Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 504 - 518 2020-06-29

Türkiye’de Kamu Yatırımlarının 1999-2017 Yıllarındaki Dağılımı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinin Göreli Konumu
Distribution of Public Investments in Turkey Between 1999-2017: Eastern and South-Eastern Anatolia’s Relative Situation

İdris TURAN [1]


Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 23 ile yapılan kamu yatırımlarının, diğer bölgelerdeki illere yapılan yatırımların çok gerisinde olduğu iddiası toplumda yaygın olarak bulunmaktadır. Bu iddia genellikle malum terör örgütü sempatizanları ve elemanları tarafından halkı etkilemek ve propaganda amacıyla kullanılmaktadır. Hâlbuki gerçekte durum ne şekildedir? Hükümetler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’yu ekonomik olarak ihmal etmişler midir? Bunu anlamanın yolu kamu yatırımlarının illere göre dağılımını analiz etmekten geçmektedir. Bu çalışmada 1999-2017 yılları arası son 19 yıldaki kamu yatırımlarının Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri ile diğer illerin karşılaştırması yapılmıştır. Çıkan sonuçta görülmüştür ki Doğu ve Güneydoğu illeri ile diğer illere yapılan kamu yatırımlarının dağılımı oransal olarak benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.

It is widely claimed in society that public investments in 23 provinces in Turkey’s Eastern Anatolia Region and South-eastern Anatolia Region are far less than provinces in other regions of Turkey. This claim is generally used by sympathizers and members of certain terrorist organization to affect public and make propaganda. However, what is the real situation? Have governments of Turkey disregarded economically Eastern Anatolia Region and South-eastern Anatolia Region? It can be understandable via analyzing distribution of public investment according to provinces in Turkey. In this study, it is compared that 23 provinces in Eastern Anatolia Region and South-eastern Anatolia Region with the rest provinces in Turkey according to public investments data in last nineteen years -between 1999-2017-. As a result, distributions of public investments in provinces in Eastern Anatolia Region and South-eastern Anatolia Region are rationally similar with provinces’ in other regions.

  • Kamu yatırımlarının illere göre sektörel dağılımı. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/ilozet.html (Erişim tarihi: (8. 10. 2017).
  • Yıllara göre il nüfusları, 2000-2016. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1590 (Erişim tarihi: 28. 09. 2017).
  • Ataç, B., Önder, İ. ve Turhan, S. (2004). Maliye politikası, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  • Deviren, N. V. ve Duran, T. (2018). Türkiye’de düzey 3 bölgesi kamu yatırımları etkinliğinin veri zarflama analizi (vza) yöntemiyle ölçülmesi: Aydın, Denizli ve Muğla illeri örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 262-277.
  • Erdem, N. (2016). Büyük ölçekli kamu yatırımlarının uygulandığı bölgelerdeki taşınmaz değer artışı ve kentleşme üzerinde etkisi: Osmaniye ili örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 816-828.
  • Öztürk L. (2012). Kamu yatırımları ve bölgesel eşitsizlik: Bir nedensellik analizi, 1975-2001. Ege Akademik Bakış, 12(4), 487-495.
  • 1999 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/1999-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2000 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2000-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2001 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2001-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2002 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2002-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2003 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2003-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2004 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2004-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2005 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2005-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2006 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2006-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2007 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2007-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2008 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2008-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2009 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2009-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2010 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2010-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2011 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2011-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2012 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2012-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2013 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2013-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2014 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2014-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2015 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2015-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2016 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2016-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • 2017 Özet iller. http://www2.kalkinma.gov.tr/kamuyat/il/2017-ozet-iller.xls (Erişim tarihi: 8. 09 2017).
  • TESEV. (2018). Kamu harcama analizi el kitabı. http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Kamu_Harcamalari_Analizi_El_Kitabi.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0002-8184-0110
Author: İdris TURAN (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

APA Turan, İ . (2020). Türkiye’de Kamu Yatırımlarının 1999-2017 Yıllarındaki Dağılımı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinin Göreli Konumu . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 504-518 . DOI: 10.32709/akusosbil.540749