Year 2020, Volume 22 , Issue 4, Pages 1157 - 1172 2020-12-31

Kamusal Alanda Sanat ve Sanat Eserleri
Art and Art Works in Public Sphere

Hülya PARLAKKALAY [1]


İnsanın yaşadığı evreni yaratıcı bir bakış ile algılama ve tanımlama çabasının odak noktasında yer alan sanatsal eylemler, aynı zamanda bilgi alışverişine dayalı toplumsal bir iletişim ve sosyal bütünleşme alanı olarak toplumların kültürel gelişimlerini beslemektedir. Bu bağlamda çalışma, sanatın eserler aracılığıyla kamusal alanlar ve mekanlarda yer alması, yaygınlaşması ve alımlayıcı ile etkileşim içinde olması ile ortaya çıkan olumlu kültürel dönüşümün etkilerini orataya çıkarmayı hedeflemektedir. 21. yüzyıl ile kentsel gelişimin ivme kazanması, çağdaş düşün ve sanat biçimlerinin kamusal alanlarda toplumla buluşturulması ve izleyicisi ile etkileşime geçmesi toplumun gelişimi açısından önemli dinamikler oluşturmaktadır. Sanatın kitlelerle buluşturulması, sanatın toplumsal alanda yaygınlaştırılmasına katkı sağlamakta, bu katkı kent dokusunda gözlemlenen olumlu dönüşümler ile sosyal ilişkilerin yapısının iyileşmesinde ortaya çıkmaktadır. Sanatsal etkinlikler, sanatsal kaygıların ve aktarılan düşüncenin yanı sıra birey üzerindeki etkisi ve oynadığı rol bakımından da önemlidir. Bireyler bu etkileşim sürecine dahil olmaktadırlar. Kamusal sanat, kamusal diyaloğu ve farkındalığı artırmakta ayrıca demokratik bir paylaşım alanı yaratmaktadır. Bu kapsamda kentsel gelişim ivmesinde çağdaş düşün ve sanat biçimlerinin toplu kullanım mekanlarında toplumla buluşturulması çağsal dönüşümün eşiğinde büyük önem taşımaktadır. Ekonomik ve politik merkezler olma hedefini çizen yeni kentsel politikalar, nüfusun kentsel alanlarda yoğunlaşmasına neden olduğu gibi, kentlerin sanat etkinliklerine olan ilgisini artırmaktadır. Sanatsal etkinlikler, ulusal alanda olduğu kadar uluslararası arenada kente politik ve kültürel bir statü kazandırmaktadır.

Artistic activities, which are the focus of the effort to perceive and define the universe in which human beings live by creative perspective, also feed the cultural development of societies as a social communication and social integration area based on information exchange. In this context, the study aims to find out the effects of the positive cultural transformation that occurs with taking part of art in public sphere and spaces through artworks, its spread and interaction with the receptive. The acceleration of urban development with the 21st century, the introduction of contemporary ideas and art forms with the society in the public sphere, and the interaction with its audience constitute important dynamics for the development of the society. Bringing art together with masses contributes to the popularization of art in the social sphere, and this contribution appears in the improvement of the structure of social relations with the positive transformations observed in the urban pattern. Artistic activities are important in terms of artistic concerns and conveying of thoughts, as well as their impact on the individual and the role they play. Individuals are involved in this interaction process. Public art raises public dialogue and awareness as well as creates a democratic space for sharing. Within this scope, throughout the urbanization pace, bringing contemporary philosophical and art objects together with the society in the public areas in the edge of epochal transformation has great significance. The new urban policies claiming to be economic and politic centers caused the population to concentrate around urban areas, it raises urban interest toward art activities. Artistic activities add political and cultural status to the city in terms of both national and international arena.

 • Altıntaş, O. ve Eliri, İ. (2010), Birey Toplum İlişkisinde Kent Kültürü, Kamusal Alan Ve Onda Şekillenen Sanat Olgusu. İdil Dergisi, 1(5), 61-74. doi: 10.7816/idil-01-05-05
 • Berger, J. (2010). Görme Biçimleri (Y. Salman, Çev.). (16. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Emlak Ansiklopedisi, (2013). Street Art nedir? Sokak sanatı nedir?, http://emlakansiklopedisi.com/wiki/street-art-nedir-sokak-sanati-nedir, Erişim tarihi: 01.03.2020.
 • Habermas, J. (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit, Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellshaft. Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag.
 • Habermas, J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. (M. Tüzel, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Habermas, J. (2003). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, ( Bora,T. Sancar, M. Çev.). (5. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • İrvan, S. (Der.). (2002). Medya, Kültür, Siyaset. (2. Baskı). Ankara: Alp Yayınevi.
 • Keane, J. (2002). ‘Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümleri’ Medya Kültür Siyaset. Derleyen S.İrvan, Ankara: Alp Yayınevi.
 • Koçan, G. (2008). Models of Public Sphere in Political Philosophy, EUROSPHERE, Çevrimiçi çalışma makaleleri.No.02. http//eurosphere.uib.no/knowledgebase /workingpapers.htm (Erişim tarihi: 01.03.2020).
 • Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. (4. Baskı). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • NTV Sanat Haberleri (2015). 14. İatanbul Bienali’nde tuzlu suyu keşfedin, https://www.ntv.com.tr/sanat/14-istanbul-bienalinde-tuzlu-suyu-kesfedin,wIGJtluDRkuhFlkseZwxtw (Erişim tarihi: 01.03.2020).
 • Öztürk, Ö. (2007). Kentsel Kimlik Oluşumunda Güzel Sanatların Yeri: İzmir Örneği (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Pustu, Y. (2006). Küreselleşme Sürecinde Kent “Antik Site’den Dünya Kentine”. Sayıştay Dergisi, 17(60), 129-151. https://jurix.com.tr/article/9468 (Erişim tarihi: 09.12.2020).
 • Sanatblog, (2011). Kurt Wenner: Sokakta Üç Boyutlu Klasik Sanat. http://www.sanatblog.com/sokakta-klasik-sanat/ (Erişim tarihi: 01.03.2020).
 • Sanatblog, (2015). Jr İstanbul’da: Şehrin Kırışıklıkları. http://www.sanatblog.com/jr-istanbulda-sehrin-kirisikliklari/ (Erişim tarihi: 01.03.2020).
 • Sennett, R. (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü. (Durak, S. Yılmaz, A. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sheilk, S. (2005), Anstelle der Öffentlichkeit? Oder: Die Welt in Franfmenten, (Kamusal Alanın Yerine Ne mi? Ya da, Parçalardan Oluşan Dünya), Kritik der Kreativiat, yay. Haz. Gerald Raunig ve Ulf Wuggenig, Viyana.
 • Tansuğ, S. (1982). Herkes İçin Sanat. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • TRT Haber, (2018). Ödüle doymayan modern yeraltı camisi: Sancaklar Camii. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/odule-doymayan-modern-yeralti-camisi-sancaklar-camii- 366762.html (Erişim tarihi: 10.012.2020).
 • Tunalı, İ. (1996). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yüksel, M. (2006). Kamusal Alanda Sanat. 4. Uluslararası H. Gezer Taş ve Beton Heykel Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • URL-1: https://www.ntv.com.tr/sanat/14-istanbul-bienalinde-tuzlu-suyu kesfedin,wIGJtluDRkuhFlkseZwxtw (Erişim tarihi: 01.03.2020).
 • URL-2: https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/chicagonun-bulut-kapisina-turistilgisi,kx6AKJZwb0O6Yx5E_RI0yw/Nw729NnVrUS_Y3lJPNPPIQ (Erişim tarihi: 05.03.2020).
 • URL-3: http://bonpurloryan.com/2015/05/24/unlu-sokak-sanatcisi-jr-sehrin-kirisikliklari-icin-istanbulda/ (Erişim tarihi: 05.03.2020).
 • URL-4: http://bonpurloryan.com/2015/05/24/unlu-sokak-sanatcisi-jr-sehrin-kirisikliklari-icin- istanbulda/ (Erişim tarihi: 05.03.2020).
 • URL-5: http://www.mandalsanat.com/mehmet-ali-uysal/ (Erişim tarihi: 05.03.2020).
 • URL-6: http://www.themagger.com/duvarlarin-efendisi-banksy/ (Erişim tarihi: 05.03.2020).
 • URL-7: Kişisel Arşiv, 2013.
 • URL-8: Kişisel Arşiv, 2013.
 • URL-9: http://www.kisiselgelisimveolumlamalar.com/resim-sanati/kurtwenner-sokak-tablolari-t709299.0.html (Erişim tarihi: 01.03.2020).
 • URL-10: http://www.sanatblog.com/sokakta-klasik-sanat/ (Erişim tarihi: 01.03.2020).
 • URL-11: http://www.artfulliving.com.tr/edebiyat/venedik-bienalinde-edebiyatin-izini-surmek-i-3821 (Erişim tarihi: 05.03.2020).
 • URL-12: http://entrevoirart.blogspot.com.tr/2015/06/together-jaume-plensa.html (Erişim tarihi: 05.03.2020).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Art - Design
Authors

Orcid: 0000-0002-2355-3260
Author: Hülya PARLAKKALAY (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

APA Parlakkalay, H . (2020). Kamusal Alanda Sanat ve Sanat Eserleri . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (4) , 1157-1172 . DOI: 10.32709/akusosbil.803027