Year 2020, Volume 20 , Issue 3, Pages 487 - 497 2020-06-30

Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content
Farklı Fiziksel Özelliklere Sahip Agregaların Farklı w/c Oranı ve Farklı Çimento Dozajı için Betonun Dayanımına Etkisi

Esra TUGRUL TUNC [1]


Aggregates have a large volume in concrete, therefore they directly affect the properties of concrete. Aggregate, which is expected to give desirable strength in concrete, should be examined especially in terms of its physical properties and grain size. In this respect, aggregate to be used in concrete must not be easily broken, non-abrasion quickly, and must be strong and hard structure. While low strength is obtained in concrete produced with porous lightweight aggregates, high strength is observed in concrete produced with high-density aggregates. In addition, aggregates have an effect on concrete properties such as concrete workability and permeability. One of the aggregates commonly used in concrete production is limestone aggregate. In this study, the effects of limestone aggregates with different properties on compressive strength and splitting tensile strength were investigated experimentally. In this context, cubic specimens of 150×150×150 mm dimensions were prepared for different water/cement ratios, different cement contents, and different aggregate properties. With these specimens, after the cure period of 28 days, the relevant strength tests were performed. The strength values of these concrete specimens were compared and the results were discussed. As a result; it has been determined that the concrete strengths obtained by considering the relevant standards are compatible with the literature. Thus, in this study, it has been determined that aggregates tested for use in concrete have positive effects on concrete strength.

Betonda hacim olarak büyük yer kapladığından dolayı agregalar; betonun özelliklerini doğrudan etkilemektedirler. Betonda iyi dayanım özelliği vermesi beklenen agrega, özellikle fiziksel özellikleri ve granülometrisi bakımından incelenmelidir. Bu bakımdan, betonda kullanılacak agreganın kolayca kırılmayan, çabuk aşınmayan, sağlam ve sert yapıda olması gerekmektedir. Gözenekli hafif agregalar ile üretilen betonlarda düşük dayanım elde edilirken yoğunluğu yüksek agregalar ile üretilen betonlarda yüksek dayanım gözlenmektedir. Ayrıca, agrega özelliklerinin; betonun işlenebilirliği, geçirgenliği gibi beton özellikleri üzerinde de etkisi vardır. Beton üretiminde yaygın olarak kullanılan agregalardan biri kalker agregasıdır. Bu çalışmada farklı özelliklere sahip kalker agregalarının basınç dayanımına ve yarmada çekme dayanımına etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda farklı su/çimento oranı, farklı çimento dozajı ve farklı agrega tipleri için 150*150*150 mm boyutlarında küp numuneler hazırlanmıştır. Bu numuneler üzerinde, 28 günlük kür süresi uygulandıktan sonra ilgili dayanım testleri gerçekleştirilmiştir. Bu agregalar ile üretilen beton numunelerin dayanımları karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Sonuç olarak; ilgili standartlar göz önünde bulundurularak elde edilen beton dayanımlarının literatürle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Böylece bu çalışmada betonda kullanımı test edilen söz konusu agregaların beton dayanımına olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

 • Akdağ, B. and Mutlu, M., 2013. Taking Core Samples for Compressive Strength Measurements In-Situ Tests. Journal of Ready-Mixed Concrete, 80-84 (in Turkish).
 • Akman, S. M., 1984. Concrete Aggregates. Concrete Seminar, Publication of State Water Works, 16, 15-28 (in Turkish).
 • Aquino, C., Inoue, M., Miura, H., Mizuta, M. and Okamoto, T., 2010. The effects of limestone aggregate on concrete properties. Construction and Building Materials, 24, 2363-2368.
 • Baradan, B., 2004. Building Materials II. Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, 207 (in Turkish).
 • Ben Fraj, A. and Idir, R., 2017. Concrete Based on Recycled Aggregates-Recycling and Environmental Analysis: A Case Study of Paris' Region. Construction and Building Materials, 157, 952-964.
 • Erdoğan, T. Y., 1995. Concrete forming materials: Aggregates. Turkey Ready Mixed Concrete Association Publication, 1995 (in Turkish).
 • Felekoğlu, B. and Türkel, S., 2005. Effects of specimen type and dimensions on compressive strength of concrete. Gazi University Journal of Science, 18(4), 639-645.
 • French, W. J., 1991. Concrete Petrography: a review. Quarterly Journal Engineering Geology, 24, 17-48.
 • McNally, G. H., 1998. Soil and Rock Construction Matrerials. E & FN Spon, London, 403p.
 • Murdock, L. J. and Brook, K. M., 1979. Concrete materials and practice. (No. Monograph).
 • Özbek, A., 2016. Engineering Properties of Limestones Outcropping in and Around Kahramanmaraş and Their Usability as a Aggregates. Kahramanmaraş Sütçü İmam University Journal of Engineering Sciences, 19, 146-155.
 • Radonjanin, V., Malesev, M., Marinkovic, S. and Saed Al Malty, A. E., 2013. Green recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, 47, 1503-1511.
 • Şanal, İ., 2018. Detailed Evaluation of Size and Shape Effects of Small-Size Cube Samples on Concrete Compressive Strength. Dokuz Eylul University-Faculty of Engineering Journal of Science and Engineering, 20, 103-120, DOI: 10.21205/deufmd. 2018205809 (in Turkish).
 • Tangüler, M. A., 2014. Review of the Concrete Compressive Strength Results Obtained Within the Scope of the Building Inspection System. Technical Journal of the Chamber of Civil Engineers, 480, 71-77 (in Turkish).
 • Tunc, E. T. 2018. An experimental investigation on the abrasion strength of aggregate: Elazığ province calcareous aggregate. Bitlis Eren University Journal of Science and Technology, 8, 75-80.
 • Tunc, E. T., 2019. Recycling of marble waste: A review based on strength of concrete containing marble waste. Journal of environmental management, 231, 86-97.
 • Tunc, E. T. and Alyamac, K. E., 2019. A preliminary estimation method of Los Angeles abrasion value of concrete aggregates. Construction and Building Materials, 222, 437-446.
 • TS 802, 2016. Beton Karışımı Hesap Esasları. Türk Standartları Enstitüsü (in Turkish).
 • TS EN 197-1, 2002. Genel çimentolar-Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri. Türk Standartları Enstitüsü (in Turkish).
 • TS EN 12350-2, 2002. Beton–Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi. Türk Standartları Enstitüsü (in Turkish).
 • TS EN 12390-3, 2003. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney numunelerinde basınç dayanımının tayini. Türk Standartları Enstitüsü (in Turkish).
 • TS EN 12390-6, 2010. Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney numunelerinin yarmada çekme dayanımının tayini. Türk Standartları Enstitüsü (in Turkish).
 • West, G., 1998. Alkali–aggregate reaction in concrete roads and bridges. Thomas Telford, London, 163 p.
 • Yılmaz, A. O. and Arıoğlu, E. 2006. Mathematical Modeling of Production Costs in Quarry and Sample Application. IV. AE Yüce, C. Kuzu, A. Güney ve M. Erdoğan, İstanbul, 265-276 (in Turkish).
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9071-774X
Author: Esra TUGRUL TUNC (Primary Author)
Institution: Firat University
Country: Turkey


Dates

Application Date : January 1, 2020
Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { akufemubid668948, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {487 - 497}, doi = {}, title = {Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content}, key = {cite}, author = {Tugrul Tunc, Esra} }
APA Tugrul Tunc, E . (2020). Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (3) , 487-497 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/55329/668948
MLA Tugrul Tunc, E . "Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 487-497 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/55329/668948>
Chicago Tugrul Tunc, E . "Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 487-497
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content AU - Esra Tugrul Tunc Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 487 EP - 497 VL - 20 IS - 3 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content %A Esra Tugrul Tunc %T Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content %D 2020 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 20 %N 3 %R %U
ISNAD Tugrul Tunc, Esra . "Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 / 3 (June 2020): 487-497 .
AMA Tugrul Tunc E . Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(3): 487-497.
Vancouver Tugrul Tunc E . Effect of Aggregates with Different Physical Properties on Concrete Strength for Different Water to Cement Ratio and Different Cement Content. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(3): 487-497.