Year 2021, Volume 16 , Issue 1, Pages 107 - 121 2021-04-15

Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum
Modern Civil Society As A New Oikos

Berkay YALÇINKAYA [1] , Çağatay CENGİZ [2]


Sivil toplumu normatif zemine dayanarak açıklama girişimi yaygın bir eğilim olsa da, bu zemin çoğu zaman sivil toplum olgusunu açıklamak yerine kavramın içeriğini örtmektedir. A priori bir kabulle sivil toplumun salt bir özgürlükler alanı olduğu iddiası, bu olguyu toplumsal gerçeklikten kopararak teorik bir alana hapsetmektedir. Çalışma; sivil topluma yönelik tüm normatif iddialara mesafeli yaklaşarak, sivil toplum kavrayışına Antik Yunan siyasal düşüncesinin merkezinde yer alan oikos-polis dikotomisiyle bir açılım sağlamayı hedeflemektedir. Kabaca bir zorunluluk-özgürleşme ayrımına dayanan oikos-polis dikotomisi, Antik dönem ve modern kavrayış arasındaki farklılığı karşılaştırmalı olarak inceleme olanağı sunmaktadır. Çalışma; kapitalizme içkin olan ekonomi ve siyasetin ayrışması, çalışmanın toplumsal hayatın merkezine yükselmesi ve araçsallaştırılan aklın egemenliği olgularından hareketle modern dönemde sivil toplumun “yeni bir oikos” olarak değerlendirilebileceğini savunmaktadır. Böylelikle gayri siyasi bir özgürleşme alanı olarak sınırları çizilen sivil toplum kavrayışının oikosla olan ilişkisi daha açık hale getirilmiştir.
Even though the explanation of civil society on the basis of normative ground has been a general disposition, this base generally conceals the phenomenon of civil society instead of explaining its content. The acknowledgement with an apriori claim that civil society is a sphere of freedom, however, confines the concept to the theoretical area by detaching it from social reality. Bearing this in mind, the study aims to offer an insight to the concept of civil society by referring to oikos-polis dichotomy, which constitutes the basis of political thought in Ancient Greece by approaching with suspicion to all normative claims on civil society. Oikos-polis dichotomy, which is roughly based on obligation-emancipation distinction, provides a possibility to investigate comparatively the difference between Ancient period and the modern understanding. With respect to the phenomena of separation of economy and politics, ascendancy of work to the centre of social life, and sovereignty of instrumentalised reason, which are all embedded into capitalism, the study claims that civil society in modern era creates a “new oikos”. Therefore, the understanding of civil society whose boundary has been drawn as a sphere of non-political liberty is clarified by referring to its link with oikos.
 • Arendt, Hannah. İnsanlık Durumu. çev. Bahadır Sina Şener. İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.
 • Aristoteles. Ekonomi. çev. Furkan Akderin. İstanbul: Say Yayınları, 2016.
 • Cendejas, José Luis. “Economics, Chrematistics, Oikos And Polis In Aristotle And St. Thomas Aquinas”. The Journal Of Philosophical Economics: Reflections On Economic And Social Issues, 10/2, (2017).
 • Demirovic, Alex “Hegemonya ve Sivil Toplum: Kamusallık Kavramı Üzerine Eleştiri-ötesi Düşünceler”. çev. İlker Ataç. Praksis Dergisi 10 (2011), 73-91.
 • Dikmen, Ahmet Alpay. Makine İş Kapitalizm ve İnsan. Notabene Yayınları, İstanbul, 1. Baskı, 2015.
 • Foucault, Michel. Özne ve İktidar. çev. Işık Ergüden, Osman Akınhay. İsatanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000.
 • Habermas, Jürgen. Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. çev. Tanıl Bora, Mithat Sancar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003.
 • Halifeoğlu, Melek - Mehmet Yetiş. "Gramsci, Sivil Toplum-Devlet İkiliği Ve Kuramsal Kökenler/Gramsci, The State-Civil Society Dichotomy, And Theoretical Antecedents”. Mülkiye Dergisi 37/1 (2013), 163-188.
 • Lefebvre, Henri. Modern Dünyada Gündelik Hayat. çev. Işın Gürbüz. İstanbul: Metis Yayınları, 2016.
 • Marcuse, Herbert. Tek Boyutlu İnsan. çev. Seçkin Çağan. İstanbul: May Yayınları, 1968.
 • Marx, Karl vd. Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri. çev. Muzaffer Erdost. Ankara: Sol Yayınları, 2008.
 • Marx, Karl. 1844 Elyazmaları: Ekonomi Politik ve Felsefe. çev. Kenan Somer. Ankara: Sol Yayınları, 2015.
 • Mumford, Lewis. Tarih Boyunca Kent. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1990. Neocleous, Mark. Sivil Toplumu Yönetmek. çev. Bahadır Ahıska. Ankara: Notabene Yayınları, 2015.
 • Neocleous, Mark. Sivil Toplumu Yönetmek. çev. Bahadır Ahıska. Ankara: Notabene Yayınları, 2015.
 • Özlem, Doğan. “Hukuk Devletini Sosyal Devlet İçinde Düşünmek”. Doğu Batı Dergisi: Hukuk ve Adalet Sayısı, 13 (2001).
 • Weber, Max. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. çev. Zeynep Gürata. Ankara: Ayraç Yayınları, 1999.
 • Wood, Ellen Meiksins. Sermaye İmparatorluğu. çev. Oya Köymen. İstanbul: Yordam Yayınları, 2016.
 • Xenophon, Ksenophon. İçinde The Shorter Socratic Writings “Apology of Sokrates to the Jury,” “Oeconomicus,” and “Symposium”. çev. Robert C. Bartlett. Ithaca ve Londra: Cornell University Press, 1996.
 • Yalazı Esra - Küçüker Sultan Deniz. “Ksenophon’un Oikonomikos Adlı Eserinde Evlilik ve Kadına Yaklaşım”. Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri, 9/2, (2015), 57-90.
 • Yetiş, Mehmet. "Marx ve Sivil Toplum". Praksis Dergisi, 10 (2011), 35-72.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Reserch Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9730-1410
Author: Berkay YALÇINKAYA
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8582-2665
Author: Çağatay CENGİZ (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2021

Bibtex @research article { akademikincelemeler778576, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi}, issn = {1306-7885}, eissn = {2602-3016}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2021}, volume = {16}, pages = {107 - 121}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.778576}, title = {Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum}, key = {cite}, author = {Yalçınkaya, Berkay and Cengiz, Çağatay} }
APA Yalçınkaya, B , Cengiz, Ç . (2021). Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum . Akademik İncelemeler Dergisi , 16 (1) , 107-121 . DOI: 10.17550/akademikincelemeler.778576
MLA Yalçınkaya, B , Cengiz, Ç . "Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum" . Akademik İncelemeler Dergisi 16 (2021 ): 107-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akademikincelemeler/issue/61282/778576>
Chicago Yalçınkaya, B , Cengiz, Ç . "Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum". Akademik İncelemeler Dergisi 16 (2021 ): 107-121
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum AU - Berkay Yalçınkaya , Çağatay Cengiz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.778576 DO - 10.17550/akademikincelemeler.778576 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 121 VL - 16 IS - 1 SN - 1306-7885-2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.778576 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.778576 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum %A Berkay Yalçınkaya , Çağatay Cengiz %T Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum %D 2021 %J Akademik İncelemeler Dergisi %P 1306-7885-2602-3016 %V 16 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.778576 %U 10.17550/akademikincelemeler.778576
ISNAD Yalçınkaya, Berkay , Cengiz, Çağatay . "Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum". Akademik İncelemeler Dergisi 16 / 1 (April 2021): 107-121 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.778576
AMA Yalçınkaya B , Cengiz Ç . Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum. Akademik İncelemeler Dergisi. 2021; 16(1): 107-121.
Vancouver Yalçınkaya B , Cengiz Ç . Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum. Akademik İncelemeler Dergisi. 2021; 16(1): 107-121.
IEEE B. Yalçınkaya and Ç. Cengiz , "Yeni Bir Oikos Olarak Modern Sivil Toplum", Akademik İncelemeler Dergisi, vol. 16, no. 1, pp. 107-121, Apr. 2021, doi:10.17550/akademikincelemeler.778576