Review
PDF BibTex RIS Cite

Okulda Şiddet

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 99 - 107, 30.12.2020

Abstract

Hangi alanda olursa olsun şiddetin varlık göstermesi, toplum içinde yer edinmesi, insanlar
tarafından davranış haline getirilmesi, içinde bulunulan toplumla ve o toplumun özellikleri
ile yakından ilişkilidir. Tek bir alan içerisinde bile olsa şiddetin varlığı etkin ve kalıcı çözüm
üretilmesini engelleyebilir. Bu nedenle okulda şiddetin azaltılması için yapılacak çalışmalar sadece
okul etkinlikleri ile sınırlı kalmamalıdır. Bu sorunun çözümünde makro politikalar geliştirilerek
toplumsal katılım sağlanmasıyla etkili ve kalıcı çözümler üretilmelidir. Bu açıdan bakıldığında
bu çalışmanın amacı, şiddetin okul bağlamında ele alınması ve çözümlenmesine yönelik güvenli
okul ortamı geliştirme aşamasında okulda şiddetin azaltılmasına yönelik görüş ve önerilerde
bulunmaktır.

References

 • ACT (2009). School improvement framework: better schools better futures. Raising Quality and Achieving Excellence in ACT Public Schools. http://www.det.act.gov.au/__data/assets/pdf_ file/0011/64298/School_Improvement_Framework.pdf
 • Avcı, A. (2010). Aile yapı ve atmosferinin okul şiddetine etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 7-52.
 • Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: an agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2, 21-41.
 • Dewey. J. (2010). Okul ve toplum. Pegem Akademi.
 • Flannery, D. J., Vazsonyi, A.T., Liau, A.K., Guo, S., Powel, K.E., Atha, H., Vesterdal,W. & Embry, D. (2003). Initial behavior outcomes for the peace builders universal school-based violence prevention program. Developmental Psychology, 39(2), 292-308.
 • Furlong, M. & Morrison, G. (2000).The school in school violence: definitions and facts. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(2), 71-81.
 • Field, R. (2001). John Dewey. The Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.utm.edu/research/iep/d/ dewey.htm
 • Furlong, M. & Morrison, G. (2000). The school in school violence: definitions and facts. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(2), 71-81.
 • Kızmaz, S. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 47-70.
 • Koç, B. (2009). Okullarda şiddet (Lise öğrencilerinde şiddet saldırganlık ve dindarlık ilişkisi). Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi & Rafael Lozano (ed.) (2002). World report on violence and health. Ceneva: World Health Organization MacGregor, R. (2005). School improvement planning process guide. https://www.germantownschools.org/ cms_files/resources/kms_schoolplan_8stages.pdf
 • Morrison, G. M., Furlong, M. J., & Morrison, R. L. (1994). School violence to school safety: Reframing the issue for school psychologists. School Psychology Review, 23, 236-256
 • Ögel, K. Tarı, I. & Eke, C. (2005). Okullarda suç ve şiddeti önleme. İstanbul: Yeniden http://www.yeniden.org. tr/dokuman/vio14.pdf
 • Özcebe, H. Üner, S. & Çetik, H. (2006) Adolesanlarda şiddet davranşları (Üç lise, Ankara, 2004). Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, Uluslararası Katılımlı Sempozyum, Bildiri Özetleri, İstanbul.
 • Riddle, E. M. (1999). Lev Vygotsky’s Social Development Theory. http://www.pdxcoopschool.org/Vygotskys.pdf
 • Yavuzer, Y. (2011) Okullarda saldırganlık/şiddet: okul ve öğretmenle ilgili risk faktörleri ve önleme stratejileri. Milli Eğitim Dergisi, 192, 43-61.
 • Korkmaz, İ. (2003). Sosyal öğrenme kuramı. (Ed. Yeşilyaprak, Binnur) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara:Pegem Akademi.
 • World Health Organization (2002). World report on violence and health. Geneva: WHO. http://www5.who.int/violence_injury_prevention/download.cfm?id=0000000582

Violence in Schools

Year 2020, Volume: 1 Issue: 2, 99 - 107, 30.12.2020

Abstract

Indicating the existence of violence in any field, taking place in the society, making it behavior
by people is closely related to the society and the characteristics of that society. The existence of
violence, even in a single area, can and does prevent effective and permanent solutions. For this
reason, efforts to reduce violence at school should not be limited to school activities. To solve
this problem, effective and permanent solutions should be produced by developing macro
policies and ensuring social participation. From this point of view, the purpose of this study
is to provide views and suggestions for reducing violence at school during the development
of a safe school environment for addressing and resolving violence in the context of school

References

 • ACT (2009). School improvement framework: better schools better futures. Raising Quality and Achieving Excellence in ACT Public Schools. http://www.det.act.gov.au/__data/assets/pdf_ file/0011/64298/School_Improvement_Framework.pdf
 • Avcı, A. (2010). Aile yapı ve atmosferinin okul şiddetine etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 7-52.
 • Bandura, A. (1999). Social cognitive theory: an agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2, 21-41.
 • Dewey. J. (2010). Okul ve toplum. Pegem Akademi.
 • Flannery, D. J., Vazsonyi, A.T., Liau, A.K., Guo, S., Powel, K.E., Atha, H., Vesterdal,W. & Embry, D. (2003). Initial behavior outcomes for the peace builders universal school-based violence prevention program. Developmental Psychology, 39(2), 292-308.
 • Furlong, M. & Morrison, G. (2000).The school in school violence: definitions and facts. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(2), 71-81.
 • Field, R. (2001). John Dewey. The Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.utm.edu/research/iep/d/ dewey.htm
 • Furlong, M. & Morrison, G. (2000). The school in school violence: definitions and facts. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 8(2), 71-81.
 • Kızmaz, S. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1), 47-70.
 • Koç, B. (2009). Okullarda şiddet (Lise öğrencilerinde şiddet saldırganlık ve dindarlık ilişkisi). Ankara: Araştırma Yayınları.
 • Krug, Etienne G., Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi & Rafael Lozano (ed.) (2002). World report on violence and health. Ceneva: World Health Organization MacGregor, R. (2005). School improvement planning process guide. https://www.germantownschools.org/ cms_files/resources/kms_schoolplan_8stages.pdf
 • Morrison, G. M., Furlong, M. J., & Morrison, R. L. (1994). School violence to school safety: Reframing the issue for school psychologists. School Psychology Review, 23, 236-256
 • Ögel, K. Tarı, I. & Eke, C. (2005). Okullarda suç ve şiddeti önleme. İstanbul: Yeniden http://www.yeniden.org. tr/dokuman/vio14.pdf
 • Özcebe, H. Üner, S. & Çetik, H. (2006) Adolesanlarda şiddet davranşları (Üç lise, Ankara, 2004). Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler, Uluslararası Katılımlı Sempozyum, Bildiri Özetleri, İstanbul.
 • Riddle, E. M. (1999). Lev Vygotsky’s Social Development Theory. http://www.pdxcoopschool.org/Vygotskys.pdf
 • Yavuzer, Y. (2011) Okullarda saldırganlık/şiddet: okul ve öğretmenle ilgili risk faktörleri ve önleme stratejileri. Milli Eğitim Dergisi, 192, 43-61.
 • Korkmaz, İ. (2003). Sosyal öğrenme kuramı. (Ed. Yeşilyaprak, Binnur) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara:Pegem Akademi.
 • World Health Organization (2002). World report on violence and health. Geneva: WHO. http://www5.who.int/violence_injury_prevention/download.cfm?id=0000000582

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Reviews
Authors

Nurgün VAROL
ÖNCÜ OKUL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ
0000-0002-6282-1926
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Submission Date December 2, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
VAROL, N. (2020). Okulda Şiddet. Alanyazın, 1(2), 99-107.