Year 2011, Volume 4 , Issue 1, Pages 154 - 163 2011-06-01

Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi
An Analysis of Multiple Intelligence Domains of 5th Grade Students Attending Different Primary Schools

Zahide DALBUDAK PEKDEMİR [1] , Aysel KÖKSAL AKYOL [2]


Araştırma, farklı türdeki ilköğretim okullarına devam eden besinci sınıf öğrencilerinin çoklu zeka alanlarını değerlendirmek ve cinsiyetin çoklu zeka alanları üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya Ankara iline bağlı yatılı ilköğretim bölge okullarında besinci sınıfa devam eden 108 öğrenci ile bu okulların bağlı olduğu ilçe merkezlerindeki ilköğretim okullarının besinci sınıflarına devam eden, yatılı olmayan 117 öğrenci olmak üzere toplam 225 öğrenci alınmıştır. Araştırmada öğrencilerinin kendileri hakkında bazı bilgileri edinebilmek amacıyla “Genel Bilgi Formu”, öğrencilerin çoklu zeka alanlarını değerlendirmek amacıyla ise Seber (2001) tarafından geliştirilen “Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Farklı ilköğretim okullarına devam eden beşinci sınıf öğrencilerin cinsiyetlerinin Çoklu Zeka Alanlarında Kendini Değerlendirme Ölçegi’nden aldıkları puanlarda farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek için Çift Yönlü Varyans Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, kurum türünün çoklu zeka alanlarında herhangi bir farklılığa yol açmadığı, ancak bedensel-duyudevinimsel, müzikal-ritmik ve kişilerarası-sosyal zeka puanlarında cinsiyetin, doğa zeka puanında kurum türü*cinsiyet interaksiyonun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığa neden olduğu belirlenmiştir.
This study was conducted in order to assess the multiple intelligence domains of 5th grade students attending different primary schools, and to determine if gender of students attending different primary schools has a significant effect on their multiple intelligence domains. The study sample consisted of 225 fifth grade students in total of which 108 students were from primary regional boarding schools in Ankara and 117 students were from primary schools in district centers of the same city. In order to obtain some demographic information about students themselves, ‘A General Information Form’, and to identify students’ multiple intelligence domains ‘Multiple Intelligence Domains Self Assessment Scale’ developed by Seber (2001) were used in the study. To determine if gender of the 5th grade students attending different primary schools had a significant effect on their scores on Multiple Intelligence Domains Self Assessment scale, a two-way analysis of variance was used. Results indicated that type of the institution did not produce any significant difference in multiple intelligence domains, however, the effect of gender on physical-sensation kinetic, musical- rhythmic and interpersonal-social intelligence scores, and the effect of type of institution*gender interaction on nature intelligence were found to be statistically significant
Other ID JA23SC39KF
Journal Section Articles
Authors

Author: Zahide DALBUDAK PEKDEMİR

Author: Aysel KÖKSAL AKYOL

Dates

Publication Date : June 1, 2011

Bibtex @ { akukeg313999, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2011}, volume = {4}, pages = {154 - 163}, doi = {}, title = {Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DALBUDAK PEKDEMİR, Zahide and KÖKSAL AKYOL, Aysel} }
APA DALBUDAK PEKDEMİR, Z , KÖKSAL AKYOL, A . (2011). Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 4 (1) , 154-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313999
MLA DALBUDAK PEKDEMİR, Z , KÖKSAL AKYOL, A . "Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 154-163 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29342/313999>
Chicago DALBUDAK PEKDEMİR, Z , KÖKSAL AKYOL, A . "Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 (2011 ): 154-163
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi AU - Zahide DALBUDAK PEKDEMİR , Aysel KÖKSAL AKYOL Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 163 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi %A Zahide DALBUDAK PEKDEMİR , Aysel KÖKSAL AKYOL %T Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi %D 2011 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD DALBUDAK PEKDEMİR, Zahide , KÖKSAL AKYOL, Aysel . "Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 4 / 1 (June 2011): 154-163 .
AMA DALBUDAK PEKDEMİR Z , KÖKSAL AKYOL A . Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 154-163.
Vancouver DALBUDAK PEKDEMİR Z , KÖKSAL AKYOL A . Farklı Türdeki İlkögretim Okullarına Devam Eden Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2011; 4(1): 163-154.

Authors of the Article
Zahide DALBUDAK PEKDEMİR [1]
Aysel KÖKSAL AKYOL [2]