARTY’S REGIONAL POLITICS DURING AND AFTER THE COLD WAR
  Pages 537 - 544
  Berkan ÖZGÜR
Indexes and Platforms