Year 2020, Volume 13 , Issue 2, Pages 440 - 455 2020-04-17

İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimlerinde Toplumsal Cinsiyet
Gender in Career Choices of Fourth Grade Students

Aslı GÜNDOĞAN [1] , Halime Kübra ERBEY [2]


Araştırmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerindeki toplumsal cinsiyet algısını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel ve nicel verilerin birlikte toplandığı karma yöntem deseni ile tasarlanmıştır. Öncelikle çalışma grubunu oluşturan 417 öğrenciye “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Sonrasında çalışma grubundan seçilen 77 öğrenciye ileride hangi mesleği yapmak istedikleri üzerine birer resim çizdirilmiş, ardından öğrencilerden çizdikleri meslekleri neden tercih ettiklerini açıklamaları istenmiştir. Analiz sürecinde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistiklerden ve toplumsal cinsiyete dayalı meslek seçimlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde t-testinden yararlanılmıştır. Nitel veriler için ise doküman analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada sonuçlarına göre, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kadınların meslek seçimine yönelik tutumlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Bunun yanında kız öğrencilerin çoğunluğunun doktorluk ve öğretmenlik mesleğini; erkek öğrencilerin ise önemli çoğunluğunun futbol oyuncusu olmayı tercih ettiklerini, ikinci sırada ise doktorluğu seçtikleri belirlenmiştir. Son olarak araştırmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için öğretmenlere, yöneticilere ve ailelere önerilerde bulunulmuştur. 

The aim of the study is to examine the career choices of 4th grade students from gender perspective. The research was designed as a mixed method in which qualitative and quantitative research approaches were used together. 417 primary school students participated in the study in which “Attitude Towards Gender-Based Career Choices Scale” was used. 77 students were drawn a picture on which career they wanted to do in the future, and then they were asked to explain why they preferred. In the data analysis process, descriptive statistics (arithmetic mean and standard deviation) and t-test were used. For qualitative data, document analysis was used. According to the results of the research, it was found that the attitudes of 4th grade students towards women's choices of career did not differ according to gender. It was determined that most girls preferred to be a doctor and teacher and the majority of the boys preferred to be a football player and they preferred to be a doctor in the second place. At the end of the study, make suggestions for teachers, administrators and families to ensure gender equality.

 • Aratemur Çimen, C. & Bayhan, S. (2018). Secularism in Changing Textbooks and Gender Equality Research. Comparative Education Association Conclusion Report.Arslan Özer, D., Karataş, Z. & Ergün, Ö. R. (2019). Analysis of Gender Roles in Primary School (1st to 4th Grade) Turkish Textbooks. Eurasian Journal of Educational Research, 79, 1-20.
 • Béreaud, S. R. (1975). Sex role images in French children books. Journal of Marriage and the Family, 37, 194-207.
 • Çetin Gündüz, H., Tarhan, S. & Kılıç, Z. (2015). Attitude Towards Gender-Based Career Choices Scale Validity and Relability Bartin University Journal Of Faculty Of Education, 4(1), 21-33.
 • Çetin Gündüz, H. & Tarhan, S. (2017). The Impact of Gender on Primary School Students’ Attitudes towards Choosing a Profession Elementary Education Online, 16(3), 1287-1300.
 • Dökmen, Y. Z. (2018). Gender: Social psychological explanations (9.bs.). İstanbul: Remzi Bookstore.
 • Erdoğan, M. T. (2010). The role of media literacy in achieving gender equality. Ankara: Elma Teknik Publishing
 • Esen, Y. & Bağlı, M. T. (2002). A research on male and female figures in the elementary school textbooks Ankara University Lournal of Faculty of Educational Sciences, 35(1-2), 143-154.
 • Koyuncuoğlu Şahin, M., Esen Çoban, A. & Korkmaz, A. (2018). Gender equality and its situation in the Turkish education system: From the perspectives of preschool teacher candidates. Journal of the International Scientific Researches, 3(2), 735-752.
 • Özaydınlık, K. (2014). Women in Turkey on the Basis of Gender and Education. Journal of Social Policy Studies, 14-33, 93-112.
 • Saraç, S. (2013). Gender. L. Gültekin, G. Güneş, C. Ertung & A. Şimşek (Eds.), In Gender and its reflections (pp. 27-32). Ankara: Atılım University Publishing.
 • Sarı, Ö. (2011). The relation between gender and occupational role: the case of male students in nursery. EÜSBED, 4(2), 493-504.
 • Sarıtaş, E. & Şahin, Ü. (2018). An examination on gender roles in social sciences course books. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Faculty of Education, 48, 463-477.
 • Savcı, İ. (1999). Gender and technology. Journal of Ankara University SBF, 54(1), 124-142.
 • Selanik Ay, T. & Emeksever, A. (2016). Investigetion of elementary education students’ perceptions about professions based on their stories. The Journal of International Social Research, 9(44), 968-983.
 • Taş, Y., Altan, D. & Sayek, İ. (2006). How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example Conducted among Children between 7 and 12 Years of Age STED, 15(11), 184-191.
 • Tezer Asan, H. (2010). Gender Differences in Textbooks and Teachers' Gender Perceptions. Fe Dergi: Feminist Criticism, 2(2), 66-70.
 • Yağan Güder, S. & Güler Yıldız, T. (2016). Role of the Family in Preschool Children's Perception of Gender. H. U. Journal of Education, 31(2), 424-446.
 • Yağan Güder, S., Ay, A., Saray, F. & Kılıç, İ. (2017). An Examination of Cartoons Watched by Preschoolers in Terms of Gender Stereotypes: The Case of Niloya. Journal of Qualitative Research in Education, 5(2), 96-111.
 • Zelyurt, H. (2018). Examining the impact of the family on the child's gender development. Turkish Studies, 13(19), 2001-2017.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3786-6775
Author: Aslı GÜNDOĞAN (Primary Author)
Institution: USAK UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Halime Kübra ERBEY
Institution: USAK UNIVERSITY

Dates

Application Date : October 24, 2019
Acceptance Date : April 1, 2020
Publication Date : April 17, 2020

Bibtex @research article { akukeg637699, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {440 - 455}, doi = {10.30831/akukeg.637699}, title = {Gender in Career Choices of Fourth Grade Students}, key = {cite}, author = {Gündoğan, Aslı and Erbey, Halime Kübra} }
APA Gündoğan, A , Erbey, H . (2020). Gender in Career Choices of Fourth Grade Students . Journal of Theoretical Educational Science , 13 (2) , 440-455 . DOI: 10.30831/akukeg.637699
MLA Gündoğan, A , Erbey, H . "Gender in Career Choices of Fourth Grade Students" . Journal of Theoretical Educational Science 13 (2020 ): 440-455 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/53290/637699>
Chicago Gündoğan, A , Erbey, H . "Gender in Career Choices of Fourth Grade Students". Journal of Theoretical Educational Science 13 (2020 ): 440-455
RIS TY - JOUR T1 - Gender in Career Choices of Fourth Grade Students AU - Aslı Gündoğan , Halime Kübra Erbey Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.637699 DO - 10.30831/akukeg.637699 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 440 EP - 455 VL - 13 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.637699 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.637699 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Gender in Career Choices of Fourth Grade Students %A Aslı Gündoğan , Halime Kübra Erbey %T Gender in Career Choices of Fourth Grade Students %D 2020 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.637699 %U 10.30831/akukeg.637699
ISNAD Gündoğan, Aslı , Erbey, Halime Kübra . "Gender in Career Choices of Fourth Grade Students". Journal of Theoretical Educational Science 13 / 2 (April 2020): 440-455 . https://doi.org/10.30831/akukeg.637699
AMA Gündoğan A , Erbey H . Gender in Career Choices of Fourth Grade Students. Journal of Theoretical Educational Science. 2020; 13(2): 440-455.
Vancouver Gündoğan A , Erbey H . Gender in Career Choices of Fourth Grade Students. Journal of Theoretical Educational Science. 2020; 13(2): 440-455.
IEEE A. Gündoğan and H. Erbey , "Gender in Career Choices of Fourth Grade Students", Journal of Theoretical Educational Science, vol. 13, no. 2, pp. 440-455, Apr. 2020, doi:10.30831/akukeg.637699