Year 2013, Volume 6 , Issue 1, Pages 136 - 159 2013-03-01

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri
Characteristics of Teacher Educators from Pre-Service Classroom Teachers’ Perspectives

Nuray Fidan [1] , Nil Duban [2] , Aslı Yüksel [3] , Koray Kasapoğlu [4] , Ahmet Yamaç [5]


Bu araştırmada, Eğitim Fakültesinde Sınıf Öğretmeni yetiştiren öğretmen eğitimcilerinin sahip oldukları ve olması beklenen özellikleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında grup görüşmesi tekniği benimsenmiştir. Örneklemede ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan iki 1. sınıf, iki 2. sınıf, iki 3. sınıf ve iki 4. sınıf olmak üzere toplam 8 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada öğretmen adaylarının gözüyle öğretmen eğitimcilerinin sahip oldukları ve olması beklenen özellikleri belirlemek amacıyla 6 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler, (1) öğretmen eğitimcisinin mevcut özellikleri, (2) öğretmen eğitimcisinin beklendik özellikleri, (3) öğretmen eğitimcisinin iletişimi, (4) öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen eğitimcisi, (5) öğretmen eğitimcisinin değerlendirilmesi, (6) sorunlar ve çözüm önerileri temaları altında yorumlanmıştır.
This study aims to determine characteristics teacher educators, who are training classroom teachers in faculties of education, have already had and are expected to have. The group interview technique was used in this qualitative study. Criterion sampling as one of purposive sampling methods was employed. Participants of this study consisted of 8 pre-service classroom teachers (2 frehmen, 2 sophomores, 2 juniors, and 2 seniors) studying in the 2011-12 academic year in the Department of Primary Education, Faculty of Education, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey. A semi-structured interview schedule comprising 6 open-ended questions was used to collect the data which were then content analyzed. Findings were discussed under the following themes: (1) characteristics teacher educators have already had, (2) characteristics teacher educators are expected to have, (3) teacher educators’ ways of communication, (4) teacher educators in teaching-learning processes, (5) evaluation of teacher educators, and (6) problems and solutions provided.
Other ID JA48UA33MP
Journal Section Articles
Authors

Author: Nuray Fidan

Author: Nil Duban

Author: Aslı Yüksel

Author: Koray Kasapoğlu

Author: Ahmet Yamaç

Dates

Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { akukeg314057, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {136 - 159}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri}, key = {cite}, author = {Fidan, Nuray and Duban, Nil and Yüksel, Aslı and Kasapoğlu, Koray and Yamaç, Ahmet} }
APA Fidan, N , Duban, N , Yüksel, A , Kasapoğlu, K , Yamaç, A . (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 6 (1) , 136-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29348/314057
MLA Fidan, N , Duban, N , Yüksel, A , Kasapoğlu, K , Yamaç, A . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 (2013 ): 136-159 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/29348/314057>
Chicago Fidan, N , Duban, N , Yüksel, A , Kasapoğlu, K , Yamaç, A . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 (2013 ): 136-159
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri AU - Nuray Fidan , Nil Duban , Aslı Yüksel , Koray Kasapoğlu , Ahmet Yamaç Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 159 VL - 6 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri %A Nuray Fidan , Nil Duban , Aslı Yüksel , Koray Kasapoğlu , Ahmet Yamaç %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri %D 2013 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Fidan, Nuray , Duban, Nil , Yüksel, Aslı , Kasapoğlu, Koray , Yamaç, Ahmet . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 6 / 1 (March 2013): 136-159 .
AMA Fidan N , Duban N , Yüksel A , Kasapoğlu K , Yamaç A . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2013; 6(1): 136-159.
Vancouver Fidan N , Duban N , Yüksel A , Kasapoğlu K , Yamaç A . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Gözüyle Öğretmen Eğitimcilerinin Özellikleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2013; 6(1): 159-136.