Year 2020, Volume 20 , Issue 4, Pages 683 - 692 2020-09-25

Bayatcık Jeotermal Sahasında (Afyonkarahisar) Yer Alan Bayatcık-1 Kuyusunun Jeolojisi ve Alterasyon Mineralojisi
Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar

Ahmet YILDIZ [1] , Can BAŞARAN [2] , Metin BAĞCI [3] , Alper DÜLGER [4] , Yusuf ULUTÜRK [5]


Bayatçık jeotermal sahası Afyonkarahisar ilinin 7 km kuzeybatısında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı 2013 yılında açılan Bayatçik-1 kuyusunun kuyu içi jeolojisi ve hidrotermal alterasyon mineralojisini belirlemektir. 925 metre derinliğindeki sondaj boyunca; Köprülü volkanosedimanter istifinin alüvyon, volkanik ve sedimanter kısımları ile taban konglomerası, mermer ve şist birimleri kesilmiştir. İlk 528 m'de jeotermal sistemin örtü kayaları olan volkanik ve sedimanter kayalar, 528-558 m’lerde taban konglomerası, 558-574 m derinlikte Jeotermal sistemin rezervuar kayası olan mermer (Mrb1), 574-622 m arasında mikasşist (Sch1), 622-746 m arasında mermer-2 (Mrb2), 746-830 m arasında mikaşist-2 (Sch2), 830-890 m arasında mermer-3 (Mrb3) ve son olarak 890-920 m derinliklerde sistemin geçirimsiz temel kayası olan şist birimleri geçilmiştir. Bayatcık-1 kuyusundan 2m aralıklarla alınan klastik örneklere stereo ve polarize mikroskop, x-ışını difraktometre (XRD) ve tarama elektron mikroskobu (SEM) gibi analizler uygulanarak, Bayatcık bölgesindeki jeotermal sistemin gelişimini örneklerin hidrotermal alterasyon mineralojisindeki farklılıklar ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada 200oC’den düşük sıcaklıkta oluşan simektit, illit ve kaolinit minerallerinin varlığıyla ilgili mineralojik-petrografik verilere ulaşılmıştır.
Bayatçık geothermal field is located 7 km northwest of the Afyonkarahisar city center. In this region there are 10 wells drilled by AFJET (Afyon Geothermal Facility Tourism, Industry and Trade Joint Stock Company). 8 of them are used in production and 2 of them are used as reinjection wells. The wells, with a 65°C temperature and 35 l/s flow rate, are used for the 150.000 m2 greenhouse facility and another 250.000 m2 closed area is heating in Afyon Kocatepe University ANS Campus. The aim of this study is to determine the borehole geology and hydrothermal alteration mineralogy of Bayatçik-1 well which was drilled in 2013. The well is 925 meters deep. Units of alluvium, volcanic and sedimentary sections of the Köprülü volcanosedimanter sequence, basal conglomerate, marble and schist sections were cut. The cover rocks of the geothermal system consisting of volcanic and sedimentary rocks were cut in the first 528m. At depths of 528-558 m basal conglomerate was crossed. There are marble unit (Mrb1), which is the reservoir rock of the geothermal system at depths of 558-574 m, micaschist (Sch1) between 574-622 m, marble-2 between 622-746 m (Mrb2), micaschist-2 (Sch2) between 746-830 m, marble-3 between 830-890 m (Mrb3) and finally at depths of 890-920 m is a schist unit which acts as the impermeable basement rock of the system. Mineralogical and petrographic analyzes such as stereo microscope, polarizing microscope, x-ray diffractometer (XRD) and scanning electron microscope (SEM) were applied to the clastic samples taken at 2m intervals from Bayatçik-1 well. The result of the study is aimed to reveal the development of the geothermal system in the Bayatcık region by the differences in the hydrothermal alteration mineralogy of the samples.
 • Basel, E.D.K., Serpen, U., and Satman, A. 2009. Assesment of Turkey Geothermal Resources. Proceedings, 34th Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Standford, California.
 • Brindley, G. W. and Brown, G., 1980. Crystal structure of clay minerals and their X–ray identification. Mineralogical Society, London.
 • Dağıstan, H., 2008. Yenilenebilir enerji ve jeotermal kaynaklarımız. Proceedings, Termal ve Maden Suları Konferansı Bildiriler Kitabı, 11-23, Afyonkarahisar, (In Turkish).
 • Dağıstan, H., 2013. Türkiye jeotermal kaynak aramaları, kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, 15, 1-9, Ankara, (In Turkish),.
 • Duysak, S., 2019. Bayatçık jeotermal alanının (Afyonkarahisar) hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal olarak incelenmesi. Msc Thesis, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, (In Turkish).
 • Erkan, Y., Bayhan, H., Tolluoğlu, Ü.A. and Aydar, E., 1996. Afyon Yöresi Metamorfik ve Volkanik Kayaçlarının Jeolojik, Petrolojik ve Jeokimyasal İncelenmesi. – TÜBİTAK Projesi No: YBAG - 0044, 210s, Ankara, (In Turkish).
 • Franzson, H.i 1998. Reservoir geology of the Nesjavellir high-temperature field in SW-Iceland. Proceedings of the 19th Annual PNOC-EDC Geothermal Conference, Manila, 13-20.
 • Henley, R.W., and Ellis, A.J., 1983. Geothermal systems ancient and modern: a geochemical review. Earth Science and Reviews, 19, 1-50.
 • Karakaya, M., 2006. Kil minerallerinin özellikleri ve tanımlama yöntemleri. Bizim Büro Basımevi, 656s, Ankara (In Turkish).
 • Kibici, Y., Yıldız, A., and Bağcı, M., 2001. Afyon kuzeyinin jeolojisi, ve mermer potansiyelinin araştırılması. Proocedings, Türkiye III. Mermer Sempozyumu, 73-84s, Afyonkarahisar, (In Turkish).
 • Lagat, J., 2010. Hydrothermal alteration mineralogy in geothermal fields with case examples from Olkaria domes geothermal field, Kenya. Proocedings, Short Course V on Exploration for Geothermal Resources, UNU-GTP, GDC and KenGen, 24p, Kenya.
 • Metin, S., Genç, S., and Bulut, V., 1987. Afyon ve yakın dolayının jeolojisi. M.T.A. Rapor No: 2113, Ankara, (In Turkish).
 • Öktü, G.,Kara, İ., and Önder, İ., 1997. Afyon ilinde yer alan Ömer-Gecek-Uyuz-Hamamı, Alaplı-Kızık Hamamı ve Gazlıgöl jeotermal alanlarının detaylı etüdü. MTA derleme No:10097, 41s. Ankara (In Turkish).
 • Reyes, A.G., 2000. Petrology and mineral alteration in hydrothermal systems: from diagenesis to volcanic catastrophes. UNU-GTP, Iceland, report 18-1998, 77 pp.
 • Ulutürk, Y., 2009. Ömer-Gecek (Afyonkarahisar) dolayının jeolojisi ve suların kökensel yorumu. PhD Thesis, Süleyman Demirel University, 180p. Isparta, (In Turkish).
 • Velde, B., 1995. Geology of clays In: (Velde B (ed.) Origin and mineralogy of clays. Springer 1-5.
 • Yıldız, A., Candansayar, M.E., Bağcı, M., Türker, E., Ulutürk, Y., Gökgöz, A., Erdoğan, E., Başaran, C., and Çonkar, F.E., 2011. Afyonkarahisar ilinin jeotermal potansiyelinin araştırılması. AKÜ BAPK Projesi, 146s, Afyonkarahisar, (In Turkish).
 • Yıldız, A., Başaran, C., Bağcı, M., and Ulutürk, Y., 2014. Afyonkarahisar ilinin Türkiye jeotermal enerji potansiyelindeki konumu üzerine güncel veriler. Proocedings, XIth Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, 07-09 Mayıs 2014, 73-80, Afyonkarahisar, (In Turkish).
 • Yıldız, A., Başaran, C., Bağcı, M., Gümüş, A., Çonkar, F.E., Ulutürk, Y., Yalım, H.A., 2018. The Measurement of Soil Gases and Shallow Temperature for Determination of Active Faults in Geothermal Area: Case Study from Ömer-Gecek, Afyonkarahisar (West Anatolia), Arab J. Geosci, 11, 175.
Primary Language en
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9077-0628
Author: Ahmet YILDIZ (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6281-6580
Author: Can BAŞARAN
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1056-2854
Author: Metin BAĞCI
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3380-7663
Author: Alper DÜLGER
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1840-5060
Author: Yusuf ULUTÜRK
Institution: AFJET
Country: Turkey


Supporting Institution Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü
Project Number 18.KARİYER.171
Thanks This study was supported by Afyon Kocatepe University (BAPK, Scientific research projects coordination unit) Project number: 18.KARİYER.171. The authors thanks to AKU-BAPK for financal support.
Dates

Application Date : March 22, 2020
Publication Date : September 25, 2020

Bibtex @research article { akufemubid707341, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {683 - 692}, doi = {}, title = {Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar}, key = {cite}, author = {Yıldız, Ahmet and Başaran, Can and Bağcı, Metin and Dülger, Alper and Ulutürk, Yusuf} }
APA Yıldız, A , Başaran, C , Bağcı, M , Dülger, A , Ulutürk, Y . (2020). Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 683-692 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/56836/707341
MLA Yıldız, A , Başaran, C , Bağcı, M , Dülger, A , Ulutürk, Y . "Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 683-692 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/56836/707341>
Chicago Yıldız, A , Başaran, C , Bağcı, M , Dülger, A , Ulutürk, Y . "Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 683-692
RIS TY - JOUR T1 - Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar AU - Ahmet Yıldız , Can Başaran , Metin Bağcı , Alper Dülger , Yusuf Ulutürk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 683 EP - 692 VL - 20 IS - 4 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar %A Ahmet Yıldız , Can Başaran , Metin Bağcı , Alper Dülger , Yusuf Ulutürk %T Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar %D 2020 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 20 %N 4 %R %U
ISNAD Yıldız, Ahmet , Başaran, Can , Bağcı, Metin , Dülger, Alper , Ulutürk, Yusuf . "Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 / 4 (September 2020): 683-692 .
AMA Yıldız A , Başaran C , Bağcı M , Dülger A , Ulutürk Y . Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(4): 683-692.
Vancouver Yıldız A , Başaran C , Bağcı M , Dülger A , Ulutürk Y . Borehole Geology and Alteration Mineralogy of Well Bayatcık-1, Bayatcık Geothermal Area, Afyonkarahisar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(4): 683-692.