Review Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EDUCATION AND INEQUALITY IN THE CONTEXT OF NEW TECHNOLOGIES

Year 2022, , 73 - 80, 31.12.2022

Abstract

Education and training processes are directly related to the material development of humanity. The education and training processes in agricultural societies are not the same as those in industrial societies, and the education and training processes in the industrialization process are not the same as those in the technologicalization process. The use of technological tools, such as smart boards, online course platforms, and live lectures on the internet, has led to the differentiation of education and the emergence of inequality. In addition to this situation, the use of algorithm-based AI applications, which can mimic human thought, the prospect of technological singularity, which is the combination of human minds and AI, the use of CRISPR technology to enhance human intelligence, and psycho-pharmacological treatment methods will all change the structure of education and training significantly. The increasing inequality in education between those who have access to these new technological tools and mind-enhancing practices and those who do not will pose serious problems. It is necessary to think about both the potential implications of these inequalities and how they can be eliminated. This article will focus on the relationship between knowledge or science and capital, the new technologies that will affect education, and the inequalities that these new technologies may create.

References

 • Dağ, A. (2020). İnsansız dünya: Transhümanizm. İstanbul: Ketebe Yayınları.
 • Escap, U. (2018). Inequality in Asia and the Pacific in the era of the 2030 agenda for sustainable development. United Nations.
 • Ford, M. (2018). Robotların yükselişi (Çev. Cem Duran). İstanbul: Kronik Yayınları.
 • Foucault, M. (2006a). Hapishanenin doğuşu (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Yayınları.
 • Franklin, D. (2021). Mega Tech (Çev. Büşra Seyrek). İstanbul: Siyah Kitap.
 • Ford, M. (2018). Robotların yükselişi (Çev. Cem Duran). İstanbul: Kronik Yayınları.
 • King, B. (2020). Arttırılmış dünyada gerçeklik: Akıllı dünyada yaşam. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları.
 • Kleber, S. (2020). Yapay zekanın geleceği (Haz. T.H. Davenport), Dijital dönüşüm yapay zekâ içinde. İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Kurzweil, Ray. (2016). İnsanlık 2.0, çev. Mine Şengel, İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Leonahard, G. (2018). Teknolojiye karşı insanlık (Çev. Cihan Akkartal ve İlker Akkartal). İstanbul: Siyah Kitap.
 • Lynch, M. (2009). How technological singularity will change schools. https://www.thetechedvocate.org/how-technological-singularity-will-change-schools/, (Er. 10.11.2022).
 • Lyotard, J.F. (2020). Postmdoern durum (Çev. Ahmet Çiğdem) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Sorgner, S. L. (2015). The future of education: genetic Enhancement and metahumanities, Journal of Evolution and Technology, 25, 31-38.
 • YÖK, (2019). Geleceğin Meslekleri Çalışmaları, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin_meslekleri_calismalari.pdf, (Er. Tar.: 18.10.2022).
 • Walsh, T. (2020). 2062 Yapay zekâ dünyası. İstanbul: Say Yayınları.
 • Wilson H.J. ve Daughert, P. (2020). İşbirliğine dayalı zekâ (Ed.: T.H. Davenport), Dijital dönüşüm yapay zekâ içinde, İstanbul: Optimist Yayınları.

YENİ TEKNOLOJİLER BAĞLAMINDA EĞİTİM VE EŞİTSİZLİK

Year 2022, , 73 - 80, 31.12.2022

Abstract

Eğitim-öğretim süreçleri, insanlığın maddi olarak gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir. Tarım toplumundaki eğitim-öğretim süreçleri ile sanayi toplumunda olan eğitim-öğretim süreçleri aynı olmadığı gibi sanayileşme sürecindeki eğitim-öğretim süreçleri teknolojikleşme sürecindeki süreçle de aynı değildir. Teknolojik aletlerin (akıllı tahta, online ders platformları, internette canlı dersler vs.) eğitimde kullanılması, eğitim-öğretimin farklılaşmasını ve eşitsizliğin doğmasını sağlamıştır. Söz konusu bu duruma ilaveten, adeta maddenin düşünümü olan algoritmaya dayalı YZ’lı uygulamaların, insan zihni ile YZ’nın birleşimi olan teknolojik tekilliğin, insan zekasının daha da geliştirmeye yönelik CRISPR teknolojisi ve psiko-farmakolojik tedavi yöntemlerinin eğitim-öğretimin yapısını oldukça çok değiştirecektir. Hem yeni teknolojik aletlerin hem de zihni arttırıcı uygulamalar imkanına sahip olanlarla olmayanların arasında olan eğitimde eşitsizliğin artması ciddi sorunları oluşturacak görünüyor. YZ ile birleşen, psiko-famakolojik ilaçlarla geliştirilen zekalarla, genetiği iyileştirmiş beyne sahip olanlarla olmayanların aralarındaki eğitime dair eşitsizlik daha da derin biçimde artacak görünüyor. Hem bu eşitsizliklerin neleri doğurabileceği hem de nasıl giderileceği konusu üzerinde düşünmek gerekir. Bu makalede; bilginin veya bilimin sermaye ile olan ilişkisi, eğitim-öğretimi etkileyecek olan yeni teknolojileri ve bu yeni teknolojilerin ne gibi eşitsizlikler doğurabileceği konu edinilecektir.

References

 • Dağ, A. (2020). İnsansız dünya: Transhümanizm. İstanbul: Ketebe Yayınları.
 • Escap, U. (2018). Inequality in Asia and the Pacific in the era of the 2030 agenda for sustainable development. United Nations.
 • Ford, M. (2018). Robotların yükselişi (Çev. Cem Duran). İstanbul: Kronik Yayınları.
 • Foucault, M. (2006a). Hapishanenin doğuşu (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Yayınları.
 • Franklin, D. (2021). Mega Tech (Çev. Büşra Seyrek). İstanbul: Siyah Kitap.
 • Ford, M. (2018). Robotların yükselişi (Çev. Cem Duran). İstanbul: Kronik Yayınları.
 • King, B. (2020). Arttırılmış dünyada gerçeklik: Akıllı dünyada yaşam. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları.
 • Kleber, S. (2020). Yapay zekanın geleceği (Haz. T.H. Davenport), Dijital dönüşüm yapay zekâ içinde. İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Kurzweil, Ray. (2016). İnsanlık 2.0, çev. Mine Şengel, İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Leonahard, G. (2018). Teknolojiye karşı insanlık (Çev. Cihan Akkartal ve İlker Akkartal). İstanbul: Siyah Kitap.
 • Lynch, M. (2009). How technological singularity will change schools. https://www.thetechedvocate.org/how-technological-singularity-will-change-schools/, (Er. 10.11.2022).
 • Lyotard, J.F. (2020). Postmdoern durum (Çev. Ahmet Çiğdem) Ankara: Vadi Yayınları.
 • Sorgner, S. L. (2015). The future of education: genetic Enhancement and metahumanities, Journal of Evolution and Technology, 25, 31-38.
 • YÖK, (2019). Geleceğin Meslekleri Çalışmaları, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin_meslekleri_calismalari.pdf, (Er. Tar.: 18.10.2022).
 • Walsh, T. (2020). 2062 Yapay zekâ dünyası. İstanbul: Say Yayınları.
 • Wilson H.J. ve Daughert, P. (2020). İşbirliğine dayalı zekâ (Ed.: T.H. Davenport), Dijital dönüşüm yapay zekâ içinde, İstanbul: Optimist Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Specialist Studies in Education
Journal Section Reviews
Authors

Ahmet DAĞ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6173-9966
Türkiye

Publication Date December 31, 2022
Submission Date December 8, 2022
Acceptance Date December 23, 2022
Published in Issue Year 2022

Cite

APA Dağ, A. (2022). YENİ TEKNOLOJİLER BAĞLAMINDA EĞİTİM VE EŞİTSİZLİK . Alanyazın , SPECIAL ISSUE: EDUCATIONAL INEQUALITY / Dec 2022 , 73-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/alanyazin/issue/62235/1216156