Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 418 - 431 2020-06-29

Türkiye’de Banka Kredi Kanalının Etkinliği
The Effectiveness of Bank Credit Channel in Turkey

Nazan ŞAHBAZ KILINÇ [1] , Efe Can KILINÇ [2]


Parasal otoritenin yürütmüş olduğu para politikası, reel ekonomiyi; geleneksel faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, döviz kuru kanalı, kredi kanalı ve beklenti kanalı olmak üzere parasal aktarım kanalları aracılığıyla etkilemektedir. Bu çalışmanın esas konusunu oluşturan kredi kanalı, banka kredileri kanalı ve bilanço kanalı olarak iki alt kanala ayrılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2003Ç1-2018Ç4 döneminde Türkiye’de banka kredi kanalının etkinliğinin VAR modeli kullanılarak araştırılmasıdır. Analizde para politikası göstergesi olarak kısa vadeli faiz oranları kullanılmış ve faiz oranındaki değişikliklerin özel sektörün (finansal olmayan) kredi hacmine olan etkileri araştırılmıştır. Etki-tepki fonksiyonlarının sonuçları Türkiye’de banka kredi kanalı mekanizmasının çalıştığını göstermiştir.
Monetary policy carried out by a monetary authority affects real economy by means of monetary transmission channels consisting of traditional interest rate channel, asset pricing channel, exchange rate channel, credit channel, and expectation channel. Credit channel forming the main subject of this study is divided into two subclasses: Bank Credit Channel and Balance Sheet Channel. The objective of this study is to analyze the effectiveness of bank credit channel for Turkey for the period of 2003Q1-2018Q4 by using Vector Autoregressive Model. In the analysis, short-term interes rate is considered as indicator of monetary policy and impact of changes in policy rate on private non-financial sector credit volume were investigated. The result of impulse-response functions revealed that bank credit channel mechanism works in Turkey.
 • Ahtik, M. (2012). Bank lending channel in Slovenia: panel data analysis. Prague Economics Papers, 1, 50-68, (Erişim tarihi: 11.11.2019).
 • Altunöz, U. (2010). The monetary transmission mechanism. Bankacılar Dergisi, 73, 54-68.
 • Altunöz, U. (2013). Türkiye’de banka kredi kanalinin etkinliği üzerine ampirik bir çalışma: kredi tayınlaması. Akademik Bakış Dergisi, 37, 1-20.
 • Aslanidi, O. (2007). The optimal monetary policy and the channels of monetary transmission mechanism in CIS-7 countries: the case of Georgia. CERGE-EI Discussion Paper, 12
 • Atgür, M. ve Altay, N. O. (2018). Yeni para politikası arayışları bağlamında parasal aktarım mekanizması faiz kanalının işleyişi: Türkiye ve Endonezya ülke örnekleri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 14(3), 601-624.
 • Bank for International Settlements (2019), http://stats.bis.org/statx/toc/LBS.html2 (Erişim tarihi: 20.12.2019).
 • Benkovskis, K. (2008). Is there a bank lending channel of monetary policy in Latvia? evidence from bank level data (No. 2008/01).
 • Bernanke, B. (1988). Monetary policy transmission: through money or credit?. Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, November/December, 3-11.
 • Bernanke, B. ve Blinder, A. S. (1992). The federal funds rate and the channels of monetary policy. American Economic Review, 82(4), 901-921.
 • Bernanke, B. (1993). Credit in the macroeconomy, Federal Reserve Bank of Newyork Quarterly Review, 18(1), 50-70.
 • Cecchetti, S. G. (1999). Legal structure, financial structure and the monetary policy transmission mechanism. FRBNY Economic Policy Review, July, 9-28.
 • Central Bank of Nigeria (2019a). https://www.cbn.gov.ng/Out/EduSeries/Series14.pdf (Erişim tarihi: 01.12.2019).
 • Central Bank of Nigeria (2019b). https://www.cbn.gov.ng/Out/EduSeries/Series15.pdf (Erişim tarihi: 01.12.2019).
 • Erdoğan, S., ve Beşballi, S. G. (2011). Türkiye’de banka kredileri kanalının işleyişi üzerine ampirik bir analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 28-41.
 • Federal Reserve Bank of St. Louis (2019), https://research.stlouisfed.org/ (Erişim tarihi: 20.12.2019).
 • Ferreira, C. (2007). The bank lending channel transmission of monetary policy in the EMU: A case study of Portugal. The European Journal of Finance, 13(2), 181-193.
 • Friedman, M. (1987). The quantity theory of money. J. Eatwell, M. Milgate ve P. Newman (Ed), The new palgrave: A dictionary of economics içinde (ss. 1-40), London: MacMillan.
 • Füss, R., (2007), Vector autoregressive models, financial data analysis, Department of Empirical Research and Econometrics.
 • Gambacorta, L. ve Ibanes M. D. (2011). The bank lending channel lessons from the crisis. European Central Bank Working Paper Series, No 1335/May 2011.
 • Gündüz, L. (2001). Türkiye’de parasal aktarim mekanizması ve banka kredi kanalı. İMKB Dergisi, 5(18), 13-30.
 • İnan, E. A. (2001). Parasal aktarım mekanizmasının kredi kanalı ve Türkiye. Bankacılar Dergisi, 39, 3-19.
 • Kashyap A. K. ve Stein J. C. (1994). The impact of monetary policy on bank balance sheets. NBER Working Papers, No 4821, 1-63.
 • Klau, M. ve Fung, S. S. (2006). The new BIS effective exchange rate indices, BIS Quarterly Review, 51-65.
 • Laidler, D. (1982). Monetarist perspective. Oxford: Phillip Alan.
 • Lütkepohl, H. ve Saikkonen, P. (1997). Impulse response analysis in infinite order cointegrated vector autoregressive processes. Journal of Econometrics, 81(1),127-157.
 • Lütkepohl, H. (2004). Vector autoregressive and vector error correction models, M. Krätzig ve H. Lütkepohl (Ed), Applied time series econometrics içinde (ss.86-158). Cambridge/MA: Cambridge University Press.
 • Michailidou, D. M. (2016). The inexorable evolution of financialisation: financial crises in emerging markets. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Mínguez, J. M. G. (1997). The balance-sheet transmission channel of monetary policy: the cases of Germany and Spain. Banco de Espana, Servicio de Estudios, Documento de Trabajo nQ 9713.
 • Mishkin, F. S. (1995). Symposium on the monetary transmission mechanism. Journal of Economic Perspectives, 9(4),3-10.
 • Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi ve politikası. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
 • OECD (2019), http://stats.oecd.org/ (Erişim Tarihi: 20.12.2019).
 • Örnek, İ. (2009). Türkiye’de parasal aktarım mekanizması kanallarının işleyişi. Maliye Dergisi, 156, 104-125.
 • Özsuca, A. E. ve Akbostancı, E. (2012). An empirical analysis of the bank lending channel in Turkey. Economic Research Center Middle East Technical University ERC Working Papers in Economics 12/05.
 • Özgen, B. F. ve Güloğlu, B. (2004). Economic effects of domestic debt VAR analysis technique in Turkey. METU Studies in Development, 31, 93-114.
 • Öztürkler, H. ve Çermikli, A. H. (2007). Türkiye’de bir parasal aktarım kanalı olarak banka kredileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(514), 57-68.
 • Paya, M. (2013). Para teorisi ve politikası. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Petursson, T. G. (2001). The transmission mechanism of monetary policy. Monetary Bulletin, 4, 2-77.
 • Schmitz, B. (2004). What role do banks play in monetary policy transmission in EU accession countries? National Bank of Hungary. 3rd Macroeconomic Policy Research Workshop, 29-30 October.
 • Serel, A. ve Güvenoğlu, H. (2019). Banka kredi kanalının işleyişi: Türkiye uygulaması. Business and Economics Research Journal, 10(4), 867-883.
 • TCMB (2019), https://evds2.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 20.12.2019).
 • Telatar, E. (2002). Fiyat istikrari nedir? ne? nasıl? kimin için?. Ankara: Imaj Yayınevi.
 • Uslu, N. C. ve Karahan, P. (2016). An analysis on the efficiency of bank lending channel in Turkey. Journal of Business Economics and Finance, 5(2), 206-217.
 • Walsh C. (1998). Monetary Theory and Policy, MIT Press. http://www.strongnet.org/cms/lib6/OH01000884/Centricity/Domain/301/3040_s76.pdf (Erişim tarihi: 15.11.2019).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0003-1956-3965
Author: Nazan ŞAHBAZ KILINÇ
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3139-0684
Author: Efe Can KILINÇ (Primary Author)
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

APA Şahbaz Kılınç, N , Kılınç, E . (2020). Türkiye’de Banka Kredi Kanalının Etkinliği . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 418-431 . DOI: 10.32709/akusosbil.450801