Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale kabulü devam etmektedir. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 


Dikkat: Makale kabulü devam etmektedir. 

Volume 20 - Issue 5 - Nov 30, 2020
 1. A Contribution to the Flora of the Region Between İnceburun (Kaş) and Çayağzı (Demre) (Antalya-Turkey)
  Pages 768 - 782
  Özal GÜNER , Özlem ÇETİN
 2. CuxZn1-xS İnce Filmlerin Hazırlanması ve Fiziksel Karakterizasyonu: Güneş Pillerinde Tampon Tabaka Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması
  Pages 783 - 793
  Özge ERKEN
 3. Reaktif Red 180 Boyar Maddesi İçeren Sulu Çözeltilerin Fotokatalitik ve Foto-Fenton Prosesleriyle Renk ve KOİ Gideriminin Karşılaştırmalı İncelenmesi
  Pages 794 - 801
  İ̇brahim DEMİR , Yasin AYTEPE
 4. Poli (Vinil klorür)/Fe3O4 Manyetik Nanopartikül Kompozitlerinin Sentezi, Termal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 802 - 809
  Mustafa Ersin PEKDEMİR
 5. Amalgam Uzaylarındaki Bazı Çarpanlar ve Rölatif Tamlanış Üzerine
  Pages 810 - 814
  Cihan UNAL
 6. Near Soft Bağlantılılık
  Pages 815 - 818
  Hatice TAŞBOZAN
 7. Verilen Bir Eğri Boyunca Gauss Eğriliği Sabit Olan Yüzeyler
  Pages 819 - 823
  Ergin BAYRAM
 8. Tarım Sigortası Gerekliliğinin Oyun Teorisi Yardımıyla Gösterilmesi: Matris Norm Yaklaşımı
  Pages 824 - 831
  Burhaneddin İZGİ , Murat ÖZKAYA
 9. Hedef Tespiti için Yere Nüfuz Eden Radar Verisinde Ön işleme Algoritmalarının Karşılaştırılması
  Pages 832 - 843
  Selda GÜNEY , Deniz ÇOLAK
 10. Antarktika Kıtasında Hassas Nokta Konumlama (Precise Point Positioning-PPP) Tekniğinin Performansının İncelenmesi
  Pages 844 - 856
  Serdar EROL , Bilal MUTLU , Bihter EROL , Serkan KATIGÖZ , Reha Metin ALKAN
 11. Arazi Toplulaştırma Projelerinde Mülakat ve Blok Öncelik Esaslı Dağıtım Modellerinin Karşılaştırılması: Aydın İli Örneği
  Pages 857 - 872
  Fatih İŞCAN , Ayşe Nur ÇİYLEZ , Dilşah ERKEK , Sultan ÇİNAR
 12. Comparative Design and Economic Analysis of Asphalt and Concrete Overlays for Airfield Pavements
  Pages 873 - 882
  Orhan KAYA
 13. Kalsiyum Karbonatın Polimorfik Faz Dönüşümünün Prolin Varlığında İncelenmesi
  Pages 883 - 891
  Sevgi POLAT , Bahar DEMİRAY , Berfin TEKİN , Merve KARDAŞ
 14. Atık Mermer Tozu Katalizörlüğünde Haşhaş Yağından Biyodizel Eldesi
  Pages 892 - 899
  Oğuzhan ALAGÖZ , Nur Seda ŞAHİN
 15. Mevlana Kubbe-i Hadra (Konya) Dış Duvarının 1912 ve 1965 Yıllarındaki Onarımlarında Kullanılan Çinilerin Karakterizasyonu
  Pages 900 - 907
  Çetin ÖZTÜRK
 16. Bir Bor Sahasının Rezervinin Belirlenmesine Damar Yüzeylerinin Farklı Tekniklerle Modellenmesinin Etkisi
  Pages 908 - 916
  Ali ATAŞ , İrfan ENGIN
 17. Granitik Buzul Çakıllarında Zirkon Tipolojisi Çalışması: Toridler’den Örnek Bir Çalışma (Türkiye)
  Pages 917 - 930
  Serhat KÖKSAL
 18. Boyuna Uzatılmış Yüzeylerde Dikdörtgensel Oyukların Isı Atımına Etkisi: Bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi
  Pages 931 - 940
  Erdem CUCE
 19. Kaplama Yapılmış Enjektör Gövde Millerinin Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması
  Pages 941 - 950
  Hüseyin BAYRAKÇEKEN , Recai KUŞ , Seyit AYTEKİN
 20. Karayolu Projelerinin Tasarımındaki Harita Üretim Tekniklerinin Kalite Fonksiyon Yayılımı Sistematiğinde Araştırılması
  Pages 951 - 962
  Aytuğ Görkem KALAK , Hikmet ERBIYIK , Eray CAN
Indexes and Platforms