Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.
Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.
Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. 

Volume 20 - Issue 1 - Mar 17, 2020
 1. Bordetella pertussis’e Ait Varsayımsal Dış Zar Proteini D (BopD), Varsayımsal Dış Zar Proteini N (BopN), Lösin/ İzolösin/ Valin Bağlanma Proteini (LivJ) ve Tip 2 Fimbriya (Fim2)’nin Rekombinant Olarak İfade Edilmesi
  Pages 1 - 9
  Burcu Emine TEFON ÖZTÜRK
 2. Genetic Variation among Turkish Maize (Zea mays L.) Hybrids for Tolerance to Chilling Stress
  Pages 10 - 18
  Fatma AYDİNOGLU , Ömer İLTAŞ
 3. Katyonik Surfaktan Varlığında Kalem Grafit Elektrot Yüzeyinde Epirubisin’in Sıyırma Voltametrisi ile Miktar Tayini
  Pages 19 - 29
  Pınar TALAY PINAR , Yavuz YARDIM
 4. Kükürt İçeren Ligand ve Bakır Kompleksine Ait Antioksidan ve Topoizomeraz I İnhibitör Aktivitelerin Karşılaştırılması
  Pages 30 - 34
  Ufuk YILDIZ
 5. Modification of Coupled Drinfel’d-Sokolov-Wilson Equation and Approximate Solutions by Optimal Perturbation Iteration Method
  Pages 35 - 40
  Sinan DENİZ
 6. Çift diziler için αβ-istatistiksel E-yakınsaklık
  Pages 41 - 46
  Yurdal SEVER
 7. Büyük Ölçekli Etki Enbüyükleme Problemi İçin Lagrange Gevşetmesi Tabanlı Etkin Bir Çözüm Yöntemi
  Pages 47 - 58
  Evren GÜNEY
 8. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Kitlesel Değerleme: Elazığ İli Cumhuriyet Mahallesi Örneği
  Pages 59 - 71
  İrem ÖZOK YAZICI , Faik Ahmet SESLİ
 9. Antarktika’da Araştırma İstasyonu Kurmak için En Uygun Yer Seçimi: Türkiye Örneği
  Pages 72 - 82
  Müge ŞENEL , Hasan Hakan YAVAŞOĞLU
 10. Geopolimer Harç Özelliklerine Metakaolin Kalsinasyon Sıcaklığının Etkisi
  Pages 83 - 89
  Gökhan GÖRHAN
 11. Poliolefin Modifiye Bitümün Marshall Stabilitesi Üzerindeki Etkisi
  Pages 90 - 95
  Muhammet Mevlüt AKMAZ , Osman Nuri ÇELİK
 12. 3-[(E)-2-(4-fenil-1,3-tiyazol-2-yl)hidrazin-1-yiliden]-indolin-2-on Bileşiğinin Tautomer Yapısı Üzerinde Gaz ve Katı Fazında Teorik Hesaplamalar
  Pages 96 - 102
  Tuncay KARAKURT
 13. Tergitol Konsantrasyonun Ni-B/hBN Kompozit Kaplamaların Elektrodepolanması Üzerine Etkisi
  Pages 103 - 110
  Ali TOZAR
 14. Türk Pomza Mineralinin Modifikasyonu ve Poli (Laktik Asit) Bazlı Biyo-Kompozit Malzemelerinde Eklenti Olarak Kullanımı
  Pages 111 - 117
  Ali Sinan DİKE
 15. Alümina Takviyeli Alüminyum Esaslı Kompozit Malzemelerin Polipirol ile Kaplanması ve Korozyon Davranışının İncelenmesi
  Pages 118 - 128
  Kubilay KARACİF , Hasan KARABULUT
 16. Uçucu Kül Tabanlı Jeopolimerlerin Çiçeklenme Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi
  Pages 129 - 137
  Cansu KURTULUS , Mustafa Serhat BAŞPINAR
 17. Frekans Oranı Metodu ve Bayesyen Olasılık Modeli Kullanılarak Samsun İli Vezirköprü İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi
  Pages 138 - 154
  Cem KILIÇOĞLU
 18. Microstructural and Mechanical Properties of Nd:YAG Laser Welded Dissimilar DP600-DP1000 Steel Sheets
  Pages 155 - 164
  Oğuz TUNÇEL , Hakan AYDIN , Şükriye ÇETİN
 19. Batum Döngüsünün Zamansal ve Alansal Değişkenliğinin Sayısal Okyanus Modeli ile Belirlenmesi
  Pages 165 - 173
  Bilge TUTAK
 20. Biyoklimatik Konfor ve Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkinin CBS ve UA Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi: İzmir İli Örneği
  Pages 174 - 188
  Elif ERKEK , Özge KALAYCI , Neşe BAŞARAN , Ayça ÖNER , Rutkay ATUN , Hande LAMBA , Hakan UYGUÇGİL , Saye Nihan ÇABUK , Balca AĞAÇSAPAN
Indexes and Platforms