e-ISSN: 2718-0808
Founded: 2020
Publisher: Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Cover Image

Announcement - 1: Article acceptance for the Spring 2024 (Volume 5, Issue 1) issue continues until March 31.

Announcement - 2: The journal writing rules have been updated!


Note: Research (qualitative, quantitative, mixed or experimental) articles are not published in ALANYAZIN. Only review articles are published.

Click for sample article template...

It is indexed by Asos Index, I2OR, COSMOS IF, Index Copernicus, Google Scholar, Idealonline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), DRJI, CiteFactor, ResearchBib, Worldcat, Rootindexing and EuroPub. Published articles are evaluated in the category of journal articles published in other international index types in academic evaluations.

Types of articles published in ALANYAZIN:

  • Review and review articles
  • Meta analysis and meta synthesis articles
  • Book, thesis, report, research reviews
  • Scientific event and event evaluations
  • Individual or institution monographs
  • Letter to the editor
  • Technical note

Eğitim ve İdeoloji 100. Yıl Özel Sayısı

Yüzlerce yıldır dinler, gelenekler, deneyimler, mitler, mitolojiler insanın tanrı, doğa, varoluş, toplum ve diğer tüm gerçekliklere ilişkin sorularına yanıtlar verirken; aydınlanma aklı ile birlikte mitolojiler yerini insanın aklının rasyonel açıklamalarına bırakmıştır. Toplumsal olanın anlaşılmasında ‘yeni’ bir bilgi formu olarak siyasal düşünce ve ideolojilere ihtiyaç duyulmuştur. “Fikirler bilimi” olarak siyasal düşünce ve ideolojiler, eğitim düşüncesinin ardında yatan toplumsal, entelektüel ve sosyo-politik gerçekliklerin anlaşılması için derinlikli bir rasyonalite sağlar. ALANYAZIN bu tematik sayısında sizleri siyasal düşünce, ideolojiler ve eğitim ilişkisini konu edinen çalışmaları paylaşmaya davet ediyor.


•Siyasal ideolojiler ve eğitim
•Muhafazakarlık ve eğitim
•Milliyetçilik ve eğitim
•Kemalizm ve eğitim
•Sosyalizm ve eğitim
•Sosyal demokrasi ve eğitim
•Liberalizm ve eğitim
•Neo-liberalizm ve eğitim
•Anarşizm ve eğitim
•Feminizm ve eğitim
•Siyasal düşünce gelenekleri ve eğitim düşüncesi
•Siyasal kültür ve eğitim düşüncesi
•Siyaset felsefesi ve eğitim düşüncesi
•Post-modernitenin siyaseti ve post-modern eğitim düşüncesi