Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 537 - 554 2020-06-29

Porto Alegre, Paris ve Seul Katılımcı Bütçe Modelleri
Porto Alegre, Paris and Seul Participatory Budgeting Models

İsmail GÜNEŞ [1]


Bundan 30 yıl önce Brezilya'nın Porto Alegre ‘de başlayan katılımcı bütçeleme demokratik bir süreçtir ve vatandaşlar doğrudan bir kamu bütçesinin belirli bir bölümünün tahsisine katılmaktadırlar. Katılımcı Bütçeleme vatandaşlara yatırım teklifleri sunma ve ardından açık oylama yoluyla hangi projelerin finanse edilmesi ve uygulanması gerektiğini seçmelerini sağlar. Uygulamada tek bir katılımcı bütçe modelinden bahsetme olanağına sahip değiliz. Her ülkenin kendi özgün koşullarından hareketle farklı modeller geliştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu çalışmada uygulamanın ilk ortaya çıktığı Porto Alegre modeli yanı sıra büyük ölçekli kentlerden Seul ve Paris’te katılımcı bütçeleme örnekleri analiz edilecektir. Seul, 10 milyonu aşan nüfusu ile daha çok küçük ölçekli yerlerde başarılı örneklerini gördüğümüz katılımcı bütçe uygulamalarının büyük bir ölçekte nasıl işleyeceğini göstermesi açısından incelenmesi gereken bir kenttir.

Participatory budgeting is a democratic process which began in Porto Alegre one of the most populous cities in Brazil 30 years ago and citizens are directly involved in the allocation for a part of a public budget. Participatory Budgeting allows citizens to choose which projects should be financed and implemented by submitting investment proposals by open voting. We do not have an opportunity to mention a single participant budget model in practice. It has been seen that each country tries to develop different models based on its own unique conditions. The Porto Alegre model which the application first emerged as well as the participatory budgeting examples in the major cities of Seoul and Paris will be analyzed in this study. Seoul is a city with a population exceeding 10 million should be examined in terms of how the participatory budgeting practices would work on a large scale which we have seen many successful examples more in smaller-scale places.

 • Bahçeci, D (2009) Belediyelerde katılımcı bütçe süreci, Yeşil Gazete, https://yesilgazete.org/blog/2009/02/20/belediyelerde-katilimci-butce-sureci/ (Erişim tarihi: 05.08.2019).
 • Baiocchi, G. (2003) Radicals in power: the Workers' Party (PT) and experiments in urban democracy in Brazil. London: ZedBooks.
 • Baiocchi, G. (2005) Militants and citizens: The politics of participatory democracy in Porto Alegre: Stanford UniversityPress.
 • Budgetparticipatif.paris (2019) https://budgetparticipatif.paris.fr / (Erişim tarihi: 02.04.2019).
 • Cabannes, Y. (2004) Participatory budgeting: a significant contribution to participatory democracy. Environment and Urbanization, 16(1), 27–46. https://journals.sagepub.com /doi/pdf/10.1177/095624780401600104 (Erişim tarihi: 26.02.2019).
 • Carlson, J. (2017). Expanding the imagination of democracy: PB in Paris, https://www.participatorybudgeting.org/pbparis/ (Erişim tarihi: 20.02.2019).
 • Çelebi, A (2012) Porto Allegre gezi notları. http://www.celebialper.com/ulkeler/brezilya/porto-alegrede-mimari-ve-sanat.html (Erişim tarihi: 25-02-2019).
 • Cho, S. & Mor B.M.E. (2008) Understanding of diversity and inclusion in a perceived homogeneous culture: a study of organizational commitmentand job performance Among Korean employees. Administration in Social Work, 32(4), 100–126. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03643100802293865 (Erişim tarihi: 22.02.2019).
 • Gürcan E.C. (2011). 1791 ve 1793 Fransız Anayasaları’na ilişkin karşılaştırmalı bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 183-214.
 • Fölscher, A (2007), Participatory budgeting in central and Eastern Europa in Participatory Budgeting, Anwar Shah (Ed.), The World Bank Washington D.C.: The World Bank- The Public Sector Governance and Accountability Series, 2007.
 • Goldfrank, B (2006). Lessons from Latin American experience in participatory budgeting. https://www.researchgate.net/publication /253455515_Lessons_from_Latin_American_Experience_ in_Participatory_Budgeting (Erişim tarihi: 22.02.2019).
 • Goldsmith,W.W. & Vainer,B.C (2001) Participatory budgeting and power politics in Porto Alegre, Lincoln Institute Land Lines Journal, October 2001, https://www.lincolninst.edu /publications/articles/participatory-budgeting-power-politics-porto-alegre (Erişim tarihi: 28.02.2019).
 • Marion, G.&Yves, S. (2005). The Porto Alegre Experiment: Learning Lessons for Better Democracy. London: ZedBooks.
 • Lee, J.W. (2000) A casestudy on the budget preparation process in local government system, Korean Public Administration Review, 33(4), 153–168.
 • Marquetti, A. & Silva, C. E. & Campbell, A. (2012). Participatory economic democracy in action: participatory budgeting in Porto Alegre, 1989-2004. Review of Radical Political Economics. 44(1), 62-81.
 • Medenian, H Scully, P.L. (2018) Participatory budgeting in Paris, France https://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-paris-france (Erişim tarihi: 26.02.2019)
 • Mitchell, S.W. (2014) An Exploratory Study of Priority Based Budgeting: Identification of Public Values and Public Priorities through Citizen Engagement in Government Budgeting Decisions (Doctoral thesis). Lawrence Technological University College of Management.
 • Moynihan, D. P. (2007). Citizen participation in budgeting: Prospects for developing countries. Participatory budgeting, 55-87. https://siteresources.worldbank.org/PSGLP /Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf (Erişim tarihi: 20.02.2019).
 • Nelson D. (ed), (2014) Hope for Democracy - 25 Years of Participatory budgeting worldwide ,Loco Association http://www.in-loco.pt/upload_folder/edicoes/1279dd27- d1b140c9-ac77-c75f31f82ba2.pdf (Erişim tarihi: 15.02.2019).
 • Napolitano, A. (2015) Report on Paris: largest participatory budget in Europe, https://pbnetworkorg.uk/report-on-paris-largest-participatory-budget-in-europe/ (Erişim tarihi: 20.02.2019).
 • Sahah, A. (2007) Participatory budgeting, Word Bank, public sector governance and accountability series, https://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources /ParticipatoryBudgeting.pdf (Erişim tarihi: 22.02.2019).
 • Sakınç, S. & Bursalıoğlu, S. A. (2014). Bütçelemede demokratik bir değişim: Katılımcı bütçeleme. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 1-10.
 • Seul Metropolitan Government (2019) http://english.seoul.go.kr/get-to-know-us/city-hall/budget/participatory-budget-system/ (Erişim tarihi: 02.04.2019).
 • Sintomer, Y& Herzberg, C & Röcke, A., & Allegretti, G. (2012). Transnational models of citizen participation: the case of participatory budgeting. Journal of Public Deliberation, 8(2), Article-9.
 • Smith, G. & Fletcher, S. (2017). Participatory budgeting: Porto Alegre 2005-2007 https://www.participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-porto-alegre#cite_note-two-1, (Erişim tarihi: 21.02.2019).
 • Sobacı, M.Z. & Köseoğlu, Ö. (2016). Başkanlık sistemlerinde yerel yönetimler ABD, Brezilya, Şili, Endonezya ve Güney Kore, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı http://file.setav.org/Files/Pdf/20160517121509_basskanlik-sistemlerindeyerel-yoonetimler-pdf.pdf (Erişim tarihi: 25-02-2019).
 • Sousa S. B. (1998). Participatory budgeting in Porto Alegre: toward a redistributive democracy. Politics & Society, 26(4), 461–510.
 • Tekeli, İ. (2004), Katılımcı demokrasi, sivil ağlar ve sivil toplum kuruluşları. 15. Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu,İstanbul 1-13.
 • Tobin I. &Hyunkuk L.&Wonhyuk C. &Jesse W. C. (2014) Citizen preference and resource allocation: The case for participatory budgeting in Seoul, Local Government Studies, 40(1), 102-120,
 • UN-Habitat (2004). 72 Fruquently asked questions about participatory budgeting, Urban Governance Toolkit Series. https://unhabitat.org/books/72-frequently-asked- questions-about-participatory-budgeting/ (Erişim tarihi: 26.02.2019).
 • Wampler, B.&McNulty S. &Touchton, M. (2017) Participatory budgeting: spreading across the globe, Open Goverment web site 13 October 2017 https://www.opengovpartnership.org/stories?page=42, (Erişim tarihi: 18-02-2019).
 • Wampler, B. (2007). A Guide to participatory budgeting, in Ed. A. Shah, Participatory budgeting, Washington, D.C.
 • Wampler, B. (2000). A guide to participatory budgeting. http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Participatory-Budgets.pdf (Erişim tarihi: 25.02.2019).
 • Yalçın, A.Z, (2015). Yerel yönetimlerde katılımcı bütçeleme, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 311- 329.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Economics and Administrative Sciences - Law
Authors

Orcid: 0000-0001-9048-9433
Author: İsmail GÜNEŞ (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

APA Güneş, İ . (2020). Porto Alegre, Paris ve Seul Katılımcı Bütçe Modelleri . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 537-554 . DOI: 10.32709/akusosbil.552047