Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (ayrıntılı bilgi için bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

* Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

* Güncelleme sonrası yazarlar ve hakemlere yönelik gerekli bilgiler için lütfen bkz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/dergipark-yeni-surec-rehberi

Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


TR Dizin 2020 kriterlerine göre etik kurul izni gerektiren çalışmalar (ayrıntılı bilgi için bkz. Etik İlkeler ve Yayın Politikası) dergimize gönderilirken ilgili kurul kararı da pdf formatında yüklenmelidir. Aksi taktirde makaleler kabul edilmeyecektir. Ayrıca makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

* Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilen makale çalışmaları için, herhangi bir sayı, hakem, süre ve yayınlanma garantisi verilememekte olup, yayın koşulları tamamen hakem sürecinin tamamlanmasına, yetkili kurul/komisyonların ve editörün iznine ve uygun sayının yayım tarihine bağlıdır. Dergimiz her sayısında belirli bir sayıdan fazla makale basamamaktadır. Dolayısıyla tüm süreçleri biten çalışmalar dahi yayımlanmaları planlanan uygun sayıları beklemekte ve önce süreçlerinin sonuçlanma tarihi, daha sonra da gönderilme tarihine göre sıralanarak uygun sayıda yayımlanmaktadır.

* Güncelleme sonrası yazarlar ve hakemlere yönelik gerekli bilgiler için lütfen bkz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/dergipark-yeni-surec-rehberi

Volume 22 - Issue 3 - Sep 29, 2020
 1. Maddi Değerler Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
  Pages 624 - 634
  Gazanfer ANLI
 2. Üniversite Öğrencilerinde İşlevsel Olmayan Romantik İnançlarla Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin ve İlişki Deneyiminin İlişkisi
  Pages 635 - 653
  Timuçin AKTAN , Handesu ASKER
 3. Dünyada Toplumsal Cinsiyet Karşıtı (Anti-Gender) Hareketler
  Pages 654 - 670
  Meryem ŞAHİN
 4. Japonya’da İslâm Davetçisi Bir Türk: Abdürreşid İbrahim “Dinî Fikirleri ve Stratejisi”
  Pages 671 - 692
  Hasan BARLAK
 5. Birleşik Krallık’taki Okullarda Ders Kitabı Kullanımı: Mevcut Durum, Çalışmalar, Gelecek Planları
  Pages 693 - 705
  Nihal ÇALIŞKAN , Mehmet TOYRAN
 6. -lA Ekinin Farklı Bir İşlevi Üzerine
  Pages 706 - 713
  Sevda ÖZEN ERATALAY , Şahin YILDIZ
 7. Katılımcı İklim Algısı ile Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 714 - 729
  Serol KARALAR , İşıl USTA
 8. An Overview of Four Fundamental Theories of Organizations
  Pages 730 - 746
  Tutku SEÇKİN ÇELİK
 9. Bulut Bilişim ve Geleneksel Alternatiflerinin Karşılaştırılması: İşletmeler için Avantajlar, Riskler ve Geçiş Önerileri
  Pages 747 - 759
  Suat ATAN
 10. Demografik Özellikler ve Psikolojik Sahiplenme: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 760 - 770
  Leyla ŞENOL , Burcu ÜZÜM
 11. Tüketicileri Sosyal Sorumlu Tüketime Yönlendiren Faydacı ve Hedonik Güdülerin İncelenmesi
  Pages 771 - 785
  Şükran KARACA , İbrahim YEMEZ
 12. Sistemik Riskin Kompozit Göstergesi CISS Endeksi ile BIST Banka Endeksi Arasındaki Volatilite Etkileşimi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
  Pages 786 - 801
  Emre Esat TOPALOĞLU
 13. Markaların Helal Etiketi Kullanımının Satın Alma Davranışına Yansıması
  Pages 802 - 814
  Yelda ÜLKER
 14. Demokrasinin Doğulu Kökenlerine Dair Bir İnceleme
  Pages 815 - 826
  Ramazan LEVENT
 15. Modern Çağ Toplumlarının Geleneksel Sosyal Statüleri, Yeni Doğan Ekonomik Sınıfları ile Modern Çağın Ekonomik Kurumları, Yeni Sosyal ve Ekonomik Düzeni
  Pages 827 - 840
  Enver GÜNAY
 16. Satış Elemanının Örgütsel Bağlılığının Müşteri Odaklılığı Üzerine Etkisi: Seyahat Acenteciliği Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 841 - 856
  Yeter TEKİN , Halil Semih KİMZAN
 17. Seramik Sanatında Işığın Plastik Bir Olgu Olarak Kullanımı
  Pages 857 - 871
  Kamuran Özlem SARNIÇ , Öznur GÖK
Indexes and Platforms
2015 YILI ÖNCESİ SAYILAR