Year 2021, Volume , Issue 12, Pages 12 - 22 2021-04-28

EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE

Merve TINGIR [1] , Serkan İLDEN [2]


Antik Yunan’da soylular nadire kabinlerinde diğer bir adıyla merak odalarında egzotik, değerli objeler ve canlı cansız ilgi çekebilecek nesneler toplamışlardır. Sadece kişinin kendisinin görebildiği bu nesneler saray ve evlerde gösterilirken zamanla ve sanayi devriminin etkisi ile halka açık alanlarda da sergilenmeye başlanmasıyla müzecilik faaliyetleri başlamıştır. Toplumun her kesimine sunulan bu faaliyet hızla gelişmiş ve günümüzde gelişen teknoloji ile internet üzerinden sosyal ağlarla sergilenme imkanı sunmaktadır. Ev müzeciliği ve müzecilik alanındaki bu çalışmalar geçmişin geleceğe aktarılması ve sosyal ağların kullanımı açısından önem arz etmektedir. Ev müzeciliği geçmişten günümüze birçok toplumunun ilgisini çeken bir alan olup, bu konuda yapılan çalışmalar müzeciliğin gelişimine ve sanatla ilgilenen sanatçılara kolaylıklar sunmaktadır. Sergileme tasarımı birçok alanda olduğu gibi grafik tasarımın ilgi alanları içinde de yer almaktadır. Hızla değişen ve gelişen teknolojik gelişmelerle birlikte eserleri gözlemlemede karşılaşılan zorluk yerini dijital dünya sayesinde kolaylığa bırakmıştır. Dijitalleşmenin bu alanda sağladığı en büyük katkı ev müzeciliğinden internet sergiciliğine geçiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmada sanatsal çalışma görsellerin paylaşıldığı günümüz popüler uygulamalarından Behance ve Deviantart (moda, endüstriyel tasarım ve grafik tasarım vb.) alanlarının bulunduğu paylaşım siteleri ele alınmıştır. Dijitalleşme sayesinde sanat, tasarım ve teknoloji ile birlikte ifade gücünü geliştirmiştir.
Müze, Nadire Kabineleri, Sergi
 • Artun, A. (2006). Sanat müzeleri 1. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Artun, A. (2006). Tarih sahneleri sanat müzeleri 1, müze ve modernlik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Artun, A. (2012). Tarih sahneleri sanat müzeleri 1, müze ve modernlik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Aydın, S. (2017). Ortaçağ nadire kabinelerinden 19. yüzyıl küresel sergilerine bir iktidar biçimi olarak evrenin sergilenmesi. Sobider Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s. 182-191
 • Çalışkan, C. (2016). Sergileme tasarımının gelişimi ve müze ile sanat galerilerinin karşılaştırılması. Yıldız Journal Of Art And Desıgn Volume: 3, Issue: 1, s. 26-42
 • Gülsoy, T. (2009). Değişen iletişim ortamında etkileşimli pazarlama, etkileşimli medya ve pazarlama terimler sözlüğü. L. Baruh, ve M. Yüksel İçinde, (s. 223-251). İstanbul: Doğan Kitap.
 • Keleş, V. (2003). Modern müzecilik ve türk müzeciliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2.1-2. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/issue/view/7/ showToc.
 • Konukçu, İ. (2007). Özel koleksiyonların müzelere dönüştürülmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Mengeş, F. (2012). Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Işık Üniversitesi. İstanbul.
 • Tuğal, S.A. (2018). Oluşum süreci içinde dijital sanat. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Uluçay, Ö.S. (2017). Görsel tasarım eğitiminde sosyal medyanın kullanımı. The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 54, Ekim 2017, s. 372-379
 • Vural, S. (2017). Sosyal medyanın grafik tasarım sürecine yaratıcı katkısı. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-19-20 Mayıs 2017 Alanya. s.447-459
 • Yücel, D. (2012). Yeni medya sanatı ve yeni müze. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6215-0408
Author: Merve TINGIR (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serkan İLDEN
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 28, 2021

Bibtex @conference paper { akademiksanat772853, journal = {Akademik Sanat}, issn = {2458-8776}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {12 - 22}, doi = {}, title = {EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE}, key = {cite}, author = {Tıngır, Merve and İlden, Serkan} }
APA Tıngır, M , İlden, S . (2021). EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE . Akademik Sanat , (12) , 12-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akademiksanat/issue/62192/772853
MLA Tıngır, M , İlden, S . "EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE" . Akademik Sanat (2021 ): 12-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akademiksanat/issue/62192/772853>
Chicago Tıngır, M , İlden, S . "EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE". Akademik Sanat (2021 ): 12-22
RIS TY - JOUR T1 - EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE AU - Merve Tıngır , Serkan İlden Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Akademik Sanat JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 22 VL - IS - 12 SN - 2458-8776- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik Sanat EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE %A Merve Tıngır , Serkan İlden %T EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE %D 2021 %J Akademik Sanat %P 2458-8776- %V %N 12 %R %U
ISNAD Tıngır, Merve , İlden, Serkan . "EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE". Akademik Sanat / 12 (April 2021): 12-22 .
AMA Tıngır M , İlden S . EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE. Akademik Sanat. 2021; (12): 12-22.
Vancouver Tıngır M , İlden S . EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE. Akademik Sanat. 2021; (12): 12-22.
IEEE M. Tıngır and S. İlden , "EV MÜZECİLİĞİNDEN ÇEVRİMİÇİ SERGİLERE", Akademik Sanat, no. 12, pp. 12-22, Apr. 2021