Year 2020, Volume 20 , Issue 4, Pages 613 - 622 2020-09-25

An Online Service for GNSS-Based Tectonic Applications: Tectonic Tools
GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar

Halil İbrahim SOLAK [1] , İbrahim TİRYAKİOGLU [2]


Geomatics applications have diversified with the development of GNSS technology and one of them is GNSS-based tectonic applications. A GNSS-based tectonic application process is consists of a network planning, static GNSS observations, control of the data obtained, preparation of data for evaluation, evaluation of data and interpretation of the results. During the application of these stages, there are preparation processes that require a long time, dependent on the operating system and complex like file editing, creating, merging, data quality control, producing intermediate outputs, manually converting output files into the input file of another software, coordinate conversion. This can prolong the process and increase the likelihood of errors. Considering these conditions, it is considered that this process creates a disadvantage for both the study and the researchers. Within the scope of this study, a Python-based online service, which is developed by the authors and called as Tectonic Tools for practicing all the researchers working in the related fields, is explained with a sample application.
GNSS (Global Navigation Satellite System) teknolojisinin gelişmesi ile birlikte haritacılık uygulamaları çeşitlenmiştir. Bunlardan biri GNSS tabanlı tektonik uygulamalardır. GNSS tabanlı bir tektonik uygulama süreci temel olarak ağ planlaması, GNSS gözlemleri, elde edilen verilerin kontrolü, değerlendirmeye hazır hale getirilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların uygulanması sırasında el yordamıyla yapılması gereken dosya düzenleme, oluşturma, birleştirme, kalite kontrolü, çeşitli yazılımlar yardımıyla ara kontrol, ara çıktıların üretilmesi, çıktı dosyalarının başka bir yazılımın girdi dosyasına dönüştürülmesi, koordinat dönüşümü gibi uzun zaman alan, bazıları için Linux işletim sistemi gerektiren ve karmaşık olan ara işlemler bulunmaktadır. Bu durum işlem sürecini uzatmakta ve hata olasılığını arttırabilmektedir. Bahsedilen durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu sürecin hem çalışma hem de araştırmacılar için bir dezavantaj oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışma kapsamında ilgili alanlarda çalışan tüm araştırmacıların ücretsiz olarak kullanabilmesi için yazarlar tarafından geliştirilen ve Tektonik Araçlar olarak adlandırılan, yukarıda bahsedilen işlemleri pratik olarak gerçekleştirmeye yarayan Python tabanlı çevirim içi bir servis örnek uygulama ile anlatılmıştır.
  • Aktuğ, B., Nocquet, J.M., Cingöz, A., Parsons, B., Erkan, Y., England, P., Lenk, O., Gürdal, M.A., Kılıçoğlu, A., Akdeniz, H., and Tekgül, A., 2009. Deformation of western Turkey from a combination of permanent and campaign GPS data: Limits to block-like behaviour. Journal of Geophysical Research, 114, B10404, doi: 10.1029/2008JB006000.
  • Eckl, M.C., R. Snay, T. Soler, M.W. Cline & G.L. Mader, 2001. Accuracy Of GPS-Derived Relative Positions As A Function Of Interstation Distance And Observing-Session Duration. Journal Of Geodesy, 75(12), 633-640.
  • Essey, L.H., ve Meertens C.M., 1999. TEQC: The Multi-Purpose Toolkit for GPS/GLONASS Data, GPS Solutions, John Wiley & Sons, Inc., Vol. 3, No. 1, pp. 42-49.
  • Özener, H., Doğru, A., 2009. Jeodezik ve Sismik verilerden Yararlanarak Kabuk Deformasyonu Alanının Belirlenmesi. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2009/3 Özel Sayı 96-102.
  • Solak, H. İ. (2015). Gnss Hızları İle Güneybatı Anadolu’daki Gerinim Alanlarının Zamansal Değişimi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
  • Tiryakioğlu, İ., Dereli, M.A., Erdoğan, S., Gülal, E., ”Tektonik Hareketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçü Kampanyalarında GNSS Gözlem Sayı ve Sürelerinin Konum Doğruluğuna Olan Etkilerinin Araştırılması”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2010, 2(2) 32-38.
  • Tiryakioglu İ., Gulal E., Solak H.I., Ozkaymak C. (2018) Crustal Deformation Modelling by GNSS Measurements: Southwestern Anatolia, Turkey. In: Kallel A., Ksibi M., Ben Dhia H., Khélifi N. (eds) Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions. EMCEI 2017. Advances in Science, Technology & Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development).
  • Yavaşoğlu, H., 2003, Kuzey Anadolu Fayının Orta Bölümünün Kinematiğinin 2001 ve 2002 GPS Ölçmeleri ile Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Wessel, P., W. H. F. Smith, R. Scharroo, J. Luis, and F. Wobbe, Generic Mapping Tools: Improved Version Released, EOS Trans. AGU, 94(45), p. 409–410, 2013. doi:10.1002/2013EO450001.
  • İnt Kyn. 1: https://python.org İnt Kyn. 2: https://palletsprojects.com/p/flask/ İnt Kyn. 3: http://www.atag.itu.edu.tr/GMTtr/ İnt Kyn. 4: https://www.unavco.org/software/data-processing/teqc/teqc.html İnt Kyn. 5: https://www.w3schools.com/html/
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5286-0369
Author: Halil İbrahim SOLAK (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4954-7109
Author: İbrahim TİRYAKİOGLU
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 1, 2020
Publication Date : September 25, 2020

Bibtex @research article { akufemubid746249, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3367}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {613 - 622}, doi = {}, title = {GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar}, key = {cite}, author = {Solak, Halil İbrahim and Ti̇ryaki̇oglu, İbrahim} }
APA Solak, H , Ti̇ryaki̇oglu, İ . (2020). GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 613-622 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/56836/746249
MLA Solak, H , Ti̇ryaki̇oglu, İ . "GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar" . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 613-622 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akufemubid/issue/56836/746249>
Chicago Solak, H , Ti̇ryaki̇oglu, İ . "GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 (2020 ): 613-622
RIS TY - JOUR T1 - GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar AU - Halil İbrahim Solak , İbrahim Ti̇ryaki̇oglu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 613 EP - 622 VL - 20 IS - 4 SN - -2149-3367 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar %A Halil İbrahim Solak , İbrahim Ti̇ryaki̇oglu %T GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar %D 2020 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-3367 %V 20 %N 4 %R %U
ISNAD Solak, Halil İbrahim , Ti̇ryaki̇oglu, İbrahim . "GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar". Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 20 / 4 (September 2020): 613-622 .
AMA Solak H , Ti̇ryaki̇oglu İ . GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(4): 613-622.
Vancouver Solak H , Ti̇ryaki̇oglu İ . GNSS Tabanlı Tektonik Uygulamalar için Çevirim İçi Bir Servis: Tektonik Araçlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 20(4): 613-622.