Year 2017, Volume 32 , Issue 2, Pages 1 - 10 2017-12-29

Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
A Survey on Fish Consumption and Consumer Preference in

Elif Sena Güngör [1] , Saltuk Ceyhun [2]


Su ürünleri; içerdiği protein, mineral madde ve esansiyel yağ asitleri açısından insan beslenmesinde önemli yer teşkil etmektedir. Su ürünlerinin insan beslenmesindeki bu öneminin ne yazık ki ülkemizde yeterince bilinmediği düşünülmektedir. Bu çalışmada,  2013 Aralık ayı içerisinde, Van ilinde 370, Erzurum ilinde ise 400 olmak üzere toplam 770 kişiye balık tüketim davranışlarının belirlenmesi amacıyla anket uygulanmıştır.

Erzurum da ankete katılanların birinci sırada sığır etini, ikinci sırada tavuk etini; Van da ise birinci sırada tavuk etini, ikinci sırada sığır etini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Her iki ilde de üçüncü sırada balıketi, dördüncü sırada koyun eti tercih edildiği belirlenmiştir. Erzurum’da kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarı 6.3 kg iken Van’da 6.8 kg olarak tespit edilmiştir. En çok tüketilen balık çeşitleri Erzurum’da sırasıyla hamsi, alabalık, palamut iken Van’da ise sırasıyla hamsi, alabalık ve inci kefalidir. Katılımcıların Erzurum’da %97.5’inin Van’da %97.6’sının taze balık tükettiği; Erzurum’da %5.3’ünün Van’da ise %8.1’inin konserve balık tükettiği belirlenmiştir. En çok tercih edilen tüketim şekli ise yağda kızartma yöntemi (Erzurum’da %80.5;  Van’da %78.4) olarak saptanmıştır.

Araştırma sonunda, bireylerin aylık gelirleri, meslekleri, öğrenim durumları, medeni halleri, yıllık balık tüketimi, balık temin şekli ve tüketim biçimi, balık fiyatları hakkındaki düşünce, tüketilen balık türleri, balık pişirme şekli, organik balık bilgisi, balık tüketiminin mevsimsel değişimi ve bireylerin balık tüketimine yaklaşımlarına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.

Aquatic products which contain proteins, minerals and essential fatty acids have an important place in human nutrition. It is supposed that, unfortunately, in our country the awareness of the importance of aquatic products in human nutrition is not enough. In this study, the survey is supplied to 370 people in Van, 400 people in Erzurum and 770 people in total to reveal the fish consumption behavior in public. In the result of the survey it is figured out that in Erzurum red meat is preferred on the first rank by the participants and white meat on the second. While in Van it is vice versa. Both in Erzurum and in Van, fish comes third and mutton comes fourth. While the per capita consumption of aquatic products is 6.3 kg in Erzurum, in Van it is 6.8 kg. The most preferred fish species in Erzurum are anchovy, trout and bonito while they are anchovy, trout and pearl mullet respectively in Van. The survey shows that 97.5 percent of the participants in Erzurum and 97.6 percent in Van consume fresh fish; 5.3 percent in Erzurum and 8.1 in Van consume canned fish. Frying is the most preferred consuming type for the results (80.5 percent in Erzurum, 78.4 in Van). At the end of the study, it is obtained some results relevant to participant’s average monthly income, occupation, educational background, marital status, annual fish consumption, types of supplying and consuming fish, thought about fish prices, fish species they consume, type of stewing, knowledge of organic fish, seasonal change of fish consumption and attitude towards fish consumption.

 • Aydın, M., Karadurmuş, U., 2013. Trabzon ve Giresun bölgelerindeki su ürünleri tüketim alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9): 57-71.
 • Atay, D., 2000. The export and import arrangements between fishery products sectors of European Union and Turkey (in Turkish), IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum.
 • Çakır, M., Çakır, F. ve Usta, G., 2010. Üniversite öğrencilerinin tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 1309-8039.
 • Çiçek, E., Akgün, H., İlhan, S. 2014. Elazığ İli Balık Eti Tüketim Alışkanlığı ve Tercihinin Belirlenmesi. Yunus Araştırma Bülteni 1, 3-11.
 • Erdal, G. ve Esengün, K., 2008. Tokat ilinde balık tüketimini etkileyen faktörlerin logit model ile analizi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(3), 203-209.
 • Miran, B., 2011. Temel İstatistik. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Olgunoğlu, İ.A., Bayhan, Y.K., Olgunoğlu, M.P., Artar, E. ve Ukav, İ., 2014. Adıyaman İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(1):21-25.
 • Onurlubaş, E., 2013. The Factors Affecting Fish Consumption of the Consumers in Kesan Township in Edirne. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(6):1346-1350.
 • Sarıkaya, N., 2007. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2), 110-125.
 • Şen, B., Canpolat, Ö., Sevim, A.F., Sönmez, F., 2008. Elazığ ilinde balıketi tüketimi. Fırat Üniversitesi, Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20(3): 433-437.
 • TÜİK 2012, Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Erişim tarihi; Aralık 2013.
 • Temel, T. 2014. Rize İlinde Hanelerin Balık Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Uzundumlu, A.S., Topcu, Y., Baran, D., 2013. Tüketicilerin balıketi tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzurum ili örneği. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 74-82, 2-4 Ekim 2013, Niğde
 • Uzundumlu A.S., Dinçel, E. 2015. Trabzon İli Beşikdüzü İlçesinde Balık Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Alınteri, Zirai Bilimler Dergisi. 29 (B), 1-11.
 • Uzundumlu A.S., Dezgin, A., Tekin, M.H. 2016. Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği. Alınteri, Zirai Bilimler Dergisi. 31 (B), 9-17.
 • Yüksel, F., Karaton Kızgın, N. ve Özer, İ.Ö. 2011. Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. G.Ü. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(2-5), 28-36.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Elif Sena Güngör

Author: Saltuk Ceyhun
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { alinterizbd298341, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2017}, volume = {32}, pages = {1 - 10}, doi = {10.28955/alinterizbd.298341}, title = {Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Güngör, Elif Sena and Ceyhun, Saltuk} }
APA Güngör, E , Ceyhun, S . (2017). Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Alinteri Journal of Agriculture Science , 32 (2) , 1-10 . DOI: 10.28955/alinterizbd.298341
MLA Güngör, E , Ceyhun, S . "Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 (2017 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/33578/298341>
Chicago Güngör, E , Ceyhun, S . "Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 (2017 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma AU - Elif Sena Güngör , Saltuk Ceyhun Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.28955/alinterizbd.298341 DO - 10.28955/alinterizbd.298341 T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 32 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - doi: 10.28955/alinterizbd.298341 UR - https://doi.org/10.28955/alinterizbd.298341 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma %A Elif Sena Güngör , Saltuk Ceyhun %T Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 32 %N 2 %R doi: 10.28955/alinterizbd.298341 %U 10.28955/alinterizbd.298341
ISNAD Güngör, Elif Sena , Ceyhun, Saltuk . "Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma". Alinteri Journal of Agriculture Science 32 / 2 (December 2017): 1-10 . https://doi.org/10.28955/alinterizbd.298341
AMA Güngör E , Ceyhun S . Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017; 32(2): 1-10.
Vancouver Güngör E , Ceyhun S . Erzurum ve Van İllerindeki Balık Tüketimi ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2017; 32(2): 10-1.