Journal of Academic Inquiries
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1306-7885 | e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:


Journal of Academic Inquiries

ISSN 1306-7885 | e-ISSN 2602-3016 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Sakarya University |
Cover Image


The Journal of Academic Inquaries (AID) is a peer-reviewed journal published twice a year by the Institute of Social Sciences of Sakarya University in April and October. AID is an academic journal that aims to contribute to the accumulation of knowledge in the field of social sciences by publishing scientific studies at national and international level.

The publication language of the journal is Turkish. In addition, scientific articles in English are also published. The articles to be sent to our journal should be submitted with the user account opened through the Dergipark. There is no fee for the published articles in our journal.

The social sciences scope of our journal generally consists of the following areas:


Volume 15 - Issue 2 - Oct 30, 2020
 1. KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANLARINI BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK BÖLGESEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 503 - 524
  Pınar KOÇ , Kadriye İZGİ ŞAHPAZ
 2. ADAPAZARI ESNAFININ SORUNLARININ TESPİTİ
  Pages 525 - 560
  Mustafa AKAL , Furkan SARI
 3. ULUSLARARASI HUKUKUN EKSİK UYGULANIŞINA BİR ÖRNEK: BOSNA-HERSEK’TE ULUSLARARASI HUKUKUN MÜDAHALELERİ
  Pages 561 - 596
  Burak ÇAKIRCA
 4. ANADOLU’DAN BİR GİRLANDLI LAHİT ÖRNEĞİ
  Pages 597 - 608
  Savaş ALTUN
 5. A. MARSHALL’IN ZENGİNLİĞİ YÖNETME DÜŞÜNCESİ: EKONOMİK PRATİK-RASYONELLİK
  Pages 609 - 624
  Ahmet Yavuz ÇAMLI , Bünyamin DURAN
 6. A PARTIAL LEAST SQUARE MODELLING FOR ANALYSIS THE IMPACT OF WELFARE TO ENTREPRENEURSHIP CLIMATE IN OECD COUNTRIES
  Pages 625 - 654
  Ufuk BİNGÖL
 7. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DİJİTAL EKONOMİ İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA
  Pages 655 - 678
  Aylin KONU
 8. JOHN RAWLS’IN HAKKANİYET OLARAK ADALET İLKELERİNDE ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK SORUNU ÜZERİNE
  Pages 679 - 712
  Mehmet KANATLI
 9. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER, CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI VE KADIN MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 713 - 764
  Serdar DUMLUPINAR , Gonca GÜNGÖR GÖKSU
 10. ÇALIŞMA HAYATINDA DİNLENME VE TATİLLER KONUSUNUN İBADET HAKKI VE KULLANIMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 765 - 792
  Ahmet ÜNSÜR
 11. MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ SIRALANMASI: TÜRK MEVDUAT BANKALARININ CRITIC VE MAIRCA YÖNTEMLERİYLE PERFORMANS ANALİZİ
  Pages 793 - 822
  Selahattin BEKTAŞ
 12. MARKET SEEKING & STRATEGY DEVELOPMENT IN WEST AND NORTH AFRICAN COUNTRIES: A TURKISH FAMILY BUSINESS EXPERIENCE
  Pages 823 - 864
  Esra DİL , Souleymane BİNDJO
 13. SAKARYA OSMANLI MEZAR TAŞLARININ TARİHİ DİZİN VE DÖNEM ANALİZLERİ
  Pages 865 - 892
  Lütfi ŞEYBAN , Oktay GÜNDOĞDU
 14. SOSYAL AĞLARIN GIDA VE BESLENME OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ: GIDA DEDEKTİFİ INSTAGRAM HESABI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 893 - 922
  Kadriye KOBAK
 15. M. Löwy, A. Münster, T. W. Adorno. Ernst Bloch’la Söyleşiler. çev. U. Uraz Aydın, Hakkı Hünler, İstanbul: Habitus Yayıncılık, 2015, 85 s.
  Pages 923 - 930
  Tamer Yıldırım
 16. Kymlicka, Will. Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi. çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, 2015, 400 s.
  Pages 931 - 942
  Meyrem AKDAĞ
 17. Yetim, Fahri. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türk Düşüncesinde Arayışlar. İstanbul: Tezkire Yayınları, 2017, 200 s.
  Pages 943 - 950
  Yenal ÜNAL
Indexes and Platforms
Abstracting and Indexing

20361

20362

20366

20367

20368

20369

20365