Review
PDF BibTex RIS Cite

Eğitimde Veli/Aile Katılımı: Engeller ve Öneriler

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 75 - 84, 30.12.2020

Abstract

Okul içerisinde veli/aile katılımının arttırılması, dönüşen ve gelişen eğitim sistemlerinin güncel
hedeflerindendir. Araştırmalar eğitimde sağlanan veli/aile katılımının öğrencinin akademik,
sosyal ve kişisel gelişiminde pozitif yönde etki göstermektedir. Eğitimdeki tüm paydaşların
çocuk için ortak fayda ilkesinde buluştuğu düşünüldüğünde; ülkemizde bu katılımın arttırılması
için uzun süredir yürürlükte olan yönetmelikler, güncelde gerçekleştirilen hedefler ve eğitim
paydaşlarının kendi çabaları bulunmaktadır. Ancak tüm çabalara rağmen mevcut durumda aktif
katılımın sağlanmasının karşısında belli başlı engeller de göze çarpmaktadır. Çalışmada aile/veli
katılımının eğitim sistemi içerisindeki mevcut durumu ve karşısındaki engeller anlatıldıktan sonra
öneriler ile katılımın arttırılması için çözümler üretilmeye çalışılmıştır.

References

 • Akkaya, R. (2019). Eğitime Katılım Bağlamında Okul Aile Birliklerinin Yeri. İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği. (Politika Notu No: 2019/10).
 • Aytaç, T. (1999). Okul merkezli yönetim. EĞİTİM VE BİLİM, 23(111). http://egitimvebilim.ted.org.tr/ index.php/EB/article/view/5347/1504 adresinden erişilmiştir.
 • Çalışkan, N. & Ayık, A. (2015). Okul aile birliği ve velilerle iletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 69-82.
 • Çuhadar, A.İ. (2020). Türkiye’de ulusal mevzuata göre velilerin okul yönetimine katılımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 374-404. doi:10.33711/yyuefd.692953
 • Epstein, J.L. (1995). School/family/ community/ Partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76(9),701- 712.
 • Koç, M.H. (2019). Veli katılımı hakkında sınıf öğretmenleri ne düşünüyor? Fenomenolojik birçalışma. Akdeniz Eğitim Araştırmalar Dergisi, 13(29), 53-74. doi: 10.29329/mjer.2019.210.4
 • Kolay, Y. (2004). Okul-aile-çevre iş birliğinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 164. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/164/kolay.htm adresinden erişilmiştir.
 • Lindberg, N. & Demircan A.N. (2013). Ortaöğretim okullarında aile katılımının değerlendirilmesi: Aile katılım ölçeği veli ve öğretmen formlarının Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(3), 64-78.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_ VIZYONU.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. (2012). T.C. Resmî Gazete (28199, 09.02.2012).
 • Özçift, Y. & Uslu, M. (2020). Veli Akademileri. [Video kaydı]. https://www.youtube.com/ watch?v=Izw67CQGqnE adresinden erişilmiştir.
 • Özeke Kocabaş, E. (2006). Eğitim sürecinde aile katılımı: Dünyada ve Türkiyedeki çalışmalar. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 26, 143-153.
 • Toran, M., & Özgen, Z. (2018). Okul öncesi eğitimde aile katılımı: Öğretmenler ne düşünüyor, ne yapıyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 229-245. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s11m
 • Usul, A.S. ( 2019, 21 Aralık). Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ogretmenlerin-veli-ziyaretleri-bir-milyona-ulasti/1680294 adresinden erişilmiştir.

Parent / Family Involvement in Education:Obstacles and Suggestions

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 75 - 84, 30.12.2020

Abstract

Increasing parent/family involvement in the school is one of the current objectives of transforming
and developing education systems. Studies show a positive effect of parent/family involvement
in education on the academic, social and personal development of students. Considering that
all stakeholders in education agree to the principle of common benefit for children, there are
regulations in force for a long time, current targets and education stakeholders' own efforts to
increase this involvement in our country. Despite all efforts, there are certain obstacles against
active involvement of stakeholders in the current situation. In this study, explaining the current
situation of family/parent involvement in the education system and the obstacles then, with
suggestions and solutions were tried to be given to increase involvement.

References

 • Akkaya, R. (2019). Eğitime Katılım Bağlamında Okul Aile Birliklerinin Yeri. İstanbul: İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği. (Politika Notu No: 2019/10).
 • Aytaç, T. (1999). Okul merkezli yönetim. EĞİTİM VE BİLİM, 23(111). http://egitimvebilim.ted.org.tr/ index.php/EB/article/view/5347/1504 adresinden erişilmiştir.
 • Çalışkan, N. & Ayık, A. (2015). Okul aile birliği ve velilerle iletişim. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 69-82.
 • Çuhadar, A.İ. (2020). Türkiye’de ulusal mevzuata göre velilerin okul yönetimine katılımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 374-404. doi:10.33711/yyuefd.692953
 • Epstein, J.L. (1995). School/family/ community/ Partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76(9),701- 712.
 • Koç, M.H. (2019). Veli katılımı hakkında sınıf öğretmenleri ne düşünüyor? Fenomenolojik birçalışma. Akdeniz Eğitim Araştırmalar Dergisi, 13(29), 53-74. doi: 10.29329/mjer.2019.210.4
 • Kolay, Y. (2004). Okul-aile-çevre iş birliğinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, 164. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/164/kolay.htm adresinden erişilmiştir.
 • Lindberg, N. & Demircan A.N. (2013). Ortaöğretim okullarında aile katılımının değerlendirilmesi: Aile katılım ölçeği veli ve öğretmen formlarının Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(3), 64-78.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_ VIZYONU.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. (2012). T.C. Resmî Gazete (28199, 09.02.2012).
 • Özçift, Y. & Uslu, M. (2020). Veli Akademileri. [Video kaydı]. https://www.youtube.com/ watch?v=Izw67CQGqnE adresinden erişilmiştir.
 • Özeke Kocabaş, E. (2006). Eğitim sürecinde aile katılımı: Dünyada ve Türkiyedeki çalışmalar. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 26, 143-153.
 • Toran, M., & Özgen, Z. (2018). Okul öncesi eğitimde aile katılımı: Öğretmenler ne düşünüyor, ne yapıyor?. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 229-245. DOI:10.14689/issn.2148-2624.1.6c3s11m
 • Usul, A.S. ( 2019, 21 Aralık). Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı. Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/ogretmenlerin-veli-ziyaretleri-bir-milyona-ulasti/1680294 adresinden erişilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Reviews
Authors

İlayda ARDAKOÇ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1578-2995
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Submission Date September 6, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
ARDAKOÇ, İ. (2020). Eğitimde Veli/Aile Katılımı: Engeller ve Öneriler. Alanyazın, 1(2), 75-84.