PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tekstil Tasarımında Yeniden Üretimin Bir Araştırma Yöntemi Olarak Projelendirilmesi

Year 2011, Volume 4, Issue 7, 0 - 0, 22.03.2011

Abstract

Arkeolojik tekstil buluntular ve tarihi tekstiller, ait oldukları dönemin ticari, kültürel, teknik hatta antropolojik yapısıyla ilgili bilgiler verebilmektedir. Sağladıkları bilgiler çeşitli bilim dallarınca kullanılmaktadır. Eserlerin zamanın etkilerine karşı hassas olmaları nedeniyle müzelerde ve kazı alanlarında yapılacak analizlerin niteliğiönem kazanmaktadır. Müze kataloglarında yer alan künye bilgileri genellikle eserin tüm özelliklerini yansıtmamaktadır. Bu eserlerin bir üretim nesnesi olduğugöz önünde alındığında, günümüz tasarım eğitimi almış tekstil tasarımcı bir ekibin değerlendirmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Sinop'ta yapılmakta olan BalatlarKilisesi kazısında elde edilen arkeolojik tekstil buluntuları üzerinde, akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan tekstil tasarımcı bir ekibin çalışması işte bu nedenle planlanmıştır. Tarihsel tekstillerin mümkün olabilecek en kapsamlı şekilde incelenebileceği bir örnek proje oluşturulmuştur. Proje yeniden üretimin yapılabileceğitüm verileri sağlayacak bir analiz sürecini ele almaktadır. Çalışma süreci tüm hazırlık aşamaları ve ilkeleri ile ele alınacaktır. Konuşmanın ana ekseni; çalışmanınyöntemi, tasarımsal yaklaşımın algılandığı bir sistem önerisi üzerine kurulacaktır. Projede yer alan çalışma alanları ve ekibin uygulayacağı program, tablolarla aktarılacak, tekstil tasarımcının, tekstil kültürüne, tekstil tarihine doğrudan tasarımsal katkısının sağlanması akademik platformda tartışmaya sunulacaktır. Hedef, bu alanın tüm ilgilileri için bir farkındalık girişimi oluşturmaktır.

Year 2011, Volume 4, Issue 7, 0 - 0, 22.03.2011

Abstract

Details

Journal Section Articles
Authors

Günay ATALAYER İrem ARIKAN EKŞİ Başak ÖZKENDİRCİ>

Publication Date March 22, 2011
Submission Date July 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 4, Issue 7

Cite

APA İrem Arıkan Ekşi Başak Özkendirci, G. A. (2011). Tekstil Tasarımında Yeniden Üretimin Bir Araştırma Yöntemi Olarak Projelendirilmesi . Akdeniz Sanat , 4 (7) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akdenizsanat/issue/27654/291439

For the issue of Jaunary 2020, last date of submission is November 1. To this date, you can submit your papers via Dergipark.