Review Article
PDF BibTex RIS Cite

Öğrenen Öğretmen, “Cahil Hoca” Olabilir mi?

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 70 - 74, 30.12.2020

Abstract

Bu yazıda, Jacques Rancière’in Cahil Hoca kitabında ortaya koyduğu eğitim
yaklaşımı, “öğrenci merkezli eğitim” ve “öğrenmeyi öğrenme” gibi günümüz pedagojik
yaklaşımlarının başat kavramlarıyla benzerlikleri açısından değerlendirilmektedir. Bu
değerlendirmenin, belirtilen kavramların farklı yönlerden incelenmesi ve eğitimde
eşitlik konusunda disiplinler arası yeni doğrultuların oluşturulması açısından eğitim
bilimleri alanına katkı sağlaması umulmaktadır.

References

  • Badiou, A. (2015). Fransız felsefesinin macerası, 1960’lardan günümüze. (P. B. Yalım, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
  • Erkek, F. (2019). Jacques Rancière. I. B. Bravo, H. Bravo, B. Alan Sümer (Ed.), Çağdaş Fransız Felsefesi içinde (s. 361-391). Ankara: Phoneix Yayınevi.
  • Hewlett, N. (2018). Badiou, Balibar, Rancière, Özgürleşmeyi yeniden düşünmek. (H. İ. Mavituna, Çev.) İstanbul: Metropolis Yayıncılık.
  • Kılıç, S. (2015). Cahil Hoca'nın “İmkânsız” Eğitimi. Birikim Dergisi, 311, 1-7. https://www.academia. edu/11935482/CAH%C4%B0L_HOCANIN_%C4%B0MKANSIZ_E%C4%9E%C4%B0T %C4%B0M%C4%B0 adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde alınmıştır.
  • Rancière, J. (2014). Cahil hoca: Zihinsel özgürleşme üstüne beş ders. (S. Kılıç, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Can The Teacher as a Learner be “The Ignorant Schoolmaster”?

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 70 - 74, 30.12.2020

Abstract

In this article, the educational approach that Jacques Rancière put forward in the book
of The Ignorant Schoolmaster is evaluated in terms of similarities with the dominant
concepts of today's pedagogical approaches such as "student-centered education"
and "learning to learn". It is hoped that this evaluation will contribute to the field of
educational sciences in terms of analyzing the concepts mentioned from different
angles and creating new interdisciplinary directions on equality in education.

References

  • Badiou, A. (2015). Fransız felsefesinin macerası, 1960’lardan günümüze. (P. B. Yalım, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
  • Erkek, F. (2019). Jacques Rancière. I. B. Bravo, H. Bravo, B. Alan Sümer (Ed.), Çağdaş Fransız Felsefesi içinde (s. 361-391). Ankara: Phoneix Yayınevi.
  • Hewlett, N. (2018). Badiou, Balibar, Rancière, Özgürleşmeyi yeniden düşünmek. (H. İ. Mavituna, Çev.) İstanbul: Metropolis Yayıncılık.
  • Kılıç, S. (2015). Cahil Hoca'nın “İmkânsız” Eğitimi. Birikim Dergisi, 311, 1-7. https://www.academia. edu/11935482/CAH%C4%B0L_HOCANIN_%C4%B0MKANSIZ_E%C4%9E%C4%B0T %C4%B0M%C4%B0 adresinden 27 Temmuz 2020 tarihinde alınmıştır.
  • Rancière, J. (2014). Cahil hoca: Zihinsel özgürleşme üstüne beş ders. (S. Kılıç, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Reviews
Authors

Kevser YILDIRIM
Yeni Doğu Eğitim Kurumları
0000-0003-2237-9739
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Submission Date July 28, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
YILDIRIM, K. (2020). Öğrenen Öğretmen, “Cahil Hoca” Olabilir mi?. Alanyazın, 1(2), 70-74.