Year 2011, Volume 4 , Issue 1, Pages 137 - 145 2011-06-01

Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi
The Study of the Effect of Socio-Economic Level and Parents’ Educational Status on Creative Thinking Skills of Six-Year-Old Children

Münevver CAN YAŞAR [1] , Neriman ARAL [2]


Bu araştırma, altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine sosyo-ekonomik düzey ve anne-baba öğrenim düzeyinin etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden altı yaş çocukları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ise bu okullar arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen alt, orta ve üst sosyoekonomik düzeyleri temsil ettiği varsayılan sekiz ilköğretim okulundaki anasınıflarına devam eden, normal gelişim gösteren altı yaşındaki 300 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada, çocuklar ve aileleri ile ilgili bilgi almak amacıyla Anket Formu ve çocukların yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek amacıyla Urban ve Jellen (1996) tarafından geliştirilen Can-Yaşar (2009) tarafından altı yaş Türk çocukları için geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Yaratıcı Düşünme-Resim Oluşturma Testi (YD-ROT) (The Test for Creative Thinking–Drawing Production TCT-DP)” kullanılmıştır. Çocukların yaratıcı düşünme becerileri ile sosyo-ekonomik düzey ve anne baba öğrenim düzeyleri arasındaki ilişki Kruskall-Wallis H Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların yaratıcı düşünme becerilerinde sosyo-ekonomik düzeyin ve anne baba öğrenim düzeylerinin anlamlı farklılık yarattığı bulunmuştur (p < 0,001).
This study was planned to determine the effect of socio-economic level and parents’ educational status on creative thinking skills of six-year-old children. The population of the study was comprised of six-year-old children who receive education at primary school kindergarten stage from different socio-economic backgrounds in Ankara. The sampling consisted of 300 children showing regular development conditions from 8 primary school kindergarten stage. The participants who were assumed to represent lower, middle and higher socio-economic levels were chosen using random sampling method. In this study, a Survey was used to gather information about the children and their families, and in order to determine creative thinking levels of children The Test for Creative Thinking–Drawing Production (TCT-DP) which was developed by Urban & Jellen (1996) and whose validity and reliability for sixyear-old Turkish children was conducted by Can-Yaşar (2009) was used. The relationship between creative thinking skills of children and socio-economic level and parents’ educational levels were analyzed using Kruskall-Wallis H test. In conclusion, socio-economic level and parents’ educational levels were found to create a meaningful difference on creative thinking skills of the children (p < 0,001).
Other ID JA28NS38ZT
Journal Section Articles
Authors

Author: Münevver CAN YAŞAR

Author: Neriman ARAL

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { akukeg313997, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2011}, volume = {4}, pages = {137 - 145}, doi = {}, title = {Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {CAN YAŞAR, Münevver and ARAL, Neriman} }
APA CAN YAŞAR, M , ARAL, N . (2011). Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 4 (1) , 137-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313997
MLA CAN YAŞAR, M , ARAL, N . "Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 137-145 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313997>
Chicago CAN YAŞAR, M , ARAL, N . "Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 137-145
RIS TY - JOUR T1 - Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi AU - Münevver CAN YAŞAR , Neriman ARAL Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 145 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi %A Münevver CAN YAŞAR , Neriman ARAL %T Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi %D 2011 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD CAN YAŞAR, Münevver , ARAL, Neriman . "Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 / 1 (June 2011): 137-145 .
AMA CAN YAŞAR M , ARAL N . Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 137-145.
Vancouver CAN YAŞAR M , ARAL N . Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 145-137.