Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3367 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


“Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”, 1999 yılından bu yana yılda 2 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam etmekte idi. Dergimiz Ocak 2013’den itibaren isim değiştirerek “Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak yayın hayatına devam edecektir. Dergimiz yine yılda 2 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edecek ve makaleler aynı sistemle en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Dergimizde makale değerlendirme sürecinin daha şeffaflaştırılması ve hızlandırılması için Şubat 2013 itibarıyla çevrimiçi (online) makale değerlendirme ve takip sistemi uygulamaya alınmıştır.

Ocak 2015 itibaren dergimiz; gerek hızlı ve kolay yayın kabulü ve yayınlanma süreci ile yazarlara ve gerekse yapılan çalışmalara pratik ulaşma imkânları nedeniyle okuyuculara birçok avantajlar sağlayan; elektronik dergi (e-ISSN: 2149-3367) olarak yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edilir. Yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de yazarların adlarını göremez. Çalışmalar en az iki hakemli olarak değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan (http://dergipark.gov.tr/akufemubid) kayıt yaptırarak, özgün bilimsel makalelerini çevrimiçi olarak gönderebilir ve süreci takip edebilirler. Özellikle lisansüstü tezlerden hazırlanan yayınlar veya bu tezlerin bir alt çalışması olarak yapılan özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Ocak 2020 yılından itibaren dergimizde; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edilmektedir.

Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


“Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi”, 1999 yılından bu yana yılda 2 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makalelerle yayın hayatına devam etmekte idi. Dergimiz Ocak 2013’den itibaren isim değiştirerek “Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak yayın hayatına devam edecektir. Dergimiz yine yılda 2 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edecek ve makaleler aynı sistemle en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Dergimizde makale değerlendirme sürecinin daha şeffaflaştırılması ve hızlandırılması için Şubat 2013 itibarıyla çevrimiçi (online) makale değerlendirme ve takip sistemi uygulamaya alınmıştır.

Ocak 2015 itibaren dergimiz; gerek hızlı ve kolay yayın kabulü ve yayınlanma süreci ile yazarlara ve gerekse yapılan çalışmalara pratik ulaşma imkânları nedeniyle okuyuculara birçok avantajlar sağlayan; elektronik dergi (e-ISSN: 2149-3367) olarak yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edilir. Yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de yazarların adlarını göremez. Çalışmalar en az iki hakemli olarak değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan (http://dergipark.gov.tr/akufemubid) kayıt yaptırarak, özgün bilimsel makalelerini çevrimiçi olarak gönderebilir ve süreci takip edebilirler. Özellikle lisansüstü tezlerden hazırlanan yayınlar veya bu tezlerin bir alt çalışması olarak yapılan özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Ocak 2020 yılından itibaren dergimizde; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul edilmektedir.

Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Volume 19 - Issue 3 - Dec 31, 2019
 1. Organize Sanayi Bölgesi (Uşak) Atıklarından Kurşun (Pb) Biyobirikimi Yapabilen Bakterilerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
  Pages 496 - 507
  Ferruh AŞÇI , Gülderen UYSAL AKKUŞ , Safiye Elif KORCAN , Büşra AYDIN , Gamze Kübra ÇETİN , Nazife ALPASLAN
 2. Değirmendere Kanyonu Florası
  Pages 508 - 532
  Mustafa KARGIOĞLU , İlker BAYGÜL
 3. Earthworm (Clitellata; Megadrili) Records from Eskişehir Province
  Pages 533 - 535
  İbrahim Mete MISIRLIOĞLU , Hristo VALCHOVSKI
 4. Dönen Kare Çubuklu İki Boyutlu Fononik Kristalin Dispersiyon Özellikleri
  Pages 536 - 543
  Selami PALAZ , Oral OLTULU , Amirullah M. MAMEDOV
 5. Kalkon ve Hidroksil Yan Grupları İçeren Yeni Metakrilat Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Elektriksel Davranışları
  Pages 544 - 555
  Fatih BİRYAN
 6. 3-Metil-4-[4-(dimetilamino)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on’un Bazı Deneysel Ölçümleri ve Teorik Çalışmaları
  Pages 556 - 570
  Hilal MEDETALİBEYOĞLU , Haydar YÜKSEK
 7. Tekirdağ Kıyı Bölgesinden Toplanan Balıklarda Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK)
  Pages 571 - 579
  Ayşe Handan Dökmeci , Temine ŞABUDAK , Aslı ŞİMŞEK ÖZBEK
 8. Tiyazol Tabanlı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivite Çalışmaları
  Pages 580 - 585
  İbrahim YILMAZ , Alaaddin ÇUKUROVALI
 9. Süperkapasitör Uygulamaları için Nikel/Nikel Köpük Elektrodun İyonik Sıvı İçerisinden Elektrokimyasal Olarak Sentezi
  Pages 586 - 594
  Naime ÖZDEMİR , Perihan YILMAZ ERDOĞAN , Huseyin ZENGİN , Abdulcabbar YAVUZ
 10. Aralık Tip II Genelleştirilmiş Çan Şekilli Bulanık Sayının Aralık Yakınsaması
  Pages 595 - 600
  Sinem PEKER , Efendi NASİBOV (NASİBOĞLU)
 11. Homojen Fonksiyonları Lineer Olan Halkalara Tam Dik İdempotent Kümeleri Üzerine
  Pages 601 - 604
  Necat GÖRENTAŞ
 12. Minkowski Uzayında Sabit Eğrilikli İnvolüt-Evolüt Eğri Çiftleri için Bazı Karakterizasyonlar
  Pages 605 - 614
  Melek ERDOĞDU , Ayşe YAVUZ
 13. (1/G')-Açılım Metodunu Kullanarak Sawada–Kotera Denkleminin Hiperbolik Yürüyen Dalga Çözümleri
  Pages 615 - 619
  Hülya DURUR , Asıf YOKUŞ
 14. Bishop Çatısına Göre AW(k)-Tipinden Eğriler
  Pages 620 - 625
  İlim KİŞİ , Günay ÖZTÜRK
 15. Yardımcı Denklem Yöntemi Yardımı ile Kesirli Mertebeden Kısmi Diferansiyel Denklemlerinin Analitik Çözümleri
  Pages 626 - 634
  Sera YILMAZ , Orkun TAŞBOZAN
 16. Kenmotsu Manifoldlarda Konformal Ricci Solitonlar
  Pages 635 - 642
  Gülhan AYAR
 17. Olasılık Okuryazarlık Testinin Madde Tepki Kuramına Dayalı Yöntemler ile Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi
  Pages 643 - 652
  Burcu HASANÇEBİ , Yüksel TERZİ , Zafer KÜÇÜK
 18. Stabilized Finite Element Methods for Predator-Prey Systems
  Pages 653 - 661
  Ali ŞENDUR
 19. Çok Katmanlı Perceptron Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Maya Hücrelerinin Yaşam Döngüsü Parametrelerinin Araştırılması
  Pages 662 - 668
  Eyyüp GÜLBANDILAR , Serel ÖZMEN AKYOL , Aysel GÜLBANDILAR , Gıyasettin ÖZCAN , Necati KARAKUŞ
 20. Uzaktan Algılama Görüntülerinin Evrişimsel Sinir Ağları ve Komşuluk Bileşen Analizi Tabanlı Özniteliklerinin Sınıflandırılması
  Pages 669 - 675
  Fatih ÖZYURT
 21. Gerçek Zamanlı Sürüş Verileri ile Sürücü Davranışlarının Belirlenmesi
  Pages 676 - 681
  Tuba Nur SERTTAŞ , Ömer Nezih GEREK , Fatih Onur HOCAOĞLU
 22. Performance Analysis of Error-Based and User-Defined Objective Functions for a Particle Swarm Optimization Tuned PID Controller with Derivative Filter
  Pages 682 - 689
  Erdinç ŞAHİN , Mustafa Şinasi AYAS
 23. Performing Speed Control of a DC Motor with Auto-Tuning PID
  Pages 690 - 696
  Said Mahmut ÇINAR , Zekeriya BALCI , İsmail YABANOVA
 24. H2SO4 ile Aktive Edilen Fıstık Kabuğu Kullanılarak Sürekli Sistem Kolonda Sucul Çözeltiden Asidik Boya Giderimi
  Pages 697 - 708
  İlknur ŞENTÜRK , Mazen ALZEIN
 25. Pectin Based Edible Coating Application on Fresh-Cut Deveci Pears
  Pages 709 - 715
  Dilek Demirbüker KAVAK
 26. Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto ve Lidar Verisinden Hough Dönüşümü ve Algısal Gruplama Kuralları ile Bina Sınırlarının Çıkarımı
  Pages 716 - 731
  Gizem KARAKAŞ , Mustafa TÜRKER
 27. GPS İyonosfer Geçiş Noktalarının Toplam Elektron Yoğunluğunu Hesaplama Yazılımı
  Pages 732 - 742
  Sermet ÖĞÜTÇÜ
 28. Coğrafi Bilgi Sistemleri Ağ Analizinde Anlık Dinamik Sorgulama Simülasyonu
  Pages 743 - 749
  Ahmet USLU , Hasan Burak ÖZMEN , Hakan UYGUÇGİL
 29. Türkiye’de Solunum Sistemine Bağlı Ölüm Oranlarının Mekansal Kümelenmelerinin İncelenmesi
  Pages 750 - 761
  Mustafa YALÇIN , Kaan KAYA
 30. Jeodezik Yöntemlerle Deprem Tekrarlama Periyotlarının Belirlenmesi: Alaşehir Bölgesi Örneği
  Pages 762 - 768
  İbrahim TİRYAKİOĞLU , Ali İhsan UMUTLU , Fatih POYRAZ
 31. Işınım Transferi Denklemi Baz Alınarak Yer Yüzey Sıcaklığının Landsat-8 Uydu Verileri ile Haritalanması
  Pages 769 - 777
  Aliihsan ŞEKERTEKİN
 32. Aydın İli Örneğinde Karbon Depolama Potansiyelinin Mekansal ve Zamansal Analizi
  Pages 778 - 786
  Birsen KESGİN ATAK , Ebru ERSOY TONYALOĞLU
 33. Biri Doğuda Diğeri Batıda, İki Rasathane, İki Rasıt ve Bir Kuyrukluyıldız
  Pages 787 - 795
  Ramazan Gürsel HOŞBAŞ , Atınç PIRTI
 34. Kanca Ucu Tipinin Çelik Tel Donatılı Betonların Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Pages 796 - 803
  Eyüp TAŞKAN , Yunus GÜNDÜZ , Yuşa ŞAHİN
 35. Yüksek Sıcaklığın Cam Elyaf Takviyeli Polimer Donatı ile Beton Arasındaki Aderans Dayanımına Etkisi
  Pages 804 - 813
  Zeynep ALGIN , Kasım MERMERDAŞ , Mehmet ŞEKER
 36. Viskoz Sönümleyicilerin Burulma Düzensizliği Bulunan Çelik Yapılardaki Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 814 - 823
  Murat HİÇYILMAZ , Mizan DOĞAN , Hasan GÖNEN
 37. Sülfatlı Ortamda Kür Edilen Kireç – Alçı – Çimento Kompozit Malzeme Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 824 - 833
  Gökhan GÖRHAN , Beyza ÖZTEL , Fatma Nur KAZMACI
 38. Alçı Esaslı Mineral İşlem Atığının Ticari Alçı Bünyelerde Kullanım Şartlarının Araştırılması
  Pages 834 - 842
  Mustafa Serhat BAŞPINAR , Mustafa AYTEKİN
 39. Cam Küre Takviyeli Polipropilen Kompozit Malzemelerin Delaminasyon Faktörünün Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 843 - 849
  Fatih ÖZKAYA , Fatih ÖZEN , Erdinç İLHAN , Salim ASLANLAR
 40. Pirolitik Karbon Siyahının Rafinasyonu Ve Kauçuk Sektöründe Kullanımı
  Pages 850 - 860
  Ufuk Sancar VURAL
 41. Şeftali Çekirdeği Kabuğu Kullanarak Metilen Mavisi Boyasının Giderilmesi İçin Sabit Yataklı Kolonun Adsorpsiyon Performansı
  Pages 861 - 870
  İbrahim POLAT , Ramazan ORHAN
 42. Synthesis of Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ) Ceramic Powder Using Modified Sol-Gel Method
  Pages 871 - 875
  Aysu AYDINOĞLU , Afife Binnaz HAZAR YORUÇ
 43. Hava Soğutmalı Bir Benzin Motorunda Lpg Uygulamasının Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi
  Pages 876 - 883
  Mehmet KUNT , İbrahim MUTLU , Yaşar Önder ÖZGÖREN , Şükrü Ayhan BAYDIR , Muhammed ARSLAN
 44. Taşıt Emisyonlarının Mikroyapı Analizi
  Pages 884 - 893
  Bekir GÜNEY , Hanifi KÜÇÜKSARIYILDIZ
 45. Classification of Dermatological Data with Self Organizing Maps and Support Vector Machine
  Pages 894 - 901
  Uğur FİDAN , Esma UZUNHİSARCIKLI , İsmail ÇALIKUŞU
 46. Kendi Ağırlığının İkiz Dairesel Dolgular İçeren Eğilme Altındaki Öngerilmeli Şerit-Plağın Statik Analizine Etkisi
  Pages 902 - 913
  Ulku BABUSCU YESIL , Nazmiye YAHNIOGLU
 47. Altı Farklı Rezene (Foeniculum vulgare Miller) Popülasyonu Üzerine Karyolojik Araştırmalar
  Pages 914 - 920
  Osman GEDİK , Ömer Süha USLU , Fatih KILLI , Ali Rahmi KAYA , Adem EROL , Kübra KARATAYLI , Başak ÖZYILMAZ
Indexes and Platforms