Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |


 • MAKALE GÖNDERMEK İSTEYEN YAZARLARIN DİKKATİNE: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı gönderilen çalışmalar en erken 2021 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.


 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20 

                                                                                                 

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image


 • MAKALE GÖNDERMEK İSTEYEN YAZARLARIN DİKKATİNE: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı gönderilen çalışmalar en erken 2021 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.


 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20 

                                                                                                 

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.
Volume 21 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Sosyotelist Olma ve Sosyotelizme Maruz Kalma Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 657 - 671
  Derya Orhan Göksün
 2. Tutuklu/Hükümlülerin Ebeveynlik Tutumları ile Kendi Ebeveynlerinden Algıladıkları Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki
  Pages 672 - 685
  Ayşe Belgin Aksoy, Kızbes Meral Kılıç
 3. Determinants of Users’ Intention to Use Social Media Apps
  Pages 686 - 702
  Fatih Şahin, Alkan Alkaya, Ercan Taşkın
 4. Bir Cumhuriyet Kadınını Yazılarından Tanımak: İffet Halim Oruz ve Kadın Gazetesi’ndeki Yazıları (1947-1963)
  Pages 703 - 719
  Sezen Karabulut
 5. Osmanlı Kudüs’üne Ait H. 1195/ M. 1781 Tarihli Keşif Defteri (Değerlendirme ve Transkripsiyon)
  Pages 720 - 752
  Şerife Vakıf Uzmanı Eroğlu Memiş
 6. Yerli ve Yabancı Gazetelerde Büyükelçi Krizi
  Pages 753 - 763
  Nermin Zahide Aydın
 7. İmgelerin Gücü, Anlamlandırılması, Olmak/Görünmek Kiplikleri ve Ziya Osman Saba’nın ‘Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi’nde Hüzün
  Pages 764 - 773
  Mehmet Hilmi Uçan
 8. Yapım Eki Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Kelime Türetme Becerisi Üzerindeki Etkisi
  Pages 774 - 791
  Muhammet Raşit Memiş
 9. Bir Peri Masalı Örneği: Ludwig Tieck’in Elfler Adlı Masalı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 792 - 807
  Şenay Kırgız
 10. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Osmanlı Türkçesi Dersine Yönelik Öğrenen Güçlenmesi Düzeyleri
  Pages 808 - 815
  Ahmet Başkan, Hatice Altunkaya
 11. Türkiye’deki Suriyeli Üniversite Öğrencileri İle İlgili Bir Durum Tespiti: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği
  Pages 816 - 837
  Muazzez Harunoğulları, Seval Süzülmüş, Yadigar Polat
 12. Türkiye’de Finansal Krizlerin Öncü Göstergelerle Tahmini
  Pages 838 - 854
  Dilara Ayla
 13. Security Understanding of a New Dimension in the Globalization Process and Environmental Effects
  Pages 855 - 868
  Şafak Kaypak, Vedat Yılmaz
 14. Hediye ve Hediye Satın Alma Davranışları
  Pages 869 - 887
  Arzu Şeker
 15. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G7 Ülkeleri Örneği
  Pages 888 - 898
  İbrahim Yağlı, Ebru Topcu
 16. Uluslararası Taşımacılık İşletmelerinin Çekici Araç Seçimlerinin EntegreAHP, Entropi ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Analizi
  Pages 899 - 922
  Ömer Faruk Görçün
 17. Faaliyet Kaldıraç Derecesinin Satış Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Havayolu Şirketlerinde Bir Uygulama
  Pages 923 - 941
  Faruk Dayı
 18. Türkiye Ekonomisinde Sanayi ve Hizmet Sektörüne Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlarının Belirleyicilerine İlişkin Karşılaştırmalı Ampirik Bir Analiz: (2005-2017)
  Pages 942 - 959
  Musa Bayır
 19. Uzay Turizmine İlişkin Uluslararası Turizm Karikatürlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi
  Pages 960 - 980
  Makbule Civelek, Oğuz Türkay
 20. Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kanonik Korelasyon Analizi
  Pages 981 - 994
  Çiğdem Özkan, Nilay Koleoğlu
 21. Reklamlarda Metaforik Öğelerin Kullanımı: Kozmetik Reklamları Örneği
  Pages 995 - 1013
  Bilge Çağlar
 22. Afyonkarahisar Yorganlarının Teknik, Desen ve Kompozisyon Özellikleri
  Pages 1014 - 1027
  Ülkü Küçükkurt
Indexes and Platforms
2015 YILI ÖNCESİ SAYILAR