Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2149-3367 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi; Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından 1999'dan bu yana Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları yayınlayan, bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Ocak 2020 yılından itibaren dergimiz; yılda 6 sayı (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık) olmak üzere özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir.


Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. Volume 20 - Issue 6 - Dec 31, 2020
 1. Genotoxic Evaluation of Bentazone and Chloridazon Herbicides in Eisenia hortensis Coelomocytes
  Pages 963 - 967
  Sevgi ULUKÜTÜK, İ̇brahim Hakkı CİĞERCİ
 2. Basic Properties of Statistical Epi-Convergence
  Pages 968 - 974
  Şükrü TORTOP
 3. Alfa Kenmotsu Pseudo Metrik Manifoldlar Üzerine
  Pages 975 - 982
  Sermin ÖZTÜRK, Hakan ÖZTÜRK
 4. Skew Hurwitz Polinom Halkası Terslenebilir Olan Halkalar ve Genişlemeleri
  Pages 983 - 990
  Fatma KAYNARCA
 5. Bulanık Mantık ile Sanayii Sektöründe ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulaması
  Pages 991 - 1013
  Çetin Önder İNCEKARA
 6. Deprem ve Troposfer İlişkisi: Şili Örneği
  Pages 1014 - 1023
  Gökhan GÜRBÜZ, Kübra KOÇYİĞİT
 7. Kültürel Mirasın Etkileşimli Keşfi İçin Mobil Artırılmış Gerçeklik ve Web Tabanlı Görselleştirme Teknolojilerinin Kullanılması: Sfenks Heykeli Örneği
  Pages 1024 - 1031
  Ahmet USLU, Murat UYSAL
 8. Perakende Market Lokasyonları için CBS Tabanlı Çok Kriterli AHP Yöntemi ile Optimal Yer Seçimi Analizi: İstanbul Örneği
  Pages 1032 - 1050
  Hasan Can BEYHAN, Gizem EREN, Bahadır AKTUĞ
 9. Combined Effects of Nano-Sized Calcite and Fly Ash on Hydration and Microstructural Properties of Mortars
  Pages 1051 - 1067
  Serhat DEMİRHAN
 10. Evaluation of the Track Geometry Quality with Standard Deviation Method and Quality Indices: Case study of Kütahya-Afyonkarahisar Railway Line
  Pages 1068 - 1078
  Polat YALINIZ, Sezgin İÇA
 11. Synthesis and Characterization of Silica and Carbon Aerogels from Hemp Fiber via freeze-drying Process
  Pages 1079 - 1084
  Alime ÇITAK
 12. Kale Havzasındaki (Denizli, GB-Türkiye) Kömür İçeren Mortuma Formasyonunun Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri
  Pages 1085 - 1095
  Duygu ELÇİ, Tülay ALTAY
 13. Derivation of Dimensionless Governing Equations for Axisymmetric Incompressible Turbulent Flow Heat Transfer Based on Standard k-ϵ Model
  Pages 1096 - 1111
  Eyüb CANLI, Ali ATES, Şefik BİLİR
 14. Göller Bölgesi İklim Verilerinin Matematiksel Modellenmesi
  Pages 1112 - 1123
  Tansel KOYUN, Burakhan DOĞAN
 15. Gaz ve Düşük Basınçlı Sementasyon Yapılmış Helisel Dişli Çarkların Yorulma Analizi
  Pages 1124 - 1137
  Serhan GENÇOĞLU, Aysel YAZICI
 16. Elektronik Diferansiyel İçin Farklı Viraj Çaplarındaki Sürtünme Katsayısının Tekerlek Hızlarına Etkisi
  Pages 1138 - 1146
  İbrahim YAVUZ, Ali ÖZEK
 17. Yalıtık Sözcüklü bir Türkçe Konuşma Tanıma Sisteminin Yapay Veri Artırımı ile Tasarımı ve Gerçekleştirimi
  Pages 1147 - 1155
  İ̇brahim USLU, Hakan TORA, Emre SÜMER, Mustafa TÜRKER
 18. Perikardial Sıvıdan İzole Edilen Hücrelere Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF-2) Etkisinin Analizi
  Pages 1156 - 1164
  Dilek SÖNMEZER, Güler TOPRAK, Ayhan DÜZLER, Fatma LATİFOĞLU
 19. Üst Ekstremite Dış İskelet Robot İçin Giyilebilir Kablosuz MIMU Sensörler Vasıtası İle İnsan Robot Etkileşim Ağı Tasarımı
  Pages 1165 - 1177
  Beyda TAŞAR, Oğuz YAKUT, Sait MÜFTÜ, Şakir Furkan YÖNDEM, Hakan DURMUŞ
 20. Uçuş Aşamalarının Bölümlendirilmesi: Havacılık Verilerinde Gözetimsiz Öğrenme Uygulaması
  Pages 1178 - 1186
  Oğuz BEKTAŞ
Indexes and Platforms