Year 2021, Volume 16 , Issue 1, Pages 26 - 46 2021-04-15

Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler
The Criticisms of Religious Radicalism Against Mainstream Islamists

Nurullah ÇAKMAKTAŞ [1]


Bu araştırma, ana akım İslamcılık düşüncesinin ve İslami hareketin bir sapması olarak altmışlı yıllardan sonra İslam dünyasında teşekkül eden dini radikal düşüncenin, İhvan-ı Müslimin başta olmak üzere ana akım İslamcılık düşüncesine ve İslamcılara yönelttiği tenkitleri incelemektedir. Her iki ekolün İslam dünyasını ve Müslüman toplumu ilgilendiren sorunlara teo-politik hassasiyetle reaksiyon gösteriyor olmaları, bu iki ekolün zaman zaman “siyasal İslam” tanımlaması altında aynı kategoriye dâhil edilmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı; dini radikalizmin birincil metinlerini inceleyip analiz etmek suretiyle her iki ekolün pek çok meselede tam bir karşıtlık içinde olduğunu, Ömer Abdurrahman, Eymen ez-Zevâhiri, Ebû Muhammed el-Makdîsî, Ebû Mus’ab es-Sûrî ve Ebû Yahya el-Lîbî gibi öncü cihâdî selefi ideologların ana akım İslamcılara yönelttiği tenkitler üzerinden göstermeye çalışmaktır. Bu çalışmada söz konusu bu tenkitler; “Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında”, “Din-Hukuk İlişkisi Bağlamında” ve “İslamlaşma Yöntemi Sorunsalı ve Ötekiyle İlişki Bağlamında” olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir.
This study examines the criticisms of the religious radical thought that emerged in the Islamic world after the sixties as an anomaly of the mainstream Islamism and the Islamic movement, directed against mainstream Islamism and Islamists, especially the Ikhwan-i Muslimin. The fact that both schools of thought react to the problems concerning the Islamic world and Muslim society with theo-political sensitivity, causes these two schools to be included in the same category under the definition of "political Islam" from time to time. The main objective of this article is to try to demonstrate that both schools are in complete opposition on many issues through the criticisms of the jihadi salafi ideologues like Omar Abdurrahman, Ayman al-Zavahiri, Abu Muhammed al-Makdîsî, Abu Musab al-Surî and Abu Yahya al-Libi against mainstream Islamists by examining the primary texts of religious radicalism. In this study, these criticisms are examined under three main headings: "In the Context of the Relationship between Religion and Politics", "In the Context of the Relationship between Religion and Law" and "In the Context of the Problem of Islamization Method and the Relationship with the Other".
 • Abdurrahman, Ömer. Kelimetu Hakk. Kahire: Dâru’l-İ’tisâm, (ts.).
 • El-Lecnetu’ş-Şer’iyye bi-Cemâ’ati’l-Cihâd. Fethu’r-Rahman fî’r-Reddi ‘alâ Beyâni’l-İhvân. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd. (ts.). http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_27166.html
 • El-Lîbî, Ebû Yahya. Ed-Dîmukrâtiyye: es-Sanamu’l-Âsrî. PDF: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, (ts.). http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_742.html
 • El-Makdîsî, Ebû Muhammed. Ed-Dîmukrâtiyye Dînun. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, (ts.). http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_26238.html
 • El-Makdîsî, Ebû Muhammed. Milletu İbrahim ve Da’vetu’l-Enbiyâi ve’l-Murselîn. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, 1984. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_20383.html
 • El-Makdîsî, Ebû Muhammed. Keşfu’n-Nikâb ‘an Şerî’ati’l-Ğâb. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, 1988. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_38438.html
 • Es-Sibâ’î, Hânî. Risâla Hâdi’a li-Kâdeti’l-İhvâni’l-Muslimîn: Eyyu’l-Menheceyni Ahakkun bi’l-İttibâ’. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, 2006. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19821.html
 • Es-Sibâ’î, Hânî. El-Meşrû’ul-Amrîkîyyi’l-Cedîd: “El-İslâmu’l-Mu’tedil”. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, (ts.). http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_21842.html
 • Es-Sûrî, Ebû Mus’ab. Da’vetu’l-Mukâvemeti’l-İslâmiyyeti’l-‘Âlemiyye (el-Cuzûr ve’t-Târîh ve’t-Tecârib). Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, 2004. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_808.html
 • Eş-Şankîtî, Ebu’l-Munzir. İslâmiyyûn fî Vahli’d-Dîmukrâtiyye. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, 2011. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_737.html
 • Eş-Şankîtî, Ebû Abdurrahman. Tehâfutu’d-Dîmukrâtiyyîn. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, (ts.). http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_12393.html
 • Et-Tartûsî, Ebû Basîr. Hazihi Hiye’d-Dîmukrâiyye: Fehel Entum Muntehûn. Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, 1999. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_26178.html
 • Et-Tartûsî, Ebû Basîr. İhfâkâtu’l-Hareketi’l-İslâmiyyeti’l-Mu’âsıra (el-Esbâb ve’d-Difâ’ ve’l-‘İlâc). Word: Minberu’t-Tevhîd ve’l-Cihâd, 2005. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_27164.html
 • Ez-Zevâhirî, Eymen. El-Hasâdu’l-Murr: el-İhvani’l-Müslimin fi Sittîne ‘Âmen. Word: es-Samûdu’l-İ’lâmiyye. 2. Basım, 2005. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_25064.html
 • Kutub, Seyyid. El-Me’âlim fi’t-Tarîk. Kahire: Dâru’ş-Şurûk, 1979.
 • Mercan, M. Hüseyin. Müslüman Kardeşlerin Yükselişi ve Düşüşü: İslami Hareketlerde Siyasi Kurumsallaşma Sorunu, İstanbul: İLEM, 2019.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Reserch Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5493-419X
Author: Nurullah ÇAKMAKTAŞ (Primary Author)
Institution: Marmara Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2021

Bibtex @research article { akademikincelemeler870070, journal = {Akademik İncelemeler Dergisi}, issn = {1306-7885}, eissn = {2602-3016}, address = {}, publisher = {Sakarya University}, year = {2021}, volume = {16}, pages = {26 - 46}, doi = {10.17550/akademikincelemeler.870070}, title = {Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler}, key = {cite}, author = {Çakmaktaş, Nurullah} }
APA Çakmaktaş, N . (2021). Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler . Akademik İncelemeler Dergisi , 16 (1) , 26-46 . DOI: 10.17550/akademikincelemeler.870070
MLA Çakmaktaş, N . "Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler" . Akademik İncelemeler Dergisi 16 (2021 ): 26-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akademikincelemeler/issue/61282/870070>
Chicago Çakmaktaş, N . "Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler". Akademik İncelemeler Dergisi 16 (2021 ): 26-46
RIS TY - JOUR T1 - Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler AU - Nurullah Çakmaktaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.870070 DO - 10.17550/akademikincelemeler.870070 T2 - Akademik İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 46 VL - 16 IS - 1 SN - 1306-7885-2602-3016 M3 - doi: 10.17550/akademikincelemeler.870070 UR - https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.870070 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik İncelemeler Dergisi Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler %A Nurullah Çakmaktaş %T Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler %D 2021 %J Akademik İncelemeler Dergisi %P 1306-7885-2602-3016 %V 16 %N 1 %R doi: 10.17550/akademikincelemeler.870070 %U 10.17550/akademikincelemeler.870070
ISNAD Çakmaktaş, Nurullah . "Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler". Akademik İncelemeler Dergisi 16 / 1 (April 2021): 26-46 . https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.870070
AMA Çakmaktaş N . Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler. Akademik İncelemeler Dergisi. 2021; 16(1): 26-46.
Vancouver Çakmaktaş N . Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler. Akademik İncelemeler Dergisi. 2021; 16(1): 26-46.
IEEE N. Çakmaktaş , "Dini Radikalizmin Ana Akım İslamcılara Yönelttiği Tenkitler", Akademik İncelemeler Dergisi, vol. 16, no. 1, pp. 26-46, Apr. 2021, doi:10.17550/akademikincelemeler.870070