Other
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sosyal CEO Kavramının Kurumsal İletişim Açısından Değerlendirilmesi

Year 2018, Issue 29. Özel Sayısı, 181 - 201, 01.11.2018
https://doi.org/10.31123/akil.454345

Abstract

Üst düzey yöneticiler, işletme sahipleri ve CEO (icradan ya da adanmışlıktan/bağlılıktan –engagement- sorumlu üst düzey yönetici) farklı paydaşlarla iletişimde sosyal medya platformlarından yararlanmaktadırlar.  Bu durum Sosyal CEO (sosyal medyada etkileşime girebilen, çalışanlarıyla etkileşimin önemine inanan, şeffaf, ilginç, tutkulu, faydalı bilgiyi paylaşan ve markalaşan CEO) kavramını bile ortaya çıkarmıştır. Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar sayesinde yöneticiler kişisel markalama, itibar yönetimi, kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler amaçlarından bazılarına ulaşabilmektedir. Araştırmada Fortune Türkiye dergisi tarafından yayınlanan Yılın İş İnsanları 2017 Listesindeki CEO’ların sosyal medyayı kullanımları incelenmiş ayrıca Sosyal CEO özelliğini taşımaya yaklaşan Türkiye’den bir CEO’nun Twitter paylaşımları kurumsal iletişim uygulamaları yönünden analiz edilmiştir.  

References

 • Bişkin, F., Kaya, Y. (2011). İş Yaşamında Kişisel Marka. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (21). 555-570.
 • Brandfog. CEOs social media and brand reputation survey, (Erişim Tarihi: 18/6/2018). http://brandfog.com/BRANDfog2016CEOSocialMediaSurvey.pdf.
 • Bilecik, E. (2018). Erol Bilecik’in web sitesi. (Erişim T. 20/6/2018). http://www.erolbilecik.com/Biyografi
 • Burdett, D.(28/9/2013). B2B social media – How to help your CEO find that lovin’ feelin’(Erişim T. 15/3/2018)https://www.business2community.com/social-media/b2b-social-media-help-ceo-find-lovin-feelin-0625196
 • Capital Dergisi. (25/3/2014). Sosyal CEO'nun itibara etkisi büyük. (Erişim T. 12/2/2018). https://www.capital.com.tr/capital-dergi/dijital/sosyal-ceonun-itibara-etkisi-buyuk-481423
 • Castells, M. (2008). The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global
 • Governence. The ANNALS of the American Academy o Political and Social Science, 616. 78-93.
 • Creative Commons. (2017). Mastering Strategic Management. University of Minnesota Libraries Publishing Libraries Publishing. (Erişim T. 17/8/2018). https://doi.org/10.24926/8668.1401.
 • Conner, C. (11/3/2018). How top CEOs leverage social media to build a following and brand loyalty. (Erişim T. 20/4/2018). https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2018/03/11/how-top-ceos-use-social-media-well/#615a190716a8Çekerol, K. (2009). Uzaktan Yüksek Eğitimde Kurumsal İletişim: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Sistemi Kurumsal İletişim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 6 (1). 227-240.
 • Damian. (15/11/2015) What is a Social CEO? (Erişim T. 20/2/2018). http://thesocialcsuite.net/the-characteristics-of-a-social-ceo/
 • Davis, A. (2006). Halkla İlişkilerin ABC’si. Kapital Medya: İstanbul.
 • Dijk, J. V. (1999). The Network Society. Sage Publications: USA.
 • Dillian, B. (12/6/2017). How the world’s top CEOs use social media. (Erişim T. 21/6/2018).https://contently.com/strategist/2017/06/12/ceos-use-social-media/
 • DOMO. (2017). 2016 Social CEO Report. (Erişim T. 20/3/2018). https://www.ceo.com/social-ceo-report-2016-report/76
 • Drumwright, H. (2014). The anatomy of a Social CEO. (Erişim T. 12/2/2018). https://www.wired.com/insights/2014/10/social-ceo/
 • Edelman, R. (2014). Edelman Trust Barometer. Erişim Tarihi 20/5/2018. http://www.edelman.com/p/6-a-m/2014-edelman-trust-barometer/
 • Eker, S. (2007). Provasız Hayatta Kişi Marka Olabilmek. Nobel: Ankara.
 • Fotrune Dergisi. (2018). Yılın iş insanları 2017. (Erişim T. 20/4/2018). http://fortuneturkey.com/fotohaber/yilin-is-insanlari-2017-49865
 • Fortune Dergisi. (2018). 40 Yaş Altı 40 2017. (Erişim T. 20/4/2018). http://fortuneturkey.com/fotohaber/40-yas-alti-40-2017-49454
 • Gates, B.(2018) . Bill Gates’in web sitesi, (Erişim T. 20/6/2018) https://www.gatesnotes.com/
 • Grunig, J. E. (1997). A Situational Theory of Publics: Conceptual History, Recent Challanges and New Research. In D. Moss, T. MacManus, D. Vercic (Eds.) Public Relations Research: An International Perspective (s. 3-46). International Thomson Business Press: Londra.
 • Goodman, M. B. (2006) “Communication Capital Modelling Corporate Communications As An Organizational Asset” Corporate Communications: An International Journal, 11(3), 197.
 • Girişimcilik Vakfı. (2018). (Erişim T. 20/6/2018). https://www.facebook.com/GirisimcilikVakfi/videos/2500518539965655/UzpfSTExMTA4ODczNDg5ODE1MzI6MjA4ODg4NzA4Nzg0ODIxNQ/
 • Hofstede, G. (1984). Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific J Manage. 1: s.81-89. https://doi.org/10.1007/BF01733682
 • Holtz, S. (2014). The Evolution of the Social Media Manager. Communication World. 31 (1), 9-11.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological Condition of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33. 692-724.
 • Kent M. L., Taylor M. (2002). Toward a Dialogic Theory of Public Relations. Public Relations Review, 28. 21–37.
 • Mancar, B. (14.3.2016), CEO’ların Sosyal Medya Raporu (2015). (Erişim T. 20/5/2018). http://www.webmasto.com/ceo-sosyal-medya-raporu-2015
 • Men, L.R., Stacks, D. (2014). The Effects of Authentic Leadership on Strategic Internal Communication and Employee-Organization Relationships. Journal of Public Relations Research, 26 (4). 301-324.
 • Men, L.R. (2015), The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style and effectiveness. Public Relations Review, 41. 461-471.
 • Men, L. R., Tsai, W.-H., S. (2016). Public Engagement with CEOs on Social Media: Motivations and Relational Outcomes. Public Relations Review, 42. 932-942.
 • Gökaliler, E. (2015). Dijital Çağda Değişen Pazarlama İletişimi Yaklaşımları: Gerçek Zamanlı Pazarlama. A. Z., Özgür, A. İşman, (Ed.). İletişim Çalışmaları, (ss.295-320). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları.
 • Özoran, A. B. (2017). Bir Halkla İlişkiler Ütopyası: Diyalojik Halkla İlişkiler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 53. 1-30 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/394826)
 • Piombino, K. (27/2/2015). /Why your CEO should be on social media? (Erişim T. 12/2/2018)https://www.prdaily.com/Main/Articles/18187.aspx
 • Sabancı.H. (2018). Hacı Sabancı’nın web sitesi. (Erişim T. 15/6/2018). http://www.hacisabanci.com
 • Sanchez, A. J. (2017). Engagement in Public Relations Discipline: Themes, Theoretical Perspectives and Methodological Approaches. Public Relations Review, 43. 934-944. Elsevier: USA.
 • Scott, D. M., (2011). Gerçek zamanlı pazarlama ve halkla ilişkiler, İstanbul: Media Cat.
 • Taşkıran, H. B. (2016). Kurumsal Algıların Yönetimi Açısından Sosyal Medya: Halkla İlişkiler Alanına Yönelik Bir Değerlendirme. A. Büyükarslan, A. M Kırık,. (Ed.). Sosyal Medya Araştırmaları 3 (ss. 367-396). İstanbul: Çizgi.
 • Taylor, M., Kent, M. L. (2014). Dialogic Engagement: Clarifying Foundational Concepts. Journal of Public Relations Research, 26 (5). 384-398.
 • Theunissen, P.,Wan Noordin, W. N. (2012). Revisiting the Concept "dialogue" in Public Relations. Public Relations Review, 38 (1). 5-13. DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.09.006
 • Twitter, https://twitter.com/
 • Vural, B., Bat, M. (2013). Kurumsal iletişim, Ankara: Nobel.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Year 2018, Issue 29. Özel Sayısı, 181 - 201, 01.11.2018
https://doi.org/10.31123/akil.454345

Abstract

References

 • Bişkin, F., Kaya, Y. (2011). İş Yaşamında Kişisel Marka. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (21). 555-570.
 • Brandfog. CEOs social media and brand reputation survey, (Erişim Tarihi: 18/6/2018). http://brandfog.com/BRANDfog2016CEOSocialMediaSurvey.pdf.
 • Bilecik, E. (2018). Erol Bilecik’in web sitesi. (Erişim T. 20/6/2018). http://www.erolbilecik.com/Biyografi
 • Burdett, D.(28/9/2013). B2B social media – How to help your CEO find that lovin’ feelin’(Erişim T. 15/3/2018)https://www.business2community.com/social-media/b2b-social-media-help-ceo-find-lovin-feelin-0625196
 • Capital Dergisi. (25/3/2014). Sosyal CEO'nun itibara etkisi büyük. (Erişim T. 12/2/2018). https://www.capital.com.tr/capital-dergi/dijital/sosyal-ceonun-itibara-etkisi-buyuk-481423
 • Castells, M. (2008). The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global
 • Governence. The ANNALS of the American Academy o Political and Social Science, 616. 78-93.
 • Creative Commons. (2017). Mastering Strategic Management. University of Minnesota Libraries Publishing Libraries Publishing. (Erişim T. 17/8/2018). https://doi.org/10.24926/8668.1401.
 • Conner, C. (11/3/2018). How top CEOs leverage social media to build a following and brand loyalty. (Erişim T. 20/4/2018). https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2018/03/11/how-top-ceos-use-social-media-well/#615a190716a8Çekerol, K. (2009). Uzaktan Yüksek Eğitimde Kurumsal İletişim: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Sistemi Kurumsal İletişim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 6 (1). 227-240.
 • Damian. (15/11/2015) What is a Social CEO? (Erişim T. 20/2/2018). http://thesocialcsuite.net/the-characteristics-of-a-social-ceo/
 • Davis, A. (2006). Halkla İlişkilerin ABC’si. Kapital Medya: İstanbul.
 • Dijk, J. V. (1999). The Network Society. Sage Publications: USA.
 • Dillian, B. (12/6/2017). How the world’s top CEOs use social media. (Erişim T. 21/6/2018).https://contently.com/strategist/2017/06/12/ceos-use-social-media/
 • DOMO. (2017). 2016 Social CEO Report. (Erişim T. 20/3/2018). https://www.ceo.com/social-ceo-report-2016-report/76
 • Drumwright, H. (2014). The anatomy of a Social CEO. (Erişim T. 12/2/2018). https://www.wired.com/insights/2014/10/social-ceo/
 • Edelman, R. (2014). Edelman Trust Barometer. Erişim Tarihi 20/5/2018. http://www.edelman.com/p/6-a-m/2014-edelman-trust-barometer/
 • Eker, S. (2007). Provasız Hayatta Kişi Marka Olabilmek. Nobel: Ankara.
 • Fotrune Dergisi. (2018). Yılın iş insanları 2017. (Erişim T. 20/4/2018). http://fortuneturkey.com/fotohaber/yilin-is-insanlari-2017-49865
 • Fortune Dergisi. (2018). 40 Yaş Altı 40 2017. (Erişim T. 20/4/2018). http://fortuneturkey.com/fotohaber/40-yas-alti-40-2017-49454
 • Gates, B.(2018) . Bill Gates’in web sitesi, (Erişim T. 20/6/2018) https://www.gatesnotes.com/
 • Grunig, J. E. (1997). A Situational Theory of Publics: Conceptual History, Recent Challanges and New Research. In D. Moss, T. MacManus, D. Vercic (Eds.) Public Relations Research: An International Perspective (s. 3-46). International Thomson Business Press: Londra.
 • Goodman, M. B. (2006) “Communication Capital Modelling Corporate Communications As An Organizational Asset” Corporate Communications: An International Journal, 11(3), 197.
 • Girişimcilik Vakfı. (2018). (Erişim T. 20/6/2018). https://www.facebook.com/GirisimcilikVakfi/videos/2500518539965655/UzpfSTExMTA4ODczNDg5ODE1MzI6MjA4ODg4NzA4Nzg0ODIxNQ/
 • Hofstede, G. (1984). Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific J Manage. 1: s.81-89. https://doi.org/10.1007/BF01733682
 • Holtz, S. (2014). The Evolution of the Social Media Manager. Communication World. 31 (1), 9-11.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological Condition of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33. 692-724.
 • Kent M. L., Taylor M. (2002). Toward a Dialogic Theory of Public Relations. Public Relations Review, 28. 21–37.
 • Mancar, B. (14.3.2016), CEO’ların Sosyal Medya Raporu (2015). (Erişim T. 20/5/2018). http://www.webmasto.com/ceo-sosyal-medya-raporu-2015
 • Men, L.R., Stacks, D. (2014). The Effects of Authentic Leadership on Strategic Internal Communication and Employee-Organization Relationships. Journal of Public Relations Research, 26 (4). 301-324.
 • Men, L.R. (2015), The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style and effectiveness. Public Relations Review, 41. 461-471.
 • Men, L. R., Tsai, W.-H., S. (2016). Public Engagement with CEOs on Social Media: Motivations and Relational Outcomes. Public Relations Review, 42. 932-942.
 • Gökaliler, E. (2015). Dijital Çağda Değişen Pazarlama İletişimi Yaklaşımları: Gerçek Zamanlı Pazarlama. A. Z., Özgür, A. İşman, (Ed.). İletişim Çalışmaları, (ss.295-320). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları.
 • Özoran, A. B. (2017). Bir Halkla İlişkiler Ütopyası: Diyalojik Halkla İlişkiler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 53. 1-30 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/394826)
 • Piombino, K. (27/2/2015). /Why your CEO should be on social media? (Erişim T. 12/2/2018)https://www.prdaily.com/Main/Articles/18187.aspx
 • Sabancı.H. (2018). Hacı Sabancı’nın web sitesi. (Erişim T. 15/6/2018). http://www.hacisabanci.com
 • Sanchez, A. J. (2017). Engagement in Public Relations Discipline: Themes, Theoretical Perspectives and Methodological Approaches. Public Relations Review, 43. 934-944. Elsevier: USA.
 • Scott, D. M., (2011). Gerçek zamanlı pazarlama ve halkla ilişkiler, İstanbul: Media Cat.
 • Taşkıran, H. B. (2016). Kurumsal Algıların Yönetimi Açısından Sosyal Medya: Halkla İlişkiler Alanına Yönelik Bir Değerlendirme. A. Büyükarslan, A. M Kırık,. (Ed.). Sosyal Medya Araştırmaları 3 (ss. 367-396). İstanbul: Çizgi.
 • Taylor, M., Kent, M. L. (2014). Dialogic Engagement: Clarifying Foundational Concepts. Journal of Public Relations Research, 26 (5). 384-398.
 • Theunissen, P.,Wan Noordin, W. N. (2012). Revisiting the Concept "dialogue" in Public Relations. Public Relations Review, 38 (1). 5-13. DOI: 10.1016/j.pubrev.2011.09.006
 • Twitter, https://twitter.com/
 • Vural, B., Bat, M. (2013). Kurumsal iletişim, Ankara: Nobel.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Published Date Kasım 2018
Journal Section Articles
Authors

Ferah ONAT>
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date November 1, 2018
Submission Date August 15, 2018
Acceptance Date October 5, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume , Issue 29. Özel Sayısı

Cite

APA Onat, F. (2018). Sosyal CEO Kavramının Kurumsal İletişim Açısından Değerlendirilmesi . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı , 181-201 . DOI: 10.31123/akil.454345