Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle makale kabulü durdurulmuştur.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale yoğunluğu nedeniyle makale kabulü durdurulmuştur.


Volume 20 - Issue 2 - May 20, 2020
 1. Su Rezervuarlarının Kalitesinin Değerlendirilebilmesi İçin Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerin Kullanılması: Yamula Baraj Gölü Örneği
  Pages 189 - 195
  Musa KAR , Zeliha LEBLEBİCİ
 2. Charged Particle Interactions of Human Organs and Tissues in Heavy Ion Therapy; Effective Atomic Number and Electron Density
  Pages 196 - 206
  Mehmet BÜYÜKYILDIZ
 3. Sezgisel Fuzzy Normlu Uzaylarda I-Lacunary İstatiksel Yakınsaklık
  Pages 207 - 212
  Ömer KİŞİ
 4. Kesirli Mertebe Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Ayrık Homotopi Perturbasyon Metodu ile Çözümü
  Pages 213 - 221
  Figen ÖZPINAR
 5. Dynamıc Optımızatıon of Image Brıgthness Level Wıth Optımal Gamma Value Assessment (OGVA) Method
  Pages 222 - 228
  Barbaros PREVEZE
 6. Sınır Elemanları Yöntemiyle MEMS Plakası Dışında Oluşan Manyetostatik Potansiyel Analizi
  Pages 229 - 236
  Ramazan SOLMAZ , Fevzi HANSU
 7. Bir Termik Enerji Santralinde Ana Buhar Sıcaklığı Parametresinin YSA ve ARIMA Yöntemleriyle Modellenmesi ve Kestirim Performanslarının Araştırılması
  Pages 237 - 249
  Yasin TUNÇKAYA
 8. TUSAGA-Aktif Noktaları Kullanılarak Bölgesel TEC Değerinin Belirlenmesi
  Pages 250 - 266
  Sercan BÜLBÜL
 9. CSF (Cloth simulation filtering) Algoritmasının Zemin Noktalarını Filtrelemedeki Performans Analizi
  Pages 267 - 275
  Lütfiye KARASAKA , Sultan Hilal KELEŞ
 10. Sosyal Medyanın Gönüllü Coğrafi Veri Olarak Kullanımı ve Sosyal Medya Verilerinden Coğrafya Sözlüğü Üretimi
  Pages 276 - 286
  Ayşe Giz GÜLNERMAN , Himmet KARAMAN
 11. Öğütülmüş Kolemanit Minerali İkameli Beton Yollardaki Aşınma Kaybının Araştırılması
  Pages 287 - 295
  Tuba KÜTÜK SERT, Cuma KARA , Sezai KÜTÜK
 12. Rijitleştirme Levhalı Sıvı Depolama Tankının Yapısal Davranışının Dalga Yükü Altında İncelenmesi
  Pages 296 - 303
  Mehmet Erkan EFE , Devran ÇELİK , Tevfik Burak KOCAMAN , Kılıç Yasin ARSLAN
 13. Fresh and Hardened Behaviour of Self-Compacted Concrete with Different Mineral Additives
  Pages 304 - 309
  Cenk KARAKURT
 14. Yeşilırmak Nehri Akış Verisi Tahmininin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Karınca Aslanı Algoritması ile Zaman Gecikmesi Boyutunun Optimizasyonu
  Pages 310 - 318
  Fatih Ahmet ŞENEL , Tülay Suğra KÜÇÜKERDEM ÖZTÜRK , Kemal SAPLIOĞLU
 15. Koloidal Tek Tabaka Transferine Dayalı Metalik Nano Şablonların Biyosensör Yüzeyler Olarak Hazırlanması
  Pages 319 - 330
  Numan GÖZÜBENLİ
 16. Effects of Various Cleaning Chemicals on the Surface Properties of Marbles
  Pages 331 - 339
  Harun Reşit CEYLAN , Hakan ÇİFTÇİ , Mustafa GÜRSOY , Zeyni ARSOY , Atilla EVCİN , Bahri ERSOY
 17. Doğal Taşların Dairesel Testereli Kesiminde Birim Enerjinin Kesim ve Ortam Parametrelerinden Kestirimi
  Pages 340 - 347
  Fatih BAYRAM
 18. Nefelin Siyenitten Fe2O3+TiO2 Uzaklaştırılmasında Kuru Manyetik Ayırmanın Etkisi
  Pages 348 - 355
  Mustafa ÇINAR
 19. Taşıtlarda Farklı Frenleme Basınçlarında Yakıt Tüketimi ve Fren Kuvvetlerinin Karşılaştırılması
  Pages 356 - 361
  Hüseyin BAYRAKÇEKEN , Hicri YAVUZ , Faruk Emre AYSAL , Tuğçe TÜRKBAY
 20. VVER-1200 Tipi Nükleer Reaktörün Kullanılmış Yakıtları İçin Depolama Tesisi Modeli Geliştirilmesi ve Maliyet Analizi
  Pages 362 - 373
  Banu BULUT ACAR
Indexes and Platforms