İntihal Taraması

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, benzerlik kontrol yazılımı olan i-Thenticate ile kontrol edilmektedir. Bu raporda yazılı metin içeriğinin var olan metinlerle aynı veya çok yakın benzerlik gösterdiği yüzde oranla verilmektedir.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi editör kurulu intihal politikamız gereği aşağıdaki kuralları uygular;
- Benzerlik oranı % 25’den yüksekse, başvuru reddedilir.
- Çift-kör hakem değerlendirme sürecine sadece benzerlik oranı ≤ % 25 makaleler alınır. Kaynakların tekil bazda benzerlik oranı ≤ % 4 olmalıdır. Bu durumda değilse yazar/lar'dan makalenin tekrar revize edilerek yüklenmesi istenir.
- Yukarıda söz edilen kuralları Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisine makale yükleyen bütün yazarlar kabul etmiş sayılır.