Year 2019, Volume 19 , Issue 1, Pages 152 - 161 2019-05-28

Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması

Ebru Ersoy [1] , K. Tulühan YILMAZ [2] , Birsen Kesgin Atak [3] , Derya Gülçin [4]


Bu çalışma ile Aydın ili sınırları içinde yer alan, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Bafa Gölü Tabiat Parkı, Azap Gölü ve Büyük Menderes Nehrinin oluşturduğu su ve sulak alan sisteminde planlama çalışmalarına altlık oluşturabilecek bir habitat haritasının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla USGS EarthExplorer websitelerinden ücretsiz olarak temin edilen (11 Ağustos 2017 tarihli ve 10m yersel çözünürlüklü) Sentinel-2A uydu görüntüsü veriseti kullanılmıştır (USGS, 2018). Ayrıca, sınıflandırmanın doğruluğunu arttırmak amacıyla NASA Earthdata websitesinden ücretsiz olarak temin edilen 30m yersel çözünürlüklü ASTER Global DEM sayısal yükseklik modeli verisi (NASA Earthdata, 2018) ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı toprak haritalarından yararlanılmıştır. Habitat haritası, arazi çalışmalarına dayalı vejetasyon analizi kayıtlarından elde edilen bulgular ışığında e-Cognition yazılımında nesne tabanlı sınıflandırma yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Oluşturulan habitat haritasında 17 habitat sınıfı tanımlanmıştır. Sonuç olarak, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile birlikte dijital yükseklik modeli ile vejetasyon birimleri ve farklı toprak özelliklerinin sınıflandırma sürecine dâhil edilmesiyle, peyzajın birçok fiziksel özelliğinin de dikkate alındığı, doğruluk oranı yüksek habitat haritalarının elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.
Habitat haritası, Sentinel-2A, Nesne tabanlı sınıflandırma, e-Cognition
 • Anonim, 2008, Semra Kutlubay Planlama Bürosu, Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Araştırma Raporu.
 • Arı, Y., 2006. Ramsar Sözleşmesi´nin Doğa Koruma Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış. Doğu Coğrafya Dergisi, 11 (15), 275-302.
 • Atak, K.B. Barut, I., Sürücü, A. Z. and Nurlu, E. 2012. Historical Landscape Characterization of Aegean Harbors Since Ancient Time. ECLAS 2012 Conference, The Power of Landscape, September 19-22, 2012, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, POLAND.
 • Atalay, İ., 2008, Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Cilt II, META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir. 801.
 • Brückner, H., Müllenhoff, M., Gehrels, R., Herda, A., Knipping , M. and Vött , A. 2006. From Archipelago to Floodplain–Geographical and Ecological Changes in Miletus and its Environs During the last six Millennia (Western Anatolia, Turkey). Zeitschrift für Geomorphologie, N.F. 142, 63-83.
 • Brückner, H., Vött, A., Schriever, A. and Handl, M., 2005. Holocene delta progradation in the eastern Mediterranean–case studies in their historical context. Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens/Journal of Mediterranean geography, 104, 95-106.
 • Cilliers, S.S., Müller, N. and Drewes, E., 2004. Overview on urban nature conservation: situation in the western-grassland biome of South Africa. Urban Forestry & Urban Greening, 3(1), 49-62.
 • Congalton, R.G. and Green, K., 2008. Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices. CRC press. 200.
 • Durmuşkahya, C., 2000. Dilek Yarımadası- Büyük Menderes Deltası (Kuşadası- Aydın), Biyoçeşitliliği Üzerine İncelemeler, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 65.
 • Ersoy, E., 2008. Uydu görüntüsü kullanımıyla Aliağa (İzmir) Kıyı Bölgesi'nde ekolojik açıdan önemli biyotopların haritalanması, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 112.
 • Esbah, H., Deniz, B., Kara, B. and Kesgin, B., 2010. Analyzing landscape changes in the Bafa Lake Nature Park of Turkey using remote sensing and landscape structure metrics. Environmental Monitoring and Assessment, 165(1-4), 617-632.
 • Löfvenhaft, K., Björn, C. and Ihse, M., 2002. Biotope patterns in urban areas: a conceptual model integrating biodiversity issues in spatial planning. Landscape and Urban Planning, 58(2-4), 223-240.
 • Mathieu, R., Aryal, J. and Chong, A., 2007. Object-based classification of Ikonos imagery for mapping large-scale vegetation communities in urban areas. Sensors, 7(11), 2860-2880.
 • Müllenhoff, M., Handl , M., Knipping , M. and Brückner, H. 2004. The Evolution of Lake Bafa (Western Turkey)–Sedimentological, Microfaunal and Palynological Results. Coastline Reports, 1 (2004) 55-66.
 • Pillai, R.B., Weisberg, P.J. and Lingua, E., 2005, October. Object-oriented classification of repeat aerial photography for quantifying woodland expansion in central Nevada. In 20th Biennial Workshop on Aerial Photography, Videography, and High Resolution Digital Imagery for Resource Assessment, Waslaco, TX, October, 2-6.
 • Snedecor, G.W. and Cochran, W.C., 1969. Statistical methods 6th ed The Iowa State University Press Ames lowa USA.
 • Yarar M ve Magnin G. 1997. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. İstanbul: Doğal Hayatı Koruma Derneği.
 • Yılmaz, K.T., Alphan, H., Berberoğlu,S., İzcankurtaran, Y., 2005. “Bitki Örtüsünün Haritalanmasında Uydu Verilerinin Kullanımı: Çukurova Kıyı Alanı Örneği”, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 20 (1), 11-20.
 • Yılmaz, T., 1986, Buca Yerleim Merkezinde Ekoloji Yönünden Önemli Biyotoplar Üzerinde Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, İzmir. 44.
 • Yilmaz, Kemal T., Kosztolanyi A., Alphan, H., Akça, E., Çevik, C., Çakan, H., Ünlükaplan, Y. & Kapur, S., 2011. Short Term Monitoring of Tuz Gölü Lagoon and Adjacent Coastal Habitat Complex for Wetland Management / Mediterranean Coast of Turkey. MEDECOS XII Linking Science to Resource Management, The International Mediterranean Ecosystems Conference. 6-9 September 2011, UCLA, Los Angeles California.
 • İnternet kaynaklarıhttps://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certified_e.pdf, (19.10.2018)
 • http://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Aydin2015.pdf, (05.06.2017)
 • https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/Sentinel-2_User_Handbook, (05.07.2017)
 • http://www.dilekyarimadasi.gov.tr/hakkimizda.asp?id=1, (05.06.2018)
 • http://www.dilekyarimadasi.gov.tr/hakkimizda.asp?id=2, (05.06.2018)
 • https://earthexplorer.usgs.gov/, (13.06.2017)
 • https://earthdata.nasa.gov/ , (13.06.2017)
 • http://www.ekodosd.org/index.php/azap-goelue, (10.04.2018)
 • http://www.ekodosd.org/index.php/bafa-goelue-tabiat-park, (10.04.2018)
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2945-3885
Author: Ebru Ersoy (Primary Author)
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: K. Tulühan YILMAZ
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Author: Birsen Kesgin Atak
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Author: Derya Gülçin
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : November 22, 2018
Publication Date : May 28, 2019

Bibtex @research article { akufemubid486691, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {152 - 161}, doi = {}, title = {Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması}, key = {cite}, author = {Ersoy, Ebru and YILMAZ, K. Tulühan and Kesgin Atak, Birsen and Gülçin, Derya} }
APA Ersoy, E , YILMAZ, K , Kesgin Atak, B , Gülçin, D . (2019). Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 19 (1) , 152-161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/45488/486691
MLA Ersoy, E , YILMAZ, K , Kesgin Atak, B , Gülçin, D . "Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 152-161 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/45488/486691>
Chicago Ersoy, E , YILMAZ, K , Kesgin Atak, B , Gülçin, D . "Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2019 ): 152-161
RIS TY - JOUR T1 - Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması AU - Ebru Ersoy , K. Tulühan YILMAZ , Birsen Kesgin Atak , Derya Gülçin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 152 EP - 161 VL - 19 IS - 1 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması %A Ebru Ersoy , K. Tulühan YILMAZ , Birsen Kesgin Atak , Derya Gülçin %T Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Ersoy, Ebru , YILMAZ, K. Tulühan , Kesgin Atak, Birsen , Gülçin, Derya . "Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 1 (May 2019): 152-161 .
AMA Ersoy E , YILMAZ K , Kesgin Atak B , Gülçin D . Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(1): 152-161.
Vancouver Ersoy E , YILMAZ K , Kesgin Atak B , Gülçin D . Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 19(1): 161-152.