Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyon Kocatepe University |


According to the TR Dizin 2020 criteria, while the studies that require ethics committee approval (see Ethical Principles and Publication Policy) are sent to our journal, the relevant board decision should also be uploaded in pdf format. Otherwise, the articles will not be accepted. In addition, while uploading the article, the "plagiarism report" (Turnitin, Ithenticate, etc.) of the article must be uploaded to the system as an additional file (pdf).

All authors who wish to submit articles to our journal should carefully read the spelling rules section and should not submit their work without arranging them according to these rules and template.

Our journal does not have an issue-specific article acceptance procedure. No issue, referee, time and publication guarantee can be given for the manuscripts submitted to our journal for evaluation, and the terms of publication depend entirely on the completion of the referee process, the permission of the authorized boards / commissions and the editor, and the publication date of the appropriate issue. Our journal cannot publish more than a certain number of articles in each issue. Therefore, even the works whose all processes are completed are waiting for the appropriate numbers to be published and published in the appropriate number, first by the finalization date of the processes and then by the date of submission.

Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


According to the TR Dizin 2020 criteria, while the studies that require ethics committee approval (see Ethical Principles and Publication Policy) are sent to our journal, the relevant board decision should also be uploaded in pdf format. Otherwise, the articles will not be accepted. In addition, while uploading the article, the "plagiarism report" (Turnitin, Ithenticate, etc.) of the article must be uploaded to the system as an additional file (pdf).

All authors who wish to submit articles to our journal should carefully read the spelling rules section and should not submit their work without arranging them according to these rules and template.

Our journal does not have an issue-specific article acceptance procedure. No issue, referee, time and publication guarantee can be given for the manuscripts submitted to our journal for evaluation, and the terms of publication depend entirely on the completion of the referee process, the permission of the authorized boards / commissions and the editor, and the publication date of the appropriate issue. Our journal cannot publish more than a certain number of articles in each issue. Therefore, even the works whose all processes are completed are waiting for the appropriate numbers to be published and published in the appropriate number, first by the finalization date of the processes and then by the date of submission.

Volume 23 - Issue 1 - Mar 29, 2021
 1. Bir Temsil Alanı Olarak Türkiye’de Düşünce Kuruluşları
  Pages 1 - 19
  Mehmet Münip BABUR
 2. Bekçilerin Toplumsal Rolleri: Savunulabilir Mekân Teorisinden Hareketle Medya Temsilleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 20 - 36
  Aykut ÇALIŞKAN
 3. Alevi-Bektaşi Toplumunun İç Sorunları ve Çözüm Önerileri
  Pages 37 - 50
  İbrahim GÜL
 4. Maârif Salnâmelerine Göre Halep İdadisinde Eğitim (1898-1904)
  Pages 51 - 69
  Büşra ELÇİÇEĞİ, Ali YILMAZ
 5. Öğrencilerin İş Birliğine Dayalı Problem Çözme Yönteminin Uygulandığı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
  Pages 70 - 84
  Erhan ÜNAL, Hasan ÇAKIR
 6. Türk ve Alman Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretmenliği Programlarının Karşılaştırılması
  Pages 85 - 96
  Bilal ÜSTÜN, Aysel DEREGÖZÜ
 7. The Contribution of Syntactic and Lexical Knowledge to Foreign Language Reading Comprehension
  Pages 97 - 112
  Samet TAŞÇI, Ümit Deniz TURAN
 8. İş Aile Çatışması ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 113 - 124
  Mutlu TOKMAK
 9. Atatürk’ün Özdeyişleri ve Yönetim: Sevgi – Saygı, İtimat – İtaat, İş Disiplini ve Özyeterliliğin Algılanan Kariyer Başarısına Etkisi
  Pages 125 - 138
  Elif BİLGİNOĞLU, Uğur YOZGAT, İnci ERDEM ARTAN
 10. Piyasa Zamanlaması Teorisi Üzerine Türkiye’de Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Pages 139 - 157
  Göknur BÜYÜKKARA
 11. Genelleştirilmiş Trapezoidal Bulanık Esnek Kümeler: Yeşil Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulanması
  Pages 158 - 171
  Nalan Gülten AKIN
 12. Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonları İlişkisi: Çin Örneği
  Pages 172 - 186
  Musa ATGÜR
 13. Havayolu Taşımacılığı ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
  Pages 187 - 202
  Mehmet ALTUNTAŞ, Emre KILIÇ
 14. Politik Kutuplaşma ve Kamu Sektörü İstihdamı
  Pages 203 - 218
  Sacit Hadi AKDEDE, Nazlı KEYİFLİ
 15. Türkiye’de Kişisel Gelişim Alanının Tarihçesi
  Pages 219 - 235
  Serkan ŞENGÜL, Osman Kürşat ACAR
 16. Haftanın Günü ve Ocak Ayı Anomalilerinin BIST 100 ile KAT 30 Endekslerinde Tespiti
  Pages 236 - 248
  Hidayet GÜNEŞ
 17. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Aracının Liyakate Esas Görüşlerle Olan İlişkisi: Sağlık Çalışanları Örneği
  Pages 249 - 267
  Altuğ ÇAĞATAY, Selman KIZILKAYA
 18. Kadın Girişimciliğinin İslamiyet Perspektifinden Değerlendirilmesi
  Pages 268 - 289
  Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ
 19. ABD-Çin Mücadelesi Üzerine Bir Çözümleyici Bağlam Analizi Örneği: Hindistan Stratejik Bir Araç Olabilir Mi?
  Pages 290 - 302
  Hurşit DİNGİL, Aydın GÜVEN
 20. Entegre Raporlama İçerik Öğelerinin Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi
  Pages 303 - 326
  Ahmet AKBAŞ, Ali COŞKUN, Osman KARAMUSTAFA
 21. Sağlık Kurumlarında Transformasyonel Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Araştırması
  Pages 327 - 347
  Arzu YİĞİT, Mine ALAOĞLU
Indexes and Platforms
ISSUES BEFORE 2016

https://sbd.aku.edu.tr/?p=20