Year 2012, Volume 5 , Issue 3, Pages 292 - 311 2012-09-01

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
The Science Process Skills Scale Development for Elementary School Students

Bülent Aydoğdu [1] , Nilgün Tatar [2] , Eylem Yıldız [3] , Serkan Buldur [4]


Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçeğinin geliştirilmesidir. Ölçek geliştirme sürecinde ilk olarak temel ve üst düzey becerilere yönelik sorular (34 madde) hazırlanmış ve uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşlerinden sonra kalan 28 maddelik ölçek, Sivas il merkezinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmiş beş ilköğretim okulunda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf (n=345) öğrencilerine uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için Finesse Paket Programı kullanılarak madde analizi yapılmış ve her sorunun madde güçlüğü ile ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. 28 maddeden oluşan bilimsel süreç becerileri ölçeğinin güvenirlik katsayısı (KR–20) 0.83, ölçeğin ortalama güçlüğü ise 0.54 olarak belirlenmiştir. Bir sorunun ayırıcılık indeksinin 0.20’nin altında olduğu görülmüş ve bu yüzden soru ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 27 maddelik ölçeğin güvenirliği (KR–20) 0.84 bulunmuştur. Alt ve üst % 27’lik grupların puanları arasındaki ayırt edicilikler incelendiğinde, ölçeğin bütün sorularının istatistiksel olarak anlamlı biçimde (p < .05) ayırt edici olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini ölçmede uygun olduğu düşünülmektedir
The current study aims to develop the “Science Process Skills Scale” for the 6th, 7th and 8th grade elementary school students. First, items about basic and high level skills (34 items) were developed. Then, the item number was reduced to 28 after expert review. The revised scale was administered to 6th, 7th, and 8th grade elementary school students (n=345) attending 5 different elementary schools in Sivas, Turkey. Convenience sampling was done to select participants. Item analysis was done via the Finesse Package Program. Moreover, item difficulty and distinctiveness indexes of each item were calculated. As a result, the reliability coefficient was found to be (KR–20) 0.83, and the item difficulty was found to be 0.54 for the 28-item science process skills scale. One of the items was found to have a distinctiveness index below 0.20; therefore, it was excluded from the scale. The reliability for the scale with the remaining 27 items was found to be (KR–20) 0.84. All the items in the scale were found to be significantly (p < 0.05) distinctive when distinctiveness between the scores of upper and lower 27% groups was examined. The scale is considered to be appropriate to measure the science process skills of elementary school students.
Other ID JA65TY69SG
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent Aydoğdu

Author: Nilgün Tatar

Author: Eylem Yıldız

Author: Serkan Buldur

Dates

Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { akukeg314037, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2012}, volume = {5}, pages = {292 - 311}, doi = {}, title = {İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydoğdu, Bülent and Tatar, Nilgün and Yıldız, Eylem and Buldur, Serkan} }
APA Aydoğdu, B , Tatar, N , Yıldız, E , Buldur, S . (2012). İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 5 (3) , 292-311 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29346/314037
MLA Aydoğdu, B , Tatar, N , Yıldız, E , Buldur, S . "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 292-311 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29346/314037>
Chicago Aydoğdu, B , Tatar, N , Yıldız, E , Buldur, S . "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (2012 ): 292-311
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Bülent Aydoğdu , Nilgün Tatar , Eylem Yıldız , Serkan Buldur Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 292 EP - 311 VL - 5 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Bülent Aydoğdu , Nilgün Tatar , Eylem Yıldız , Serkan Buldur %T İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2012 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Aydoğdu, Bülent , Tatar, Nilgün , Yıldız, Eylem , Buldur, Serkan . "İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 / 3 (September 2012): 292-311 .
AMA Aydoğdu B , Tatar N , Yıldız E , Buldur S . İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 292-311.
Vancouver Aydoğdu B , Tatar N , Yıldız E , Buldur S . İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2012; 5(3): 311-292.