Year 2018, Volume 11 , Issue 2, Pages 318 - 341 2018-03-12

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi
Investigation of Early Childhood Educators’ Perspectives Towards Outdoor Play

Hatice Şebnem ÇETKEN [1] , Serap SEVİMLİ-ÇELİK [2]


Bu çalışma ile okul öncesi öğretmenlerinin dış mekân oyunlarına karşı tutumları, uygulamaları ve deneyimleri incelenmiştir. Çalışma 2015-2016 akademik yılının Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ankara Çankaya ilçesinde bulanan 6 özel okul öncesi kurumdan 30 okul öncesi öğretmeni araştırmaya dâhil olmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgileri ikinci bölümünde ise dış mekân oyunlarına karşı tutumları, bilgi düzeyleri ve yeterlilikleri sorulmuştur. Çalışmanın bulguları okul öncesi öğretmenlerinin dış mekân oyunlarının öneminin farkında olduklarını göstermiştir. Diğer bir taraftan yoğun eğitim programları, hava koşulları ve sınırlı dış mekân oyun alanları nedeniyle çocuklar dış mekân oyunları için fırsat bulamamaktadır. Okul öncesi eğitim programları çocuk merkezli ve aktif öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. Bu çalışma dış mekân oyunlarının okul öncesi eğitim programlarındaki önemi belirterek çocuklar için yaparak yaşayarak, sorgulayarak ve problem çözerek aktif öğrenme ortamının oluşturulmasına zemin hazırlamaktadır. 

In this study, early childhood educators’ attitudes, implementations and experiences towards outdoor play were investigated during May and June of 2015-2016 academic year. 30 early childhood educators from 6 private school in Çankaya/Ankara got involved to the study. Open-ended questionnaire which developed by reserchers is used for the research. This questionnaire consists of two parts. First part includes demographical information about educatiors and second part includes questions about attitudes, level of knowledge and competence. Results show that early childhood educators generally aware of the importance of the outdoor play. On the other hand, due to the intensive educational programs, weather conditions and limited outdoor play environment, children cannot get chance to play in the outdoor area. With the results of the study, early childhood education programs can be arranged according to child-centered and active learning perspectives. This study can provide basis to develop active learning environment by doing, experiencing, questioning and solving the problems with emphasizing importance of outdoor play.  

 • Afsharlahoori, F. (2007). Study on outdoor playground equipment and children’s social and physical development. International Association of Societies of Design Research. 1-21.
 • Ahern, R., Beach, R., Leibke, S. M., Proud, I., Spencer, A., & Stricland, E. (2011). The benefits of play go well beyond physical fitness, The Early Childhood Leaders' Magazine, 68-70.
 • Ahiloğlu-Lindberg, N. (2012). Çocuk oyunlarında iki kuşakta görülen değişim. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 395-410.
 • Alat, Z., Akgümüş, Ö, & Cavalı, D. (2012). Okul öncesi eğitimde açık hava etkinliklerine yönelik öğretmen görüş ve uygulamaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 42-62.
 • Altınkaynak, Ş Ö, Ertürk, G., Güneş, G., Tuğrul, B., & (2014). Oyunun üç kuşaktaki değişimi. International Journal of Social Science, 27, 1-16.
 • Al-Qaryouti, I. A. & Ihmeideh, F. M., (2015). Exploring kindergarten teachers' views and roles regarding children's outdoor play environments in Oman. Early Years, 36(1), 81-96.
 • Amus, G. (2012). An alternative journey into forest kindergartens and the Reggio Emilia approach. Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology, 7(1), 5-26.
 • Anderson-McNamee, J. K., & Bailey, S. J. (2010). The importance of play in early childhood development. Montana State University Extention, 1-4.
 • Baran, M., Yılmaz, A., & Yıldırım, M. (2007). Okul öncesi eğitimin önemi ve okul öncesi eğitim yapılandırmalarındaki kullanıcı gereksinimleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 27-44.
 • Başal, H. A. (2007). Geçmiş yıllarda Türkiye'de çocuklar tarafından oynanan çocuk oyunları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 243-266.
 • Bjørgen, K. (2015). Children's well-being and involvement in physically active outdoors play in a Norwegian kindergarten: Playful sharing of physical experiences. Child Care in Practice, 21(4), 305-323. http://dx.doi.org/10.1080/13575279.2015.1051512
 • Burris, K., & Burris, L. (2011). Outdoor play and learning. International Journal of Education Policy and Leadership, 6(8).
 • Cevher-Kalburan, N. (2014). Okul öncesi dönem çocukların dış mekanda oyun fırsatları ve ebeveyn görüşleri. Sosyal Politika Çalışmları Dergisi, 32, 113-135.
 • Chakravarthi, S. (2009). Preschool Teachers' Beliefs and Practices of Outdoor Play and Outdoor Environments (master's thesis). The University of North Carolina.
 • Clements, R. (2004). An investigation of the status of outdoor play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5(1), 68-80.
 • Çelik, A. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarında açık alan kullanımı: Kocaeli örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 79-88.
 • D'agostino, H., DeLong, R., Singer, D. G. & Singer, J. J., (2009). Children's pastimes and play in sixteen nations: Is free-play declining? American Journal of Play, 283-312.
 • Erbay, F., & Saltalı, N. D. (2012). Altı yaş çocuklarının günlük yaşantılarında oyunun yeri ve annelerin oyun algısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 249-264.
 • Ertürk, G. H., Metin-Aslan Ö., Özen-Altınkaynak, Ş., & Tuğrul, B.,(2014, April). Anaokuluna devam eden altı yaşındaki çocuklar ile okul öncesi öğretmenlerinin oyun hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 97-116. doi: 10.17679/iuefd.05509
 • Girsburg, K. R. (2007). The importance of play in promoting healthy child development and maintaining strong parent-child bonds. American Academy of Pediatrics, 182-191.
 • Haapala, E. A., Poikkeus, A., Tompuri, T., Kukkonen-Harjula, K., Leppanen, P. H., Lindi, V., & Lakka, T. A. (2014). Associations of motor and cardiovascular performance with academic skills in children. Journal of American Sports Medicine, 1016-1023.
 • How much physical activity do children need? (2015, June 04). Retrieved March 08, 2017, from https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/index.htm
 • Hyndman, B. P., Benson, A. C., & Telford, A. (2014). A guide for educators to move beyond conventional school playgrounds: The RE-AIM evaluation of the luchtime enjoyment activity and play (LEAP) intervention. Australian Journal of Teacher Education, 39(1), 1-99. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v39n1.2
 • Izabela, Z., Ortega-Ruiz, R., & Sibaja, S. (2016). Children's play and affective development: Affect, school adjustment and learning in preschoolers. Journal for the Study of Education and Development, 380-400.
 • Johnson, J. E., Christie, J. F., & Yawkey, T. D. (1998). Play and Early Childhood Development (2nd ed.). Addison Wesley Longman.
 • Karataş, Z. (2015, Ocak 1). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.
 • Koçyiğit, S., Kök, M., & Tuğluk, M. N. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.
 • Marcon, R. A. (2002). Moving up the grades: Relationship between preschool model and later school success. Early Childhood and Research & Practice, 1-20.
 • Mayesky, M. (2009). Creative Activities for Young Children (9th ed.). Delmar, Cengagae Learning.
 • Maynard, T., & Waters, J. (2007). Learning in the outdoor environment: A missed opportunity? Early Years, 27(3), 255-265.
 • McClintic, S., & Petty, K. (2015). Exploring early childhood teacher's beliefs and practices about preschool outdoor play: A qualitative study. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36(1), 24-43.
 • MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/
 • Olgan, R., & Öztürk, D. K. (2011). An investigation in the playgrounds of public and private preschool in Ankara. Education and Science, 36(161), 85-97.
 • Pesce, C., Masci, I., Marchetti, R., Vazou, S., Saakslahti, A., & Tomporowski, P. D. (2016). Deliberate play and preparation jointly benefit motor and cognitive development: Mediated and moderated effects. Frontiers in Psychology, 7, 1-17.
 • Renick, S. E. (2009). Exploring Early Childhood Teacher's Beliefs and Practices About Preschool Outdoor Play: A Case Study (master's thesis). Texas Woman's University.
 • Rivkin, M. S. (2000). Outdoor experiences for young children. The Educational Resources Information Center.
 • Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Building blocks and cognitive building blocks: Playing to know the world mathematically. American Journal of Play, 1(3), 313-337.
 • Toksoy, A. C. (2010). Yarışma niteliği taşıyan geleneksel çocuk oyunları. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 1, 205-220. Retrieved March 01, 2017, from http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423866462.pdf
 • Ünal, M. (2009). The place and importance of playgrounds in child development. Inonu University the Faculty of Education, 10, 95-109.
 • Weisberg, D. S., Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013). Talking it up: Play, language development, and the role of adult support. American Academy of Play, 6(1), 39-53.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Nisan 2018
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4543-422X
Author: Hatice Şebnem ÇETKEN (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serap SEVİMLİ-ÇELİK
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 12, 2018

Bibtex @research article { akukeg379662, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {318 - 341}, doi = {10.30831/akukeg.379662}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çetken, Hatice Şebnem and Sevi̇mli̇-çeli̇k, Serap} }
APA Çetken, H , Sevi̇mli̇-çeli̇k, S . (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi . Journal of Theoretical Educational Science , 11 (2) , 318-341 . DOI: 10.30831/akukeg.379662
MLA Çetken, H , Sevi̇mli̇-çeli̇k, S . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi" . Journal of Theoretical Educational Science 11 (2018 ): 318-341 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/35951/379662>
Chicago Çetken, H , Sevi̇mli̇-çeli̇k, S . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science 11 (2018 ): 318-341
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi AU - Hatice Şebnem Çetken , Serap Sevi̇mli̇-çeli̇k Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.379662 DO - 10.30831/akukeg.379662 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 341 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.379662 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.379662 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi %A Hatice Şebnem Çetken , Serap Sevi̇mli̇-çeli̇k %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi %D 2018 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.379662 %U 10.30831/akukeg.379662
ISNAD Çetken, Hatice Şebnem , Sevi̇mli̇-çeli̇k, Serap . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science 11 / 2 (March 2018): 318-341 . https://doi.org/10.30831/akukeg.379662
AMA Çetken H , Sevi̇mli̇-çeli̇k S . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; 11(2): 318-341.
Vancouver Çetken H , Sevi̇mli̇-çeli̇k S . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekân Oyunlarına Karşı Bakış Açılarının İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; 11(2): 318-341.