Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9718 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Akdeniz University | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/


Değerli Akademisyenler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 34. Sayısı için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi http://dergipark.gov.tr/akil adresinden 12 Ağustos-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Akdeniz University | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Cover Image


Değerli Akademisyenler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 34. Sayısı için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi http://dergipark.gov.tr/akil adresinden 12 Ağustos-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Dergisi Last Issue
Issue 33 - Jun 30, 2020
 1. Post-Truth Siyaset Bağlamında Yeni Medya: 2019 Yerel Seçimi Örneğinde Bir İnceleme
  Pages 11 - 34
  Ayşe Fulya ŞEN , Hacer TAŞDELEN
 2. Farklı Sektörlerdeki Çalışanların Gözünden İşveren Markası: İşveren Markası ve Kurum Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Pages 35 - 53
  Burcu ÖKSÜZ
 3. Siyasal Kampanyaların Geleceğinde Veri Temelli Yönelimler
  Pages 54 - 72
  Burcu ZEYBEK
 4. A Twitter-Based Analysis Of Hashtag And Mention Actions As An İndicator Of Turkish General Elections’ Outcomes
  Pages 73 - 90
  Enes ABANOZ
 5. Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin “Halkla İlişkiler” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Pages 91 - 105
  Ercan AKTAN , Murat KOÇYİĞİT , Veysel ÇAKMAK
 6. Halkla İlişkiler ve Kurumsal Yönetişim Bağlamında Sosyal Medyanın Kullanımı: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Facebook ve Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 106 - 128
  Ezel TÜRK , Ayhan BAYRAM
 7. Sosyal Medyadaki Kültürel Kimliklerin Dönüşümü Odaklı “Blogger Anne” Kimliklerinin İncelenmesi
  Pages 129 - 157
  Gözde YARDIM
 8. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Finansal Kriz İletişim Stratejileri
  Pages 158 - 177
  Hale BOZKURT
 9. Medyanın Bilimle İmtihanı: Türkiye'de Gazetelerde Yer Alan Bilim Haberleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 178 - 197
  Meltem ŞAHİN , Hülya ÖZTEKİN
 10. Sosyal Ağ Kullanımı: Sosyal Kazanımlar, Kendini Gerçekleştirme ve Aidiyet
  Pages 198 - 210
  Kemal ELCİYAR , Mestan KÜÇÜK
 11. Kamu Diplomasisinin Genişleyen Repertuarı: Medya Okuryazarlığı ve Doğruluk Kontrol Platformları
  Pages 211 - 229
  Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ
 12. Bahtinyen Karnavalesk Bağlamında Kült Film Kavramı
  Pages 230 - 250
  Mehmet SARI
 13. Öncü: 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi’nin Ardından Çıkan Bir Gazetenin Tarihi
  Pages 251 - 274
  Meltem ŞAHİN
 14. Bilimkurgu Sinemasında Başka Gezegenlere Göç: Beden, Kimlik ve Benlik Kavramları Çerçevesinde “Pandorum” Filmi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 275 - 295
  Mikail BOZ
 15. Sağlık Çalışanları Arasında Sosyal Medya Bağımlılığı: İki Boyutlu Benlik Saygısının Rolü
  Pages 296 - 317
  Şükrü BALCI , Enderhan KARAKOÇ , Nesrin ÖĞÜT
 16. Kitle ve Kültür Turizmi Bağlamında JollyTur ve EtsTur Seyahat Acentelerine Ait İnternet Reklamlarının İçerik Analizi
  Pages 318 - 337
  Zeynep Nihan BAKIR , Hasan Cem ÇELİK
Indexes and Platforms